National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Roots and Faces of the National Parliament. Czech National Council, 1968-2018
Gjuričová, Adéla ; Zahradníček, Tomáš
The volume opens a systematic research of the Czech National Council and more generally, of national parliaments in federal Czechoslovakia. It includes studies on establishing the National Council in 1968, its parliamentary life in late Socialist period as well as its revival after 1989. The second part contains memories by actors of all three of these stages recorded during the conference.
A genetic doubleness. The National Councils in the political system of Socialist Czechoslovakia
Gjuričová, Adéla
The article focuses on the National Councils in Czechoslovakia during the under-researched period of Socialist parliaments in the 1970 and 1980s. The author demonstrates their functions in the political system. She argues that they were expected to represent the Czech and Slovak "peoples" in the country's complicated representative structure, but their national(ist) trait was a part of the federalization of 1968 and "woke up" immediately after the Velvet Revolution.
Through the labyrinth of revolution. The actors, plots and intersections of a political crisis (from November 1989 to June 1990)
Suk, Jiří ; Kocian, Jiří (advisor) ; Vaněk, Miroslav (referee) ; Gjuričová, Adéla (referee)
Domnívám se, že v zásadě je možný trojí přístup ke zkoumání toho, co samo sebe nazvalo "sametovou (něžnou) revolucí". Značný a stále rostoucí počet autorů věnuje pozornost komparativní analýze pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě roku 1989. Největší předností komparací, které nebývají založené na archivním bádání, je široký záběr mapující celý politický terén někdejší "jiné Evropy". Cena kvalitních studií - většinou politologické provenience - spočívá v neotřelých postřezích, v odhalování zajímavých analogií, totožností i rozdílů. Inspirativní i provokativní teze podněcují diskusi, vybízejí k souhlasné i nesouhlasné reakci. Vnášejí do ní novou terminologii, metodické inovace a interpretační hypotézy, které okysličují bádání založené výhradně na archivních pramenech.1 Zatímco komparativní analýza vychází z horizontální perspektivy, historické bilancování je založeno na perspektivě vertikální. Krouží kolem podstatných otázek souvisejících tak či onak se zlomovými body česko-slovenských dějin: ... 1918 - 1938 - 1939 - 1945 - 1948 - 1968 - 1989 - 1992 ... Meditace o "smyslu českých dějin" mají u nás silnou tradici, v současnosti však nemnoho osobností vládnoucích pronikavou silou vhledu do podstaty minulých dějů. Nejde totiž o nic menšího než osvětlit naši přítomnost v souvislostech běžnému...
Through the labyrinth of revolution. The actors, plots and intersections of a political crisis (from November 1989 to June 1990)
Suk, Jiří ; Kocian, Jiří (advisor) ; Vaněk, Miroslav (referee) ; Gjuričová, Adéla (referee)
Domnívám se, že v zásadě je možný trojí přístup ke zkoumání toho, co samo sebe nazvalo "sametovou (něžnou) revolucí". Značný a stále rostoucí počet autorů věnuje pozornost komparativní analýze pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě roku 1989. Největší předností komparací, které nebývají založené na archivním bádání, je široký záběr mapující celý politický terén někdejší "jiné Evropy". Cena kvalitních studií - většinou politologické provenience - spočívá v neotřelých postřezích, v odhalování zajímavých analogií, totožností i rozdílů. Inspirativní i provokativní teze podněcují diskusi, vybízejí k souhlasné i nesouhlasné reakci. Vnášejí do ní novou terminologii, metodické inovace a interpretační hypotézy, které okysličují bádání založené výhradně na archivních pramenech.1 Zatímco komparativní analýza vychází z horizontální perspektivy, historické bilancování je založeno na perspektivě vertikální. Krouží kolem podstatných otázek souvisejících tak či onak se zlomovými body česko-slovenských dějin: ... 1918 - 1938 - 1939 - 1945 - 1948 - 1968 - 1989 - 1992 ... Meditace o "smyslu českých dějin" mají u nás silnou tradici, v současnosti však nemnoho osobností vládnoucích pronikavou silou vhledu do podstaty minulých dějů. Nejde totiž o nic menšího než osvětlit naši přítomnost v souvislostech běžnému...
Růžena Vacková
Gjuričová, Adéla
Sketching the biography of Růžena Vacková, an important representative of Czech academic, cultural and political life of the 20th century, the author suggests ways of using the gender approach in school history teaching.
Double rebirth. The Czechoslovak people´s arty 1989-1992
Gjuričová, Adéla
The text depicts the ways in which the Czechoslovak People’s Party (ČSL) formulated, re-told, or otherwise dealt with its own past within the socialist dictatorship and the communist past in general. It is suggested that the rhetorical figure of „party rebirth“ made it possible to leave out the fourty years‘ collaborationist existence and to tie the post-1989 democratic phase directly to pre-1948 ČSL. Yet another rebirth under Josef Lux left out even the leaders of the first rebirth, including Josef Bartončík and the scandal of his cooperation with the secret police. However, both of the turns have built on the idea of a „healthy undercurrent“ of the ordinary party members that carry on the party’s „real identity“ whatever the time and regime.
Introduction
Gjuričová, Adéla
The introduction explains the conference topics, depicts some remarkable points of the conference discussions, and refers to texts that could not be included in the volume.
"1989-2009: Society. History. Politics". Collection of conference papers
Gjuričová, Adéla
The conference saw presentations by researchers from the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany, France, Britain and the USA. The selected texts do not build on a reconstruction of 1989 events or the concept of „coming to terms with the communist past“, instead they focus on interesting (dis)continuities of the twenty years after 1989 with the 1970s and 1980s.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.