Institute of the Czech Language

Latest additions:
2023-08-06
00:02

Detailed record
2023-08-06
00:02

Detailed record
2023-08-06
00:02

Detailed record
2023-08-06
00:02

Detailed record
2023-02-26
00:13
Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička
Janyšková, Ilona
Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky.

Detailed record
2023-02-26
00:13

Detailed record
2023-02-26
00:13

Detailed record
2023-02-26
00:13
České názvy obydlí a jejich původ
Karlíková, Helena
Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.).

Detailed record
2023-01-29
22:31
Ediční příprava zpěvníku Václava Hanky staršího
Nedvědová, Blanka ; Hejdová, Tereza
Příspěvek přibližuje rukopisný zpěvník lidových písní Václava Hanky staršího z počátku 19. století. Věnuje se popisu rukopisu, pravopisu a problémům, se kterými se museli editoři vypřádat při tvorbě edice (práce s prostorem, strukturování textu, omezení čitelnosti).

Detailed record
2023-01-29
22:31
Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného
Hejdová, Tereza ; Nedvědová, Blanka
Příspěvek se věnuje rukopisnému zpěvníku lidových písní (mlynáře) Antonína Francla z druhé poloviny 18. století. Přibližuje vznik edice daného textu, dále se zaměřuje na popis rukopisu a jeho pravopis.

Detailed record