Ústav makromolekulární chemie

Nejnovější přírůstky:
2023-02-12
22:32
Novel embedding resins for 3D-SEM II
Šlouf, Miroslav ; Pavlova, Ewa ; Strachota, Beata ; Strachota, Adam ; Nebesářová, Jana ; Týč, Jiří ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim
Research report for Thermo Fisher Scientific s. r. o., based on common project awarded by TA CR (program: National center of competence, TN01000008).

Úplný záznam
2023-01-29
22:31
Vliv biodegradabilní polyuretanové pěny na biocenózu a kalovou aktivitu v reaktorech simulující provoz domácích ČOV
Skleničková, Kateřina ; Říhová Ambrožová, J. ; Pečenka, M. ; Halecký, M. ; Beneš, Hynek
Byla navržena a připravena hydrofilní a plně alifatická biodegradabilní polyuretanová (PUR) pěna s otevřenou buněčnou strukturou, která byla následně použita jako nosič biofilmu a zdroj živin v reaktoru simulující domácí čistírnu odpadních vod. Na základě chemických, hydrobiologických analýz, vývoje mikroorganismů a enzymatických aktivit bylo zjištěno, že PUR pěna může úspěšně sloužit jako nosič pro mikroorganismy aktivovaného kalu a zároveň může být jimi postupně biodegradována při omezeném přísunu výživy aktivovaného kalu.

Úplný záznam
2022-11-20
00:00
XII. Czech - Slovak Conference Polymers 2022. Book of Abstracts
Chytil, Petr
The book of abstracts contains summaries of all contributions to the 12th Czech-Slovak Conference POLYMERS 2022, organized by the Institute of Macromolecular Chemistry of the CAS in Třešť, October 3-6, 2022. There were 33 lectures and 14 posters presented at the conference.

Úplný záznam
2022-10-23
00:01
Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications. 84th Prague Meeting on Macromolecules. Book of Abstracts
Horák, Daniel
The Book of Abstracts contains the summaries of all the contributions to the international conference “Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications” was organized simultaneously as the 84th Prague Meeting on Macromolecules (PMM). The participants presented 59 lectures and 38 posters.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Degradation of polycaprolactone electrospun materials - methods of analysis
Havlíčková, K. ; Řezanka, M. ; Kobera, Libor ; Kuželová Košťáková, E. ; Lukáš, D. ; Jenčová, V.
Biodegradable electrospun materials are widely used for medical application. Polycaprolatone is polymer suitable for electrospinning technology and is very often used to create nanofibrous scaffolds for tissue engineering. The time to disintegration or biodegradation of such materials is very important here. However, testing is not entirely easy. It is not possible to create exactly body-like conditions in vitro. Moreover, it is not easy to find suitable analytical methods that would show exactly what happens in the nanofibrous polycaprolactone electrospun samples at certain stages of degradation, ie how the internal structure of decaying nanofibers changes. This paper describes the traditional use of methods for testing polycaprolatone nanofibers by enzymatically catalysed degradation. Morphological changes are studied using scanning electron microscope images. However, it also offers a non-traditional analysis of polycaprolactone electrospun materials using the ssNMR method.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Career in Polymers XI, Book of Abstracts
Kobera, Libor
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the Career in Polymers XI., workshop organized by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, in Prague, 28-29 June, 2019. This meeting was organized under the auspices of UNESCO/IUPAC course in Polymer Science, and supported by Strategy AV21.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Book of Abstracts and Programme. Polymers in Medicine 2019 - Prague Meeting on Macromolecules /83./
Etrych, Tomáš ; Chytil, Petr
The Book of abstracts and programme contains the summaries of all the contributions to the international conference “Polymers in Medicine 2019”. The participants presented 43 lectures and 35 posters. Main conference topics were: Polymers for nanomedicine, Stimuliresponsive polymers, Polymers for advanced drug delivery, Polymers for biomedical applications, Biomaterials for tissue engineering.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
X. Česko-Slovenská konference POLYMERY 2018. Sborník abstraktů
Chytil, Petr
The book of abstracts contains summaries of all contributions to the 10th Czech-Slovak Conference POLYMERS 2018, organized by the Institute of Macromolecular Chemistry of the CAS in Třešť, October 2-5, 2018. There were 31 lectures and 19 posters presented at the conference.

Úplný záznam
2018-07-30
11:02
Career in Polymers X, Book of Abstracts
Kobera, Libor
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the Career in Polymers X. workshop organized by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, in Prague, 22-23 June, 2018. This meeting was organized under the auspices of UNESCO/IUPAC course in Polymer Science, and supported by Strategy AV21 and Draslovka a.s.

Úplný záznam