National Repository of Grey Literature 85 records found  beginprevious76 - 85  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Seniors and healthy lifestyle: segmentation and application of public health branding
Kouřil, Michal ; Chytková, Zuzana (advisor) ; Holmerová, Iva (referee)
The thesis focuses on the segmentation of seniors in their approach to a healthy lifestyle and subsequent application of marketing tools in order to improve this approach of the selected segment. The theoretical part consists of a situation analysis explaining relations among population ageing, health care expenditures, employment and health condition of the population and then mapping of important areas such as quality of life of seniors, their healthy lifestyle and marketing methods associated with these areas. The practical part starts with the segmentation of seniors based on extensive database of the MML - TGI research and using analytical software Data Analyzer both provided by research agency Median. One of created segments is then chosen according to its possibilities of a behavioral change related to healthy lifestyle. The thesis is concluded with a design of a new public health brand and associated campaign both designed in order to appeal to selected segment according to principles of public health branding.
Metodika práce s informacemi v Komunitním censtru pro seniory Praha 8
Domalípová, Zuzana ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Holmerová, Iva (referee)
Diplomová práce v teoretické části přibližuje oblast komunitní práce, komunitních projektů a komunitního plánování. Dále teoreticky popisuje roli informací v organizaci a vliv komunikace na její chod. V praktické části popisuje vybrané procesy a s nimi spojené dokumenty a doporučuje možná zlepšení, včetně zapojení moderních informačních technologií. Představuje všechny role a předkládá organizační strukturu. Samotná metodika se zaměřuje na práci s informacemi, dokumenty a bezpečnostní politiku organizace. Metodiku lze zobecnit i pro další organizace podobného typu. Práce dále doporučuje zefektivnění interní komunikace a navrhuje detailní strategii komunikace externí.

National Repository of Grey Literature : 85 records found   beginprevious76 - 85  jump to record:
See also: similar author names