National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
"What is I? Ivan Havel? That is a name, not who I am." Biography of Ivan M. Havel
Markupová, Jana ; Putna, Martin (advisor) ; Suk, Jiří (referee)
This master's degree thesis, adhering to the genre of contemporary history studies, depicts the lifestory of Ivan M. Havel. Theoretically it is grounded in personalism, especially regarding to works of Ch. Mounier and M. Scheler and establishes as the primary point of reference the phenomena of individual personality, uniquely embedded into the surrounding social world. From this basic tenet the explanation is built towards the understanding of general categories, using the contexts and traditions, in which the personality had been engulfed. This thesis makes use of both oral history method and archival sources and documents study. Ivan M. Havel can be understood within enduring context of his family's intellectual, civic, political and entrepreneurial tradition, where several specific phenomena stand out. First the non-partisan spirituality, second the emphasis, laid of socially responsible conduct of business; third the stress, laid on achieving broad education, going beyond established domains and disciplines and fourth the sociability, spanning over all of these attributes. Ivan M. Havel's biography is therefore traced mainly within the period up to the 1989 year, since the childhood, deeply influenced by his grandfather H. Vavrečka, through his coming of age, spent close to the Šestatřicátníci literary...
Optimization of the lifecycle transformer 110/22 kV
Suk, Jiří ; Radil, Lukáš (referee) ; Krbal, Michal (advisor)
The aim of the thesis is to describe the situation in transformation 110/22 kV in distribution area E.ON East. Next to describe the current practice in the replacement of 110/22 kV transformers and mention the possibilities of replacing the machines at the end of their lifecycle with respect to the development of the load of the individual transformer stations in the distribution area. An integral part of the thesis is also the economic evaluation of premature replacement of transformers from two different perspectives. The next point is to look at the current possibilities in the lifecycle lengthening of these devices and to suggest a method for monitoring the state of paper insulation to estimate the remaining lifetime of the transformer. The last point is the evaluation of the transition of a significant customer from a voltage level of 22 kV to a voltage level of 110 kV, including related technical and economic issues.
Through the labyrinth of revolution. The actors, plots and intersections of a political crisis (from November 1989 to June 1990)
Suk, Jiří ; Kocian, Jiří (advisor) ; Vaněk, Miroslav (referee) ; Gjuričová, Adéla (referee)
Domnívám se, že v zásadě je možný trojí přístup ke zkoumání toho, co samo sebe nazvalo "sametovou (něžnou) revolucí". Značný a stále rostoucí počet autorů věnuje pozornost komparativní analýze pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě roku 1989. Největší předností komparací, které nebývají založené na archivním bádání, je široký záběr mapující celý politický terén někdejší "jiné Evropy". Cena kvalitních studií - většinou politologické provenience - spočívá v neotřelých postřezích, v odhalování zajímavých analogií, totožností i rozdílů. Inspirativní i provokativní teze podněcují diskusi, vybízejí k souhlasné i nesouhlasné reakci. Vnášejí do ní novou terminologii, metodické inovace a interpretační hypotézy, které okysličují bádání založené výhradně na archivních pramenech.1 Zatímco komparativní analýza vychází z horizontální perspektivy, historické bilancování je založeno na perspektivě vertikální. Krouží kolem podstatných otázek souvisejících tak či onak se zlomovými body česko-slovenských dějin: ... 1918 - 1938 - 1939 - 1945 - 1948 - 1968 - 1989 - 1992 ... Meditace o "smyslu českých dějin" mají u nás silnou tradici, v současnosti však nemnoho osobností vládnoucích pronikavou silou vhledu do podstaty minulých dějů. Nejde totiž o nic menšího než osvětlit naši přítomnost v souvislostech běžnému...
Through the labyrinth of revolution. The actors, plots and intersections of a political crisis (from November 1989 to June 1990)
Suk, Jiří ; Kocian, Jiří (advisor) ; Vaněk, Miroslav (referee) ; Gjuričová, Adéla (referee)
Domnívám se, že v zásadě je možný trojí přístup ke zkoumání toho, co samo sebe nazvalo "sametovou (něžnou) revolucí". Značný a stále rostoucí počet autorů věnuje pozornost komparativní analýze pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě roku 1989. Největší předností komparací, které nebývají založené na archivním bádání, je široký záběr mapující celý politický terén někdejší "jiné Evropy". Cena kvalitních studií - většinou politologické provenience - spočívá v neotřelých postřezích, v odhalování zajímavých analogií, totožností i rozdílů. Inspirativní i provokativní teze podněcují diskusi, vybízejí k souhlasné i nesouhlasné reakci. Vnášejí do ní novou terminologii, metodické inovace a interpretační hypotézy, které okysličují bádání založené výhradně na archivních pramenech.1 Zatímco komparativní analýza vychází z horizontální perspektivy, historické bilancování je založeno na perspektivě vertikální. Krouží kolem podstatných otázek souvisejících tak či onak se zlomovými body česko-slovenských dějin: ... 1918 - 1938 - 1939 - 1945 - 1948 - 1968 - 1989 - 1992 ... Meditace o "smyslu českých dějin" mají u nás silnou tradici, v současnosti však nemnoho osobností vládnoucích pronikavou silou vhledu do podstaty minulých dějů. Nejde totiž o nic menšího než osvětlit naši přítomnost v souvislostech běžnému...
Monetary Policy as an Instrument of International Policy (Case Study China)
Suk, Jiří ; Dubský, Zbyněk (advisor) ; Sršeň, Radim (referee)
The diploma thesis examines the hypothesis that monetary policy can be an instrument of international policy, or a component of economic power. The case study focuses on the monetary policy of the PRC in terms of its potential international projection.
Calculation of the distribution of temperature field of induction machine
Suk, Jiří ; Dostál, Lukáš (referee) ; Janda, Marcel (advisor)
The issue of this bachelor’s thesis is calculation of the distribution of temperature field of induction machine. There is used three different methods of calculating which are compared in the conclusion. First method is lab measuring of surface temperature on different spots on the machine while unloaded without active cooling. Temperature is measured on four spots using different devices. Another way how to calculate temperature field is computer simulation in ANSYS Workbench using finite elements method. In this method is necessary to create real-based model of motor in CAD system. In this case Autodesk Inventor 2015 was used. Last method was simplified analytics calculation using heat circuit of the stator part. Last but not least is comparison of all used methods, results and accuracy of calculation.
U.S. monetary policy on the background of the current financial crisis
Suk, Jiří ; Neumann, Pavel (advisor) ; Antal, Jarolím (referee)
This bachelor thesis analyzes the monetary policy of the Central Bank of the United States and explains its impact on the real economy and financial sector in times of financial crisis in 2007 and 2010.
Communist past as a political problem. Principal trends 1989-2009
Suk, Jiří
The paper deals with main problems with Czech communist past after 1989.
Charter 77. From Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977-89. Proceedings of the Conference to Mark the 30th Anniversary of Charter
Tůma, Oldřich ; Devátá, Markéta ; Suk, Jiří
Proceedings of the international conference to mark the 30th anniversary of Charter 77. Charter 77 in the period from 1977 to 1989.
Dubček's return to high policy
Suk, Jiří
Reform communist A. Dubček as candidate for president after November 1989.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Suk, Jakub
3 Suk, Jan
3 Šuk, Jakub
1 Šuk, Jaromír
2 Šuk, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.