Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volnočasové aktivity děti mateřských škol Prahy 7
Kyryanová, Barbora ; Hrabinec, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
Záměrem mé diplomové práce je charakteristika současného stavu nabídky zájmových aktivit v rámci nadstandardní nabídky MŠ ve vybraném regionu a jaké kroužky děti navštěvují mimo MŠ. Dále se práce zabývá tím, jaké je personální zajištění kroužků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Postižení psychomotorického vývoje u dětí s dětskou mozkovou obrnou, možnosti terapeutické intervence
Drnovcová, Marie ; Sedlak, Petr (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje shrnutí základních důležitých poznatků o dětské mozkové obrně. V první části se zabývá definicí pojmu dětská mozková obrna, rizikovými faktory pro její vznik a možné způsoby jejího dělení. Druhá část práce se soustředí na psychomotorický vývoj dítěte v prvních dvou letech života a porovnání fyziologického vývoje s vývojem dětí s dětskou mozkovou obrnou a s tím související včasnou diagnózu a zahájení léčby. Právě možnostem terapeutických intervencí se věnuje závěrečná část, ve které jsou uvedeny nejen nejhlavnější léčebné metody, ale také pár doplňujících terapií, jako je například hipoterapie. V úplném závěru poté následuje debata nad otázkou, zda víme o dětské mozkové obrně vše potřebné pro její adekvátní léčbu a jakou má momentálně dostupná terapie účinnost a vliv na kvalitu života postiženého pacienta. Klíčová slova: dětská mozková obrna, psychomotorický vývoj, terapie, postižení, rizikové faktory
Vliv dechového stereotypu na držení těla u dětí předškolního věku
Dřízhalová, Helena ; Dvořáková, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíková, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá posouzením dechového stereotypu u skupiny dětí předškolního věku a jeho vlivu na držení těla. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje dechový stereotyp se zaměřením na jeho mechaniku u dětí, fyziologickou dechovou vlnu, posturální funkci bránice a správné držení těla. Samostatnou kapitolu tvoří patofyziologie dechových pohybů a jejich vliv na držení těla. Praktická část se zabývá hodnocením dechového stereotypu u dětí předškolního věku, hodnocením držení těla a posouzením posturální stabilizace u zkoumaného souboru. Výsledky ukazují na možné souvislosti mezi dýcháním a držením těla a reflektují vybrané odchylky vadného držení těla u dětí ve věku 4,5 - 7,5 let. KLÍČOVÁ SLOVA Dechový stereotyp, správné držení těla, postura, dítě předškolního věku
Stravování a pohybová aktivita na základní škole.
Sauerová, Dana ; Dvořáková, Hana (vedoucí práce) ; Rotková, Hana (oponent)
Tato práce řeší problematiku stravování a pohybové aktivity dětí na základní škole, a to srovnáním dvou kategorií - mladšího a staršího školního věku. Cílem této práce je nejprve zmapovat situaci, zjistit, jaká je úroveň stravovacích návyků a pohybové aktivity a zda se výsledky liší ve vztahu k věku dítěte. Pro zajištění podkladů výzkumného šetření byla vytvořena sada otázek ankety pro žáky, v níž jsem se zaměřila na dva aspekty tohoto tématu - dopolední a polední stravování a volnočasové aktivity s důrazem na pohybovou aktivitu. Hlavním zjištěním je fakt, že děti i rodiče jsou o správných stravovacích návycích i důležitosti pohybové aktivity dobře informováni a i v praxi se je snaží uplatňovat. Výsledkem je pak negativní odpověď na otázku, zda přímo souvisí věk dítěte, resp. vliv rodičů na děti, s kvalitou stravovacích návyků a intenzitou pohybové činnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Zdravý životní styl, strava, pohybová aktivita, mladší školní věk, starší školní věk, výživová a pohybová doporučení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 DVOŘÁKOVÁ, Hana
12 DVOŘÁKOVÁ, Helena
1 Dvořáková, Hana Marie
12 Dvořáková, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.