Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.
Řiháková, Matylda ; Marečková, Soňa (vedoucí práce) ; Plevová, Kristýna (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Matylda Řiháková Vedoucí práce: Mgr. Soňa Marečková Oponent práce: Název bakalářské práce: Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí Podtitul: Zdravotník patolog Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o možnosti aplikace autoterapie u vybrané skupiny pracovníků, jejichž práce je prováděna ve vynucených pozicích. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je detailněji probrána problematika patologie páteře včetně anatomie, kineziologie a ergonomie práce vsedě a vestoje. Jsou zde též uvedeny základní charakteristiky terapeutických metod, z nichž je čerpáno v praktické části. Praktická část zahrnuje kazuistiku pacientky zastupující kategorii zdravotníků patologů, pro které byl podle zjištěných informací zhotoven cvičební plán. Po dvouměsíční terapeutické intervenci došlo ke zhodnocení aplikovatelnosti tohoto typu terapie na daný okruh pracovníků. Cílem bakalářské práce je vytvoření edukačního materiálu k využití v rámci prevence či ke kompenzaci již vzniklých zdravotních potíží u dané skupiny zdravotníků v důsledku pracovní zátěže. Zároveň bude vytvořený materiál publikován ve fakultním bulletinu. Klíčová slova: kompenzační cvičení, pracovní zátěž, prevence, zdravotník, autoterapie
Ovlivnění stereotypu chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě s poruchou stability kolenního kloubu pomocí fyzioterapie
Plevová, Kristýna ; Pochylová, Barbora (vedoucí práce) ; Šenderová, Karolína (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Kristýna Plevová Vedoucí práce: Mgr. Barbora Pochylová Oponent práce: Název bakalářské práce: Ovlivnění stereotypu chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě s poruchou stability kolenního kloubu Abstrakt bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě je komplexním procesem vyžadující multidisciplinární péči. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda lze ovlivnit nestabilitu kolenního kloubu u hemiparetických pacientů pomocí fyzioterapie. Objektivizace byla provedena pomocí standardizovaných testů - Rivermeadský vizuální test pro posouzení chůze a Timed up and go test. Teoretická část se věnuje problematice cévních mozkových příhod, funkční anatomii kolenního kloubu, krokovému cyklu a jeho analýze, patologickému stereotypu chůze u hemiparetických pacientů, možnosti terapie nestabilního kolenního kloubu u hemiparetických pacientů. V praktické části je popsána metodologie, použité metody, cíl bakalářské práce a výzkumný vzorek. Součástí jsou dvě kazuistiky a průběh terapií u dvou hemiparetických pacientů. Pomocí standardizovaného testu a rozboru videozáznamu chůze byla zhodnocena stabilita kolenního kloubu před a po terapii. Na základě jejich výsledků byla zodpovězena základní otázka bakalářské práce. Klíčová slova: hemiparetický pacient, balanční...

Viz též: podobná jména autorů
1 Plevová, Karolína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.