Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zkoušení a certifikace oken: Má okno ve vaší stavbě deklarované vlastnosti dle certifikátu?
Nováček, Petr
Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diagnostika staveb
Nováček, Petr
Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena?
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chyby otvorových výplní v dřevostavbách
Nováček, Petr
Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Skládání nepřekrývajících se obrazů
Nováček, Petr ; Petyovský, Petr (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá skládáním nepřekrývajících se obrazů s dílky ve tvaru čtverce. Cílem práce je navržení algoritmu pro skládání obrazů na základě barevné podobnosti hran dílků. Pro skládání obrazu byl zvolen genetický algoritmus. V první části práce je uvedena teorie pro zpracování obrazů a genetické algoritmy. Druhá část se zabývá aplikovanými postupy pro zpracování obrazu a návrhem genetického algoritmu. Poslední část je věnována zhodnocení výsledků aplikovaných algoritmů.
Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků
Kulíková, Barbora ; Nováček, Petr (oponent) ; Klečka, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím vznikem a praktickým využitím. Následuje popis používaných metod zpracování obrazu. Stěžejní teoretická kapitola pojednává o metodách výpočtu disparitní mapy a použitých principech. V praktické části byla vytvořena aplikace s uživatelským rozhraním v prostředí MATLAB. Aplikace umožňuje tvorbu disparitních map pomocí lokálních a globálních metod. Funkčnost aplikace a implementace metod je experimentálně ověřena a byl proveden experiment srovnávající jednotlivé metody a zkoumající vliv parametrů lokální metody na kvalitu disparitní mapy. Součástí práce bylo vytvoření jednoduché databáze stereosnímků.
Automatický výpočet relativní orientace dvou kamer
Adámek, Daniel ; Nováček, Petr (oponent) ; Klečka, Jan (vedoucí práce)
Při určování relativní orientace dvou kamer z dvojice snímků je potřeba porozumět širokému spektru oborů. Proto byl v této práci nastíněn princip metod detekujících a popisujících významné body v obraze a jejich následné párování, čtenáři byl také poskytnut vhled do problematiky epipolární geometrie a lineární triangulace a byla navržena implementace představené teorie v jazyce C++, jejíž testy odhalily v závěru práce slabiny nastíněného přístupu.
Analýza a porovnání snímků z kamery
Novotný, Václav ; Nováček, Petr (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním snímků z kamery. Pojednává o možnostech zpracování obrazu a hardware systému pro sběr dat. V rámci práce je vytvoření databáze snímků a realizování algoritmů, které budou zadané snímky porovnávat s referenčními a zjišťovat jejich identitu.
Automatické ostření s využitím CAN-EF modulu
Ižarík, Marek ; Nováček, Petr (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Predmetom tejto diplomovej práce je návrh, testovanie a implementácia algoritmov automatického ostrenia pre fotografický objektív Canon s použitím CAN-EF modulu, pričom jednou z požiadaviek je možnosť priebežného ostrenia na vozidlo pri sledovaní dopravnej scény. V práci je otestovaných niekoľko kritérií pre posúdenie ostrosti v obraze a je navrhnutý systém automatického riadenia objektívu a kamery.
Sportovní centrum
Nováček, Petr ; Bartolšic, Vít (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rosicích. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený čtyřpodlažní. Stavba je navržena ze systému Heluz s monolitickými železobetonovými stropy. Střecha je plochá jednoplášťová, nad částí objektu tvořena dřevěnými vazníky Gang-nail. V objektu se nachází bar s bowlingovou dráhou, squash, malý víceúčelový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu jsou navrženy tři sauny. Venku vedle objektu se nachází tenisové kurty s dětským hřištěm.
Moderní prostředky pro digitální snímání scény
Nováček, Petr ; Horák, Karel (oponent) ; Petyovský, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá porovnáním konvenčních a moderních metod digitálního snímání scény. Cílem práce je porovnání snímání pomocí senzorů CMOS s Bayerovou maskou a Foveon X3 Merrill a následné navržení algoritmů pro vytvoření snímků kombinujících přednosti obou senzorů. Nejprve se práce zabývá představením a popisem metod a postupů vedoucích k pořízení záznamu scény. Další část práce se zabývá vytvořením galerie testovacích snímků a porovnáním obou senzorů na základě snímků této galerie. Dále jsou v práci navrženy algoritmy pro fúzi dat umožňující vytvořit snímky kombinující přednosti zvolených senzorů. Poslední část práce se věnuje zhodnocení výsledků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Nováček, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.