Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2024-06-30
06:40
České panelové šetření středoškoláků – Výzkumná zpráva z první vlny sběru dat
Kudrnáč, Aleš ; Spitzerová, Markéta ; Hanzlová, Radka ; Petrúšek, Ivan ; Aslan, Katarína ; Bocskor, Ákos
Výzkumná zpráva z Českého panelového šetření středoškoláků (CZEPS) představuje základní informace o tom, jak žáci a žákyně prvního ročníku vnímají sami sebe, jaké mají studijní aspirace, vztah ke škole a s jakou úrovní kritického myšlení přichází na jednotlivé typy středních škol. Na základě odpovědí od více jak 22 tisíc žáků a žákyň z 249 škol účastnících se první vlny Českého panelového šetření středoškoláků na podzim 2023 jsme se v této výzkumné zprávě zaměřili na výsledky v oblasti wellbeingu, volby střední školy, pocitu sounáležitosti se školou, výsledků testu kritického myšlení a situace etnických menšin.

Úplný záznam
2024-06-30
06:40
Basic characteristics of sulfide catalysts for the direct decomposition of H2S
Bonnet, Florian ; Kaluža, Luděk
Sulfide catalysts are crucial in the hydrodesulfurization (HDS) of petroleum fractions, facilitating the hydrogenolysis of carbon-sulfur bonds. This process generates significant volumes of hydrogen sulfide (H2S), which is typically processed in the Claus unit. However, excess H2S can overwhelm the Claus process, creating both operational and environmental challenges. Researchers are now exploring sulfide catalysts for the direct thermo-catalytic decomposition of H2S to address this issue. Supported catalysts, like Mo/Al2O3, and commercial catalysts, considered typical monolayer-type well-dispersed catalysts, show the highest O2 uptake, ranging from 41.29 μmol/g for MoS2/Al2O3 (KLO) to 58.70 μmol/g for the commercial 715. Unsupported multilayer catalysts, such as Ni/MoWS2 (KKP), exhibit lower O2 uptake at 2.54 μmol/g, though it demonstrates high HDS activity with thiophene. Moreover, O2 uptake effectively describes the sintering of the Mo monolayer phase during the thermocatalytic reaction of H2S at 800°C. These O2 uptakes clearly correlate with the XRD patterns, where the MoS2 phase is X-ray amorphous with an O2 uptake of about 19.04 μmol/g, while the MoS2 phase in the spent catalyst shows certain crystallinity exhibiting an average particle size by Scherrer equation of about 6 nm and the O2 uptake of 1.63 μmol/g. O2 chemisorption thus serves as a valuable measure of the dispersion of Mo sulfides. The results obtain with the study of CoMo/Al2O3 (KJJ-family catalysts), highlight the correlation between the increasing amount of adsorbed O2 with the increasing nominal loading of MoO3 and the increasing rate constant of thiophene kTH. This research reveals the potential of these catalysts in hydrocarbon refining. The findings underline the connection between catalytic chemistry, process engineering, and environmental sustainability, with the objective to enhance industrial refining processes.

Úplný záznam
2024-06-23
00:00
Podnikání během pandemie a krize v kontextu genderových nerovností. Policy brief
Švarcová, Markéta ; Pospíšilová, Marie
Zda lze vnímat pandemii jako příležitost pro snížení genderové nerovnosti v podnikání bylo hlavní otázkou participativního workshopu, který jsme uspořádaly v Sociologickém ústavu 13. 3. 2024. Diskuze v rámci participativního workshopu byla zaměřena na bariéry, kterým čelí ženy podnikatelky, na nástroje, které mohou využívat pro jejich překonání, na zavedení ošetřovného pro podnikající a dostupnost a využitelnost dat členěných dle pohlaví. Tento policy brief zaznamenává názory relevantních stakeholderů v oblasti podnikání na téma odstraňování genderových nerovností v podnikatelském prostředí, které v rámci workshopu zazněly.

Úplný záznam
2024-05-12
00:02
Survey expectations, adaptive learning and inflation dynamics
Rychalovska, Y. ; Slobodyan, Sergey ; Wouters, R.
The use of survey information on inflation expectations as an observable in a DSGE model can substantially refine identification of the shocks that drive inflation. Optimal integration of the survey information improves the model forecast for inflation and for other macroeconomic variables. Models with expectations based on an Adaptive Learning setup can exploit survey information more efficiently than their Rational Expectations counterparts. The resulting time-variation in the perceived inflation target, in inflation persistence, and in the sensitivity of inflation to various shocks provide a rich and consistent description of the joint dynamics of realized and expected inflation. Our framework produces a reasonable interpretation of the post-Covid inflation dynamics. Our learning model successfully identifies the more persistent nature of the recent inflation surge.

Úplný záznam
2024-05-12
00:02
Financial skills and search in the mortgage market
Cota, Marta ; Šterc, Ante
Are households with low financial skills disadvantaged in the mortgage market? Using stochastic record linking, we construct a unique U.S. dataset encompassing a rich set of mortgage details and borrowers’ characteristics, including their objective financial literacy measure. We find that households with low financial literacy are up to 4% more likely to search less and lock in at 15-20 b.p. higher rates. Upon origination, unskilled borrowers face a 35-45% higher mortgage delinquency and end up with a 30% lower likelihood of refinancing. Overall, for a $100,000 loan, the potential losses from low financial literacy are more than $9,329 over the mortgage duration. To understand how financial education, more accessible mortgages, or mortgage rate changes affect households with low financial literacy, we formulate and calibrate a mortgage search model with heterogeneous search frictions and endogenous financial skills. Our model estimates show that search intensity and financial skill variations contribute to 55% and 10% of mortgage rate variations, respectively. We find that i) more accessible mortgages lead to a higher delinquency risk among low-skilled households, ii) financial education mitigates the adverse effects of increased accessibility, and iii) low mortgage rates favor high-skilled homeowners and, by reinforcing refinancing activity, deepen consumption differences across different financial skill levels.

Úplný záznam
2024-05-12
00:02
Strategie zvyšování reprodukovatelnosti kódování v kvalitativním výzkumu pomocí programu reQual
Fárová, N. ; Hájek, R. ; Hladík, Radim ; Škvrňák, M.
Zpráva shrnuje výsledky projektu a ukazuje, jak lze program Requal využít ke zvýšení reprodukovatelnosti kvalitativního výzkumu, konkrétně transparentnosti a reflexivity kódování kvalitativních dat.

Úplný záznam
2024-05-05
00:01

Úplný záznam
2024-04-27
00:01
Rizika reformy doktorského studia
Grosman, Jiří ; Jurajda, Štěpán ; Münich, Daniel
Systém financování doktorského studia v České republice je dlouhodobě neefektivní. Dokončovaná reforma má za cíl efektivitu systému výrazně zvýšit. V tomto krátkém textu upozorňujeme na potenciální problémy spojené s rozdělováním veřejné finanční podpory doktorského studia mezi vysoké školy. Problematické by bylo rozdělování podpory založené dominantně na míře úspěšného dokončování studií. Alokace veřejné podpory doktorského studia by vedle opodstatněných národních oborových priorit měla zohledňovat výsledky hodnocení kvality vědy na vysokých školách a úspěšnost v kariérním umisťování absolventů.

Úplný záznam
2024-04-27
00:01
(Ne)zájem žáků o učitelskou profesi: mezinárodní srovnání
Federičová, Miroslava
Mnoho evropských zemí včetně Česka se v současnosti potýká s nedostatkem učitelů, těch kvalitních obzvlášť. Jedním z řešení je podpora učitelských profesních aspirací už u mladých během jejich studia na základní a střední škole. Tato studie empiricky mapuje učitelské aspirace v evropských zemích mezi 15letými žáky na základě dat z mezinárodního šetření PISA.

Úplný záznam
2024-04-27
00:01
Analýza příjmů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019
Janský, Petr ; Kolář, Daniel
Tato analýza srovnává plánované příjmy státního rozpočtu na rok 2024 s výsledky státního rozpočtu v roce 2019. Mapuje období, během něhož na českou ekonomiku a veřejné rozpočty silně dopadly jak důsledky několika zásadních krizí (koronavirus, napadení Ukrajiny a válka, energetická krize a inflační vlna), tak výrazné parametrické změny českého daňového systému. Rok 2019 lze považovat za poslední předkrizový a rok 2024 za první pokrizový, takže odpovídají ‘normálním časům‘ lépe než roky mezi nimi. Tato analýza svým pojetím navazuje na předchozí analýzu vývoje výdajů státního rozpočtu mezi roky 2019 a 2024 a obsahuje i stručnou syntézu zjištění o vývoji příjmů a výdajů.

Úplný záznam