National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Application sheet: Life science applications. Cathodoluminescence imaging
Vancová, Marie ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim ; Horodyský, P.
Case studies showing the relevance of the use of the Crytur cathodoluminescence detector in the life science sector
Cathodoluminescence imaging of carotenoids in biological specimens using cryo-scanning electron microscopy using a functional sample of CRYTUR cathodoluminescence detector
Vancová, Marie ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim ; Horodyský, P.
Here, we report for the first time the cathodoluminescence properties of carotenoids present in different biological specimens (Diplonemidae spp, carrot root, Arabidopsis embryos, algae Vischeria sp., unicellular pigmented yeast Rhodontorula, hen´s egg yolk) using cryo-SEM. The presence of carotenoids was proven by Raman spectroscopy.
Novel embedding resins for 3D-SEM II
Šlouf, Miroslav ; Pavlova, Ewa ; Strachota, Beata ; Strachota, Adam ; Nebesářová, Jana ; Týč, Jiří ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim
Research report for Thermo Fisher Scientific s. r. o., based on common project awarded by TA CR (program: National center of competence, TN01000008).
Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL detector
Vancová, Marie ; Horodyský, P. ; Kolouch, A. ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim
Aplikační příklady využití funkčního vzorku katodoluminescenčního detektoru firmy Crytur pro jeho využití v biologickém výzkumu
Cathodoluminescence imaging possibilities of commercial fluorophores and cathodoluminescence probes using a functional sample of CRYTUR detector
Vancová, Marie ; Vaněček, Jiří ; Nebesářová, Jana ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim
Cathodoluminescence imaging possibilities of commercial fluorophores and cathodoluminescence probes using a functional sample of CRYTUR detector
An appropriate method for assessing hydrogel pore sizes by cryo-sem
Adámková, Kateřina ; Trudicová, M. ; Hrubanová, Kamila ; Sedláček, P. ; Krzyžánek, Vladislav
The aim of our work was to examine and describe ultrastructure of the agarose hydrogel and any possible structural concentration dependencies, and to assess the distribution and size of pores of agarose hydrogel in dependence on its concentration. Four concentrations were prepared (0.5 %, 1.0 %, 2.0 % and 4.0 % of dry weight content) and cryo-SEM and turbidimetry methods were executed on wet (original) samples in order to image the ultrastructure and measure the pore sizes within. \nReasonable results were obtained for the wet samples as they were closer to their native state they are usually used for applications in. Cryo-SEM and turbidimetry provided comparable results of pore diameters and allowed to compare pore diameters dependant on the concentrations, moreover, it showed more detailed and realistic structure.
Determination of thickness refinement using STEM detector segments
Skoupý, Radim ; Krzyžánek, Vladislav
Quantitative STEM imaging together with Monte Carlo simulations of electron scattering in solids can bring interesting results about properties of many thin samples. It is possible to determine thickness of a sample, to calculate mass of particles and measure mass per length/area. Appropriate calibration is one of the crucial parts of the method. Even a small error or inaccuracy in detector response to electron beam either blanked or full brings significant error into thickness determination. This problem can be overcome by parallel STEM imaging in more segments of the detector. Comparing more segments gives a possibility to use a signal from different segments for different thicknesses of a sample. Accuracy of individual parts of the detector depends on the captured signal quantity. It is desirable to use such a STEM detector segment that provides the greatest signal change to a unit of thickness. To demonstrate the usage, we used a sample of Latex nanospheres placed on thin carbon lacey film, diameter of the nanospheres was around 600 nm in order to compare the results from different detector segments. Thanks to the known thickness of the sample (calculated from its geometrical shape), it is possible to estimate the optimal acquisition settings and post processing steps with the known and the true state of the sample.
Quantitative Imaging in Scanning Electron Microscope
Skoupý, Radim ; Buršík, Jiří (referee) ; Shimoni, Eyal (referee) ; Krzyžánek, Vladislav (advisor)
Tato práce se zabývá možnostmi kvantitativního zobrazování ve skenovacím (transmisním) elektronovém mikroskopu (S|T|EM) společně s jejich korelativní aplikací. Práce začíná popisem metody kvantitativního STEM (qSTEM), kde lze stanovenou lokální tloušťku vzorku dát do spojitosti s ozářenou dávkou, a vytvořit tak studii úbytku hmoty. Tato metoda byla použita při studiu ultratenkých řezů zalévací epoxidové pryskyřice za různých podmínek (stáří, teplota, kontrastování, čištění pomocí plazmy, pokrytí uhlíkem, proud ve svazku). V rámci této části jsou diskutovány a demonstrovány možnosti kalibračního procesu detektoru, nezbytné pozadí Monte Carlo simulací elektronového rozptylu a dosažitelná přesnost metody. Metoda je pak rozšířena pro použití detektoru zpětně odražených elektronů (BSE), kde byla postulována, vyvinuta a testována nová kalibrační technika založená na odrazu primárního svazku na elektronovém zrcadle. Testovací vzorky byly různě tenké vrstvy v tloušťkách mezi 1 až 25 nm. Použití detektoru BSE přináší možnost měřit tloušťku nejen elektronově průhledných vzorků jako v případě qSTEM, ale také tenkých vrstev na substrátech - qBSE. Obě výše uvedené metody (qSTEM a qBSE) jsou založeny na intenzitě zaznamenaného obrazu, a to přináší komplikaci, protože vyžadují správnou kalibraci detektoru, kde jen malý posun úrovně základního signálu způsobí významnou změnu výsledků. Tato nedostatečnost byla překonána v případě qSTEM použitím nejpravděpodobnějšího úhlu rozptylu (zachyceného pixelovaným STEM detektorem), namísto integrální intenzity obrazu zachycené prstencovým segmentem detektoru STEM. Výhodou této metody je její použitelnost i na data, která nebyla předem zamýšlena pro využití qSTEM, protože pro aplikaci metody nejsou potřeba žádné zvláštní předchozí kroky. Nevýhodou je omezený rozsah detekovatelných tlouštěk vzorku způsobený absencí píku v závislosti signálu na úhlu rozptylu. Obecně platí, že oblast s malou tloušťkou je neměřitelná stejně tak jako tloušťka příliš silná (použitelný rozsah je pro latex 185 - 1 000 nm; rozsah je daný geometrií detekce a velikostí pixelů). Navíc jsou v práci prezentovány korelativní aplikace konvenčních a komerčně dostupných kvantitativních technik katodoluminiscence (CL) a rentgenové energiově disperzní spektroskopie (EDX) spolu s vysokorozlišovacími obrazy vytvořenými pomocí sekundárních a prošlých elektronů.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.