Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Nejnovější přírůstky:
2018-01-02
14:24
Výzkumná zpráva z endoskopického průzkumu zhlaví stropních trámů přízemního podlaží severozápadní části Purkrabství hradu Karlštejn
Kloiber, Michal ; Hrivnák, Jaroslav
Na základě objednávky od správy státního hradu Karlštejn byl při místním šetření dne 11. října 2017 proveden endoskopický průzkum vybraných zhlaví stropních trámů prvního přízemního podlaží v severozápadní část Purkrabství hradu Karlštejn.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Stochastic stability of the generalized van der Pol system under random additive excitation
Náprstek, Jiří ; Fischer, Cyril
The paper is motivated by a series of wind tunnel experiments investigating aeroelastic SDOF and TDOF section models of various shape and aeroelastic properties. It reveals that most of them can be theoretically modeled by the van der Pol – Duffing type equations or their combination adjusting degree of individual nonlinear terms or their coefficients. It should be emphasized that this character of the system response is very stable and is obvious in linear as well as in weakly nonlinear domain when the post-critical effect emerges. Moreover, many special effects identified by an experimental way evoke properties recognized in the pure theory of differential equations.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Numerical assessment of stability of the ball vibration absorber
Fischer, Cyril ; Náprstek, Jiří
The ball vibration absorber (BVA) is in principle a heavy ball rolling inside a semi-spherical cavity. It is a convenient alternative to the usual pendulum-based dampers. The dynamics of the real ball absorber is significantly more complicated in comparison to the pendulum one. However, the numerical examination of the non-linear model of the BVA indicates that its resonance behaviour is similar to the spherical pendulum. Despite the theoretical differences, the resonance curves in both cases form similar patterns. It seems that detailed study of both separate cases can provide complementary results, whose parallels appear in the other model.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Triangulated medieval cities
Loits, André ; Drdácký, Tomáš ; Buzek, Jaroslav ; Zadražil, Tomáš
The paper presents a long term research work addressing sometimes not so evident values of historic cities; which are linked with geometric (urban) relations between the architectural elements set in cities. the position of city boundary (walls), market place and street layout was an intentional concept, not a result of unorganized building activities of new colonists. It is known from the archive and historic data, and verified by archaeological findings that the founded cities were planned. It is evident that cities seemingly different are organized following certain rules and methods. The work supports the hypothesis that original concept of the city survived in its pattern and structure until today and is one of the values expressing its individual and original identity. Hypothetic Medieval triangulation method, developed by André Loits is presented on case studies of České Budějovice, Kadaň and Klatovy. The method was so far used for the analysis of 30 selected Town Heritage Reserves and Zones and identifies two basi "schools" in location concepts of studied cities.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Keltské meče
Kumpová, Ivana
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři RTG tomografie byly touto metodou zkoumány dva objekty – byly provedeny dvě tomografie raně středověkého meče v prekonzervační fázi doplněné o testovací měření bronzového náramku ze stejného období. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby, výzdoby a případných poškození.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Beton s ocelovou výztuží
Kumpová, Ivana ; Jandejsek, Ivan ; Vavřík, Daniel
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů deseti vzorků betonu s různým obsahem ocelové výztuže a různou technologií výroby. Z těchto modelů byly dále vypočteny objemové poměry jednotlivých složek (beton:výztuž:póry) a směrové rozložení jednotlivých vláken.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Měření dlouhých kostí
Kumpová, Ivana ; Vavřík, Daniel
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů historicky cenných dlouhých kostí. Vybrané řezy z rekonstruovaných dat v 50% a 35% délky každé kosti a kompletní 3D rekonstrukce všech vzorků byly nahrány na dodané médium ve formátu DICOM a předány zástupci objednatele spolu s rozsáhlým protokolem o provedeném měření.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Research report 2013-11-08 Calcite_S12
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal ; Vavřík, Daniel
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S12, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Research report 2013-11-19 Calcite_S11
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal ; Vavřík, Daniel
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S11, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.

Úplný záznam