Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Nejnovější přírůstky:
2017-03-27
15:27
Acta Polytechnica CTU Proceedings 7
Kytýř, Daniel ; Zlámal, Petr
The International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences continues the tradition of the Czech-German bilateral symposium founded by prof. Karl-Hans Laermann and prof. Stanislav Holý in 1985. In the following years, the symposium was extensively developed by prof. Josef Jíra. The symposium shall bring together mainly young scientists who are actively involved in experimental solid mechanics, theoretically and practically, in order to exchange experience, to report on the present state-of-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the co-operation between individuals as well as between institutions. Therefore in the symposium discussions will play a highly significant role.

Úplný záznam
2017-03-27
15:27
Semi-automated assessment of micromechanical properties of the metal foams on the cell-wall level
Krčmářová, Nela ; Šleichrt, J. ; Doktor, T. ; Kytýř, Daniel ; Jiroušek, O.
Metal foams are innovative porous material used for wide range of application such as\ndeformation energy or sound absorption, filter material, or microbiological incubation carrier. To predict mechanical properties of the metal foam is necessary to precisely describe elasto–plastic properties of the foam on cell–wall level. Indentation with low load is suitable tool for this purpose.\nIn this paper custom designed instrumented microindentation device was used for measurement of cell-wall characteristics of two different aluminium foams (ALPORAS and ALCORAS). To demonstrate the possibility of automated statistical estimation of measured characteristics the device had been enhanced by semi-automatic indent positioning and evaluation procedures based on user-defined grid. Vickers hardness was measured on two samples made from ALPORAS aluminium foam and one sample from ALCORAS aluminium foam. Average Vickers hardness of ALPORAS foam was 24.465 HV1.019 and average Vickers hardness of ALCORAS was 36.585 HV1.019.

Úplný záznam
2017-03-27
15:27
Deformation behaviour of gellan gum based artificial bone structures under simulated physiological conditions
Krčmářová, N. ; Šleichrt, J. ; Fíla, Tomáš ; Koudelka_ml., Petr ; Kytýř, Daniel
The paper deals with investigation of deformation behaviour of gellan gum (GG) based\nstructures prepared for regenerative medicine purposes. Investigated material was synthesized as porous spongy-like scaffold reinforced by bioactive glass (BAG) nano-particles in different concentrations. Deformation behavior was obtained employing custom designed experimental setup. This device equipped with bioreactor chamber allows to test the delivered samples under simulated physiological conditions with controlled flow and temperature. Cylindrical samples were subjected to uniaxial quasi-static loading in tension and compression. Material properties of plain scaffold buffered by 50 wt% and 70 wt% BAG were derived from a set of tensile and compression tests. The results are represented in form of stress-strain curves calculated from the acquired force and displacement data.

Úplný záznam
2017-03-27
15:27
Microscopic features of cement paste modified by fine perlite
Hrbek, V. ; Koudelková, Veronika ; Padevět, P. ; Šašek, Petr
The use of waste material and replacement of binder element in cementitious composites is in focus of material development. Perlite in the construction industry is usually used in form of lightweight aggregate enhancing the insulating performance of concrete. This paper focuses on\nintegration of fine perlite into the cement matrix and possible replacement of the cement binder in\nthe composition of the material. The macromechanical performance of the modified paste is tested on specimens with 5, 10, 15 and 20% fine perlite substitution and pure cement sample. To distinguish the effect of the perlite on the microstructural level, pure cement material and specimen containing 10% of fine perlite are investigated by the electron microscopy. Furthermore, the mechanical properties of individual phases are examined and compared on same samples by instrumented indentation. The presented results enabled estimation of fine perlite impact on the macro and microscopic performance of the material.

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
Vibration analysis of visco-elastically coupled beams
Hračov, Stanislav ; Náprstek, Jiří
The paper presents a detail analysis of the forced vibration. The dynamic behaviour of the system is investigated parametrically to cover all possible effects of individual subsystems. Damping effectiveness is also analysed for several values of viscosity of the interlayer and damping of the particular beams. The recommendations and limitations for the application of the system are presented and discussed.

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
Investigation of aeroelastic bridge instabilities using the multidimensional Fokker-Planck equation and wind-tunnel experiment
Král, Radomil
Stability of bridges and other line-like engineering structures is an important part of their overall design. It is also still of great interest nowadays due to a higher demand on increasing the span while maintaining an economical cost and service. During the previous decades sophisticated methods for the aeroelastic instability prediction have evolved and successfully applied to the real structures and many questions have been adequately answered.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Cross-section analysis and mapping using Raman spectroscopy
Majtás, Dušan ; Mácová, Petra ; Kreislová, Kateřina
When dealing with corroded objects, it is necessary to identify the corrosion products to develop a proper treatment for this particular object. Using X-ray diffraction is still suitable to do the phase composition analysis of the material; however it does the analysis of the material in bulk. It is also possible to use SEM to analyze the structure of the corrosion layers on a cross-section by EBSD method; however this method is time consuming. It is more suitable to use Raman spectroscopy when studying the structure of corrosion layers. Using proper equipment, such as Raman microscope it is possible to do not only analysis of precisely given point, but it is also possible to do mapping (both 1D and 2D) of the cross-section. Taking map of surface also does need time, but is definitely less time consuming compared to EBSD method.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Šetrná obnova středověkého hradebního zdiva z opracovaných pískovcových kvádrů
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Interdisciplinární kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy lícového zdiva byla použita při restaurování hradebního ochozu s cimbuřím na hradě Kosti, který patří k našim nejlépe zachovaným památkám středověkého fortifikačního stavitelství. Součástí je podrobný popis provedených průzkumů a analýz, přípravných prací a vlastního provedení opravy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. Metodika současně stanovuje nezbytnou úroveň historických, technických a technologických průzkumů a navrhuje optimální skladbu laboratorních zkoušek souvisejících s přípravou opravy konkrétní stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Kvalitativní a kvantitativní analýza jílových zemin
Šašek, Petr ; Viani, Alberto ; Mácová, Petra
Fázový přechod mezi ilitem a smektitem je důležitou mineralogickou reakcí, která se vyskytuje během diageneze půdních sedimentů. Jílové minerály ilit – smektit jsou všudypřítomné v sedimentárních pánvích a jsou spojeny se zráním, migrací a zachytáváním hydrogenuhličitanů, rozvojem chemismu pórovité vody a cementací hornin během diageneze a rozvoji pórovitých tlaků. I přes důležitost těchto minerálů je jejich struktura diskutabilní. Spojením vrstev oktaedrů a tetraedrů mohou vznikat různé typy vrstevnatých struktur, kdy v přírodě mohou takto vznikat různé typy jílových minerálů. Jílové minerály se dělí do třech hlavních skupin: skupina kaolinitu, smektitu a illitu. Cílem výzkumu bylo kvalifikovat a kvantifikovat jílové minerály ve vzorcích zemin a identifikovat neznámý minerál, který byl nalezen při průzkumných pracích. K analýzám bylo využito XRD, Ramanova spektrometrie a elektronový mikroskop.

Úplný záznam