Název: Liturgické vybavení kostela Panny Marie Vítězné v Praze z dílny Otmara Olivy
Překlad názvu: The liturgical objects of the Church of Our Lady Victorious in Prague designed by Otmar Oliva
Autoři: Pilařová, Kateřina ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Oulíková, Petra (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: Anotace: Bakalářská práce se zabývá novodobým liturgickým vybavením v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského na Malé Straně, které navrhl a zhotovil český akademický sochař Otmar Oliva. Ten pro karmelitský kostel vytvořil nový oltář, ambon, kříž, křtitelnici s kropenkou v jednom a další liturgické předměty, které byly završeny slavnostním obřadem svěcení dne 18. října 2015. Práce má za cíl představit sochaře Otmara Olivu a seznámit s jeho pracemi pro kostel Panny Marie Vítězné. Tato práce je zaměřena v kontextu se zajímavou historií kostela, která je rovněž spjatá s historií naší země. Část práce se věnuje údajům od založení luteránského kostela Nejsvětější Trojice, a kdy po jejich vypovězení po bitvě na Bílé Hoře získali stavbu bosí karmelitáni. Dále se zaměřuje na samotnou architekturu kostela, na jeho interiér a vnitřní vybavení.
Klíčová slova: 16.-17. století; ak. soch. Otmar Oliva; architektonické řešení; kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně; litrurgické vybavení; 16.-17.th Century,ak.soch.Otmar Oliva; liturgical objects; the Church of Our Lady Victorious in Prague; the form of the architectural disposition

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94014

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-370933


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2018-01-02, naposledy upraven 2018-01-02.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet