Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Nejnovější přírůstky:
2019-04-15
07:49
Probability density determination by means of Gibbs entropy probability density
Náprstek, Jiří ; Fischer, Cyril
A method of random response investigation of a nonlinear dynam-ical system is discussed. In particular, the solution of the probability density of a single/multi-degree of freedom (SDOF/MDOF) system response is investigated. Multiple stable equilibrium states with possible jumps of the snap-through type among them are considered. The system is Hamiltonian with weak damping excited by a set of non-stationary Gaussian white noises. The solution, which is based on the Gibbs principle of the maximum entropy of probability, can be employed in various branches of engineering. The search for the extreme of the Gibbs entropy functional is formulated as a constrained optimization problem. The secondary constraints follow from the Fokker-Planck equation (FPE) for the system considered or from the system of ordinary di_erential equations for the stochastic moments of the response derived from the relevant FPE

Úplný záznam
2019-04-15
07:49
Velkoplošné scany obrazů s vysokým rozlišením
Vopálenský, Michal ; Kumpová, Ivana
Cílem měření bylo získat radiografická data z historických maleb, zapůjčených Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Vzhledem k rozměru obrazů (až 90 × 110 cm) bylo třeba vytvořit vhodnou měřicí proceduru pro postupné skenování pláten v zařízení TORATOM. Výsledná data mají význam pro plánování restaurátorských prací na obrazech a mohou pomoci odhalit jinak neviditelné detaily v malbách, např. podmalby apod.

Úplný záznam
2019-04-15
07:49
Tomografický výzkum historických kovových náramků
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři byly touto metodou zkoumány dva kovové náramky z mosazi s postříbřeným povrchem. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby a případných poškození, případně řešení napojení stříbrné vrstvy.

Úplný záznam
2019-03-28
15:07
Určení mechanických a lomově mechanických charakteristik trubních těles VTL DN 500 (č. trasy 154 a 223) a trubního tělesa VTL DN 200 (č. trasy 113)
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin
Stanovení základních mechanických a lomově mechanických charakteristik s následnou analýzou kritických rozměrů trhliny pro konkrétní tlak v potrubí a trubní segment.

Úplný záznam
2019-03-28
15:07
Nedestruktivní průzkum nejstarší části státního zámku Telč
Drdácký, Miloš ; Eisler, Marek ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Skružná, Olga
Nedávné archeologické nálezy zjištěné kopanou sondou v jihovýchodní části 'Malého dvorku'\nstarého paláce státního zámku Telč vyvolaly zájem o prozkoumání skrytých stavebních konstrukcí\npod terénem i ve stávajícím zdivu. Byl proto realizován nedestruktivní průzkum jednak stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku' starého hradu v Telči pomocí zemního radaru, jednak průzkum charakteru zdiva stěn starého paláce pomocí termovize.

Úplný záznam
2019-03-14
15:59
Historické spodní prádlo: šněrovačka z 18. století
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi textilu, kterou byla zkoumána šněrovačka z 18. stol. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby, konstrukčního řešení, výzdoby a případných poškození v oblasti předního cípu, kde se sbíhají kostice. Počítačová tomografie provedená na zařízení TORATOM umožnila podrobnou vizualizaci vnitřní struktury oblasti zájmu. Jsou dobře viditelné detaily šití a detaily složení různých vrstev materiálu. Byly pozorovány trhliny a roztřepené konce kostic. V oblasti zájmu je možné rozlišit několik materiálů používaných pro vycpání plastických částí.

Úplný záznam
2019-03-14
15:59
Korozní chování žárových zinkových povlaků v půdě
Kreislová, K. ; Barták, Z. ; Fialová, P. ; Majtás, Dušan
Příspěvek uvádí některé výsledky korozní zkoušky zinkového povlaku v půdě v ČR ve srovnání s dosud publikovanými údaji. V příspěvku je uveden i příklad koroze žárového zinkového povlaku na specifickém mostním objektu.

Úplný záznam
2019-03-14
15:59
Corrosion products phase identification using micro-Raman and FTIR
Majtás, Dušan ; Mácová, Petra
Phase identification of corroded metal objects might be problematic because corrosion products are usually a complex mixture of different phases. Furthermore, some of present phases may be either semi-crystalline or amorphous. The most suitable procedure is to use X-ray diffraction (XRD), for identification of crystalline phases in bulk, in combination with micro-Raman spectroscopy to obtain information on smaller scale and given location. Micro-Raman spectroscopy identifies crystalline and semi-crystalline phases. The literature also reports of the application of Mössbauer spectroscopy to identify amorphous phases. In this work, the combined use of Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and Raman spectroscopy is evaluated. The methods may be interchangeable to some point. But is it safe to assume that all phases present can be detected?

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Souhrnná zpráva o provedení radiografické dokumentace plastické výzdoby slavnostní síně na zámku v Bučovicích
Valach, Jaroslav ; Eisler, Marek
Zpráva shrnuje výsledky radiografického a endoskopického průzkumu štukové a figurální výzdoby slavnostního sálu na zámku v Bučovicích, okres Vyškov. Použitím mobilní sestavy zdroje a záznamových desek byla zdokumentována skrytá vnitřní konstrukce soch a ornamentů a její poškození trhlinami různého rozsahu. Radiograficky i použitím endoskopu byly také odhaleny pomocné konstrukce použité původními tvůrci jako východisko budoucího tvaru, které mají důležitost pro kunsthistorický průzkum památky. Součástí dokumentace je soubor snímků a jejich interpretací.

Úplný záznam
2018-12-07
17:59
Turistická prezentace starých krovů v prostředí historických měst
Bláha, Jiří ; Panáček, M.
Shrnutí současného stavu poznání a plošné dokumentace historických krovů v českých městech. Přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit posledních desetiletí. Vytvoření koncepce obohacení turistických atraktivit historických měst o prohlídky historických krovů a dalších významných památek stavební historie v souvisejících půdních prostorách. Jde o vedlejší produkt dlouhodobých výzkumných aktivit zaměřených na stavební památky a péči o ně, projevy regionální kulturní diverzity a transfer historických technologických inovací v evropském prostředí. Cílem je rozšíření povědomí odborné i laické veřejnosti o tradičním stavebním tesařství, jeho mistrovských dílech, stavebním vývoji a uplatnění v městském prostředí. Zkušenosti z realizace prohlídkové trasy “Pod střechami chebských domů” zprovozněné v roce 2017.

Úplný záznam