Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modern Methods for Image Quality Assessment
Nováček, Petr
This paper deals with the comparison of Image Quality Assessment (IQA) algorithms. The test gallery of colour calibre images were captured for comparison of IQA algorithms. Test gallery was captured by two cameras with a different type of sensors – CMOS with Bayer mask and a Foveon sensor.
Zkoušení a certifikace oken: Má okno ve vaší stavbě deklarované vlastnosti dle certifikátu?
Nováček, Petr
Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diagnostika staveb
Nováček, Petr
Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena?
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chyby otvorových výplní v dřevostavbách
Nováček, Petr
Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Skládání nepřekrývajících se obrazů
Nováček, Petr ; Petyovský, Petr (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá skládáním nepřekrývajících se obrazů s dílky ve tvaru čtverce. Cílem práce je navržení algoritmu pro skládání obrazů na základě barevné podobnosti hran dílků. Pro skládání obrazu byl zvolen genetický algoritmus. V první části práce je uvedena teorie pro zpracování obrazů a genetické algoritmy. Druhá část se zabývá aplikovanými postupy pro zpracování obrazu a návrhem genetického algoritmu. Poslední část je věnována zhodnocení výsledků aplikovaných algoritmů.
Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků
Kulíková, Barbora ; Nováček, Petr (oponent) ; Klečka, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím vznikem a praktickým využitím. Následuje popis používaných metod zpracování obrazu. Stěžejní teoretická kapitola pojednává o metodách výpočtu disparitní mapy a použitých principech. V praktické části byla vytvořena aplikace s uživatelským rozhraním v prostředí MATLAB. Aplikace umožňuje tvorbu disparitních map pomocí lokálních a globálních metod. Funkčnost aplikace a implementace metod je experimentálně ověřena a byl proveden experiment srovnávající jednotlivé metody a zkoumající vliv parametrů lokální metody na kvalitu disparitní mapy. Součástí práce bylo vytvoření jednoduché databáze stereosnímků.
Automatický výpočet relativní orientace dvou kamer
Adámek, Daniel ; Nováček, Petr (oponent) ; Klečka, Jan (vedoucí práce)
Při určování relativní orientace dvou kamer z dvojice snímků je potřeba porozumět širokému spektru oborů. Proto byl v této práci nastíněn princip metod detekujících a popisujících významné body v obraze a jejich následné párování, čtenáři byl také poskytnut vhled do problematiky epipolární geometrie a lineární triangulace a byla navržena implementace představené teorie v jazyce C++, jejíž testy odhalily v závěru práce slabiny nastíněného přístupu.
Analýza a porovnání snímků z kamery
Novotný, Václav ; Nováček, Petr (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním snímků z kamery. Pojednává o možnostech zpracování obrazu a hardware systému pro sběr dat. V rámci práce je vytvoření databáze snímků a realizování algoritmů, které budou zadané snímky porovnávat s referenčními a zjišťovat jejich identitu.
Automatické ostření s využitím CAN-EF modulu
Ižarík, Marek ; Nováček, Petr (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Predmetom tejto diplomovej práce je návrh, testovanie a implementácia algoritmov automatického ostrenia pre fotografický objektív Canon s použitím CAN-EF modulu, pričom jednou z požiadaviek je možnosť priebežného ostrenia na vozidlo pri sledovaní dopravnej scény. V práci je otestovaných niekoľko kritérií pre posúdenie ostrosti v obraze a je navrhnutý systém automatického riadenia objektívu a kamery.
Sportovní centrum
Nováček, Petr ; Bartolšic, Vít (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rosicích. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený čtyřpodlažní. Stavba je navržena ze systému Heluz s monolitickými železobetonovými stropy. Střecha je plochá jednoplášťová, nad částí objektu tvořena dřevěnými vazníky Gang-nail. V objektu se nachází bar s bowlingovou dráhou, squash, malý víceúčelový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu jsou navrženy tři sauny. Venku vedle objektu se nachází tenisové kurty s dětským hřištěm.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Nováček, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.