National Repository of Grey Literature 119 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Future development of the energy base in the Czech Republic and the EU
Vojtaššák, Tomáš ; Radil, Lukáš (referee) ; Mastný, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the description of sources that participate in the energy mix of the Czech Republic, the description of the electricity system and the method of integration of sources into the transmission and distribution system. Furthermore, the factors that affect the future development of the energy base in the Czech Republic and the EU are presented, then there is an analysis of action plans and finally the resulting assumptions of the student.
Use of Renewable Energy Sources for Water Purification and Treatment
Přinosil, Michal ; Radil, Lukáš (referee) ; Baxant, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the use of renewable energy resources for water purification and treatment. It acquaints the reader with the legislation concerning the discharge of sewage water from domestic sewage treatment plants and deals with the supply of a domestic sewage treatment plant with a renewable energy resource. It contains a design of a system for water purification and treatment.
Innovation and Extension of Solar Concentrator system
Vasyliev, Mykola ; Radil, Lukáš (referee) ; Baxant, Petr (advisor)
The bachelor thesis is focused on the innovation and expansion of the solar concentrator system, which was originally created by Robert Hrachiar in 2016 [1]. The description and implementation of the concentrator system is given in the bachelor's thesis entitled Solar applications with concentrator elements. The bachelor thesis contains a description of basic knowledge for the operation of a solar concentrator system, analysis of the original project, identification of deficiencies and the relevant improvement of the concentrator system. The advantages of solar energy over other alternative energy sources and the principle of operation of solar systems with separate mirrors are described in the theoretical part. The analysis of the project and the identification of deficiencies in the section described the identified deficiencies that arose during 2 years of operation of the solar system. Investigation of the causes of deficiencies and negative consequences. The Modernization section contains a description of the relevant improvement of the concentrator system based on the identified shortcomings, innovation and expansion based on the experience of using a similar system in the country and in the world.
Comparison Potential Production of Electric Energy by Photovoltaic Sources for Municipalities with Population up to 3 000
Plaček, Martin ; Radil, Lukáš (referee) ; Paar, Martin (advisor)
The goal of this thesis is to inform the reader of upcoming trends in solar roof panels, and their usage in cities with less than 3000 inhabitants. This thesis also contains a list of selected photovoltaic tiles and panels and their parameters. Included is also a list of several free solar calculators, with one examplary processed house. The practical part includes three selected cities where the photovoltaic potential was evaluated by the method that was derived from norm ČSN EN 15316-4-3, and the overview of this data.
Biogas stations connected to natural gas distribution systems
Ondra, Jaromír ; Pěcha, Jiří (referee) ; Radil, Lukáš (advisor)
This work deals with the problematics of acquisition, treatment, cleaning and use of biogas. This work mentions the procedures of solutions to problems that occur in this field. This work also deals with options of conecting biogas to central distribution of natural gas.
Crisis scenario model of a large power outage
Bláha, Michal ; Radil, Lukáš (referee) ; Ptáček, Michal (advisor)
The bachelor´s thesis describes legislation addressing the issue of power outages. The issue of blackout is explained here, along with the general effects on society. The work goes on to describe the most historically important blackouts in the world and the states of emergency that occurred in the Czech Republic. In the next part, a fictionalcity is created to demonstrate the consequences of blackout. Furthermore, the work describes how the city would deal with such a resulting blackout. In the end, a recommendation is proposed for a fictional city that would make the city more resistant to further blackout.
Power to gas
Abdallah, Hadi ; Lázničková, Ilona (referee) ; Radil, Lukáš (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou technologie power-to-gas, která slouží k akumulaci energie tím, že přeměňuje přebytečnou elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie na syntetický zemní plyn. Cílem bylo představit aktuální trendy v oblasti power-to-gas a vytvořit model tohoto systému v OpenModelica. V práci jsou uvedeny všechny hlavní části systému power-to-gas: výroba elektrické energie, výroba vodíku elektrolýzou, zachycování a separace uhlíku, Sabatierova reakce a typy metanizace. Nejprve byl modelován denní průběh slunečního záření. Poté byl zpracován submodel přeměny záření na elektrickou energii pomocí FV panelů. Dále byl zpracován střídač DC/AC, distribuční cesta a měnič AC/DC pro napájení elektrolyzérů. Stěžejní částí práce bylo zpracování vlastní metanizační jednotky. Reakce je řešena pomocí van der Waalsovy rovnice reálných plynů. Podle toho je stanovena produkce metanu, který je poté skladován v nádržích. Dále se provádí simulace se dvěma cestami. Za prvé, energie získaná z fotovoltaické elektrárny je přímo vedena přes distribuční soustavu k elektrolyzérům. Za druhé, energie získaná z fotovoltaické elektrárny je přiváděna do 22 kV distribuční sítě, která pak napájí zbytek procesu. Závěrem práce je zhodnocení, které porovnává celkovou efektivitu systému vzhledem k power-to-gas vůči akumulátorovému úložišti energie.
Using asynchronous doubly fed generators for hydroelectric plant
Cudrák, Martin ; Paar, Martin (referee) ; Radil, Lukáš (advisor)
This bachelor’s thesis deals with the use of a double fed induction machine for pumped storage power plants. Firstly, the thesis describes principles and advantages of this generator and its beneficial properties when used with PSP. Subsequently, the use of DFIG in PVE in the world is researched and the parameters of these PSP and benefits of using DFIG are identified. Furthermore, the issue of using these generators in current and planned PSP in the Czech Republic is descibed. is further assessed. In this context, planned sites for the new construction of PSP in the Czech Republic are mentioned in the bachelor’s work. And then, on the specific example from abroad, it is descibed which circumstances must be taken into account when reconstructing of existing PSP.
Conceptual development of the local distribution system Prototypa, a.s.
Vrtal, Matěj ; Macháček, Jan (referee) ; Radil, Lukáš (advisor)
This thesis is focused on the opportunities of conceptual development of the local distribution system Prototypa, a.s. At first, there is descripted condition of the current substations and internal electricity distribution system. Practical part of the thesis is dedicated to the evaluation of the construction of new transformer station and projection proposals of connection of the high-power charging station and new electric power supply.
Preparation of calibration gauges for eddy current testing method
Machovič, Daniel ; Hudcovič, Peter (referee) ; Radil, Lukáš (advisor)
The aim of the diploma thesis is to clarify the topic of calibration samples used in eddy current testing on equipment in nuclear energy. The theoretical part of the diploma thesis is focused on the eddy current testing method, which belongs to the technology of non-destructive defectoscopy. This part of the work describes the principle of the method, its scope, limitations and dividing of sensors used in this test method. The work briefly describes the physical principle of the laser, its types and operating modes. The practical part of the work is focused on the production of a calibration samples by laser. Another point of the work is the comparison of data obtained from eddy current measurements on samples made by laser and on calibration samples used in practice.

National Repository of Grey Literature : 119 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.