National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Study of protein-protein interaction of DHRS7 enzyme by pull-down assay
Hermanová, Kateřina ; Novotná, Eva (advisor) ; Matoušková, Petra (referee)
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biochemical Sciences Candidate: Kateřina Káchová Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of protein-protein interaction of DHRS7 enzyme by pull-down assay Dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7 (DHRS7) is one of the less studied enzymes of SDR superfamily. It has been proven that this enzyme is in vitro involved in reductive metabolism of various compounds, such as steroids, retinoids and xenobiotics. Recently results pointing out to possible role of this enzyme in the pathogenesis of prostate cancer or other diseases has been published. It would be suitable to better characterize this enzyme to clarifying its patho/physiological role in the organism. Because protein-protein interactions seem to be important for the function of proteins, the aim of this study was to identify interaction partners of the DHRS7, and thus contribute to the improvement of understanding of this enzyme. For our experiments, pull-down assay, in vitro method was utilized. The first step was immobilization of DHRS7 enzyme (bait protein) to suitable carrier (His Mag Sepharose Ni particles and nonmagnetic Protino Ni-IDA particles). Subsequently, the carrier with immobilized DHRS7 was incubated with the lysate of Hep G2...
Legal Aspects of maternity in private and public law
Hermanová, Kateřina ; Radvanová, Senta (advisor) ; Hendrychová, Michaela (referee)
Rigorous project is includes to maternity in two point of view private law, but public law too. This title analyses historical maternity development, actual situation in law, but so future situation in Czech Republic. The title point of view to evolution, origin, expired maternity, rights and obligation person in this family cohabitation. The tendency of this title was evalution legal regulation institutions connected with maternity, so pregnancy, birth, birth with the concealed identity of mother, under-age mother, unmarried mother, assisted repro-duction, substitutional maternity, baby-boxes and prevention of birth-control. The end of title is excursion to family law in New Zealand.
Effect of yoga and tai-chi
Hermanová, Kateřina ; Šípek, Jiří (referee) ; Štětovská, Iva (referee)
Předmětem rigorózní práce, která se dostala čtenáři do ruky, jsou dvě techniky, se kterými mám osobní zkušenost: Jóga a tai-chi. Můj vývoj v poznáváná dvou zmíněných cest k sebepoznávání probíhal podobně jako u řady jiných adeptů. Nejprve, v době totality, jóga jako "podezřelá'', nicméně tiše akceptovaná "tělovýchovná disciplína", po nabyté svobodě k přístupu k informacím - tai-chi. Vedle svobody volby byl u mne přesun zájmu na tai-chi způsoben hledáním techniky dynamičtější a více společensky založené než jóga, která by měla přinejmenším stejně příznivé účinky na fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Musím říci, že se mé očekávání splnilo a pokud budu moci alespoň částečně přispět k rozšíření zájmu o tyto způsoby práce s tělem a myslí, nebude pro mne čas věnovaný následující studii marný. Naznačené podobnosti a rozdíly mez1 oběma přístupy JSOU v podstatě ohniskem rigorózní práce. Zajímá mne, jaký typ lidí vyhledává jógu a tai-chi. Předpokládám, že mezi "jógisty" a "taichisty" budou určité podobnosti. Domnívám se totiž, že člověk hledající cestu k sebezdokonalení, může do jisté míry volit náhodně mezi jógou a tai-chi podle toho, která technika mu zrovna vstoupí do cesty. O to zajímavější pak pro mne je otázka, zda jsou těmito technikami přitahováni odlišní lidé např. kvůli různému filozofickému pozadí,...

See also: similar author names
2 Hermanová, Kateřina,
1 Heřmanová, Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.