Ústav termomechaniky

Nejnovější přírůstky:
2024-02-25
00:01
Výpočty výměníku mezi primárním okruhem a meziokruhem malého modulárního reaktoru DAVID
Kobylka, D. ; Hrubý, Jan ; Kordík, Jozef ; Gabriel, Dušan ; Marek, René ; Isoz, Martin
The report summarizes the joint results of the Department of Nuclear Reactors FNSPE, CTU and IT CAS, in the area of thermal and hydraulic calculations of the heat exchanger between the primary and intermediate circuits of the developed small modular reactor (SMR) DAVID. The assignment parameters were further specified during control days and with updated documentation. During the analysis of the initial system parameters, it was found that the original geometric configuration of the exchanger had a completely insufficient surface for heat transfer. A decision was made, several parameters were modified and based on a series of calculations using two independent simplified models, a reasonable configuration with a significantly smaller diameter of the tubes in a significantly larger number was chosen. The pressure losses on both sides of the heat exchanger are within normal ranges and will not cause problems with the construction of these circuits. Although there are differences between the results from both used models, their comparison shows that the chosen different calculation methods lead to approximately the same results and the models do not show fundamental errors.

Úplný záznam
2024-02-25
00:01
Improving computational efficiency of contact solution in fully resolved CFD-DEM simulations with arbitrarily-shaped solids
Studeník, Ondřej ; Kotouč Šourek, M. ; Isoz, Martin
The abundance of industrial processes containing both solid and liquid phases generate demand for fully resolved models allowing for detailed analysis and optimization of these processes. An established approach providing such models is based using a variant of an immersed boundary method to couple the computational fluid dynamics (CFD) and discrete element method (DEM). In the talk, we will present our custom and monolithic implementation of a fully-resolved CFDDEM solver and concentrate on the intricacies of solving contact between two arbitrarily-shaped solids. We shall propose an efficient contact treatment based on the concept of a virtual mesh, which provides the mesh resolution required by DEM through dividing the space around the contact point in a finite volume fashion without any changes to the CFD mesh itself. A substantial part of the talk will devoted to the parallelization of the contact solution, especially in the context of the domain decomposition method imposed by the CFD solver.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Measurements on Turbine Cascade KOBRA
Luxa, Martin ; Hála, Jindřich ; Šimurda, David
The report contains results and evaluation of aerodynamic measurement on a blade cascade representing the section imitating the conical stream line in the last rotor row of a gas trubine under considerable off-design condition. The research report contains detailed specifications of the measured model, overview of the results of the optical measurements (interferometry, schlieren method in Toepler configuration) and pneumatic measurements (traversing with five hole conical probe downstream the cascade).

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Measurements on KR-D-11B Optimized Subsonic Blade Cascade
Šimurda, David ; Hála, Jindřich
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on a subsonic compressor blade cascade.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Aerodynamic Measurements on Transonic Compressor Blade Cascades KR-D-9 and KR-D-10
Šimurda, David ; Hála, Jindřich ; Luxa, Martin
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant transonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-10) and DCA profile (KR-D-9) at transonic flow regimes.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Aerodynamic Measurements on Subsonic Compressor Blade Cascades KR-D-7 and KR-D-8
Šimurda, David ; Hála, Jindřich ; Luxa, Martin ; Radnic, Tomáš
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant subsonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-7) and DCA profile (KR-D-8) at transonic flow regimes.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Aerodynamic Measurements on Transonic Compressor Blade Cascades KR-D-5 and KR-D-6
Šimurda, David ; Hála, Jindřich ; Luxa, Martin
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant transonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-5) and DCA profile (KR-D-6).

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Souhrnná zpráva zakázky OZM-LCF-2023: Experimentální hodnocení vlastností oceli 1.4529 z hlediska nízkocyklové únavy
Štefan, Jan ; Parma, Slavomír
Tato technická zpráva byla zpracována v rámci zakázky „OZM-LCF-2023: Experimentální hodnocení vlastností oceli 1.4529 z hlediska nízkocyklové únavy“. Ve zprávě jsou přehledně zdokumentovány všechny podstatné informace týkající se odborného plnění zakázky počínaje návrhem experimentálního programu, přes protokoly o provedených experimentech až po souhrnné vyhodnocení programu vč. návrhů pro případné rozšíření zakázky a navazující experimentální činnost.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Přehledná dokumentace vrubů vyrobených technologií laserového vypalování do potrubních těles v rámci projektu TK01030108 (NEMENUS)
Štefan, Jan
Tato technická zpráva byla zpracována v rámci projektu DP_04_02_04: Výzkum aplikovatelnosti moderních SHM (Structural Health Monitoring) systémů pro zvýšení spolehlivosti a ekonomičnosti provozu jaderných elektráren (stávajících, nových i malých modulárních reaktorů). Účel této zprávy spočívá v přehledné dokumentaci zkušeností s technologií laserového vypalování, která byla v letech 2020 až 2022 úspěšně aplikována v rámci předchozího projektu TAČR TK01030108 (projekt NEMENUS) pro výrobu vrubů do potrubních zkušebních těles, a která může být dle předpokladů s výhodou využita také v experimentálním programu stávajícího projektu. Informace shromážděné v tomto dokumentu napomohou při specifikaci zadání poskytovateli této služby (spol. ATG, s. r. o.), a při optimalizaci parametrů laseru pro daný účel.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopadu zvýšení výkonu bloků EDU II na vertikální stabilitu a dynamickou odezvu vnitřních částí reaktoru včetně uvažování nehody LOCA DN500
Pták, Svatopluk
Tato technická zpráva shrnuje výsledky posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopadu zvýšení výkonu bloků EDU II v souvislosti s projektem '6729 − Využití projektových rezerv bloků EDU II' na vertikální stabilitu a dynamickou odezvu vnitřních částí reaktoru včetně uvažování nehody LOCA DN500, konkrétně se jedná o posouzení dvou zpráv autorských kolektivů z ÚJV, a. s.: 'M. Klemenc a P. Gál: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na dynamické chování VČR při nehodě LOCA DN500, zpráva ÚJV DITI 2301/1242, 12/2020' a M. Švrček a J. Vyčichl: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na vertikální stabilitu a vibrační odezvu (vysokocyklovou únavu) VČR, zpráva ÚJV DITI 2301/1307, 08/2021.

Úplný záznam