Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Nejnovější přírůstky:
2020-03-19
09:41
Random response of a dynamic system under polynomial of a white noise
Náprstek, Jiří ; Fischer, Cyril
Many types of external additive random excitation of dynamic systems admit to be modelled as a combination of powers of a Gaussian noise. Such a type of excitation produces a non-Gaussian response even if the dynamic system is linear and the excitation is additive only. Although the excitation as a whole is non-Gaussian, the problem can be transformed into the form of a linear system with an additive and multiplicative white noise excitation which _nally produces a non-Gaussian response. The general method of transformation, the respective FPK equation, basic stochastic moments of the response, and a demonstrative example are discussed.

Úplný záznam
2020-02-28
11:29
Výzkumná zpráva. Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Cílem práce bylo ověřit možnost pozorování stukturních detailů ve vzorcích B4C - Ti keramiky s 1 % titanu na základě 3D modelů z výpočetní tomografie. V laboratoři byl touto metodou zkoumán vzorek Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min, ve tvaru válce o průměru 12 mm a výšce 10 mm.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
Průzkum malt románské kaple ve věži hradu Landštejn
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Frankeová, Dita ; Svoboda, Milan ; Ševčík, Radek ; Kotková, Kristýna
V rámci průzkumu byly odebrány čtyři vzorky malt z podlahy a dva vzorky z omítek v prostoru románské kaple nacházející se ve věži na hradě Landštejn. Cílem byla charakterizace použitých surovin, stanovení jejich poměru, charakterizace porozity malt a porovnání malt z jednotlivých stavebních fází.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06
Sleva z kupní ceny za skryté vady stavby
Kratěna, Jindřich
Sleva z kupní ceny nemůže být rovna ceně nutných oprav, ale pouze na této ceně závisí.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Průzkum podlahy v zimní zahradě v residenci velvyslance USA
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr
Dne 7. 5. 2019 byl realizován průzkum zimní zahrady ve vile Otto Petschka, residenci velvyslance\nUSA. Cílem bylo objasnit rozložení kovových výztuží a dalších konstrukčních prvků v podlaze místnosti.\nPrůzkum byl proveden ve spolupráci s projektantem Ing. Zdeňkem Riegerem.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: vodní dílo Klavary
Frankeová, Dita ; Jurkovská, Lucie
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: \nMost Legií, Praha
Frankeová, Dita ; Jurkovská, Lucie
Rozbor vzorků historického betonu s použitím termické analýzy a mikroskopického vyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Distribution of the external wind pressure coefficients on the surface of the façade of the high‐rise building "KINEUM" determined from the wind tunnel measurements
Hračov, Stanislav ; Macháček, Michael
The report describes the procedure and results of the measurements of aerodynamic model of the planned high-rise building in Gothenburg in Sweden. The determined wind pressure distribution on individual surfaces of the building for several wind directions are presented in the form of external pressure coefficients. The obtained pressure coefficients are subsequently used by the client for the design of façade elements loaded by the wind.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Chemicko-mineralogická analýza souboru vzorků umělého mramoru z kostelních oltářů a palácových interiérů v ČR
Slížková, Zuzana ; Mácová, Petra ; Frankeová, Dita ; Koudelková, Veronika ; Jurkovská, Lucie
Soubor deseti vzorků sádrových umělých mramorů odebraných z barokních kostelů a paláců v ČR byl analyzován Ramanovou spektrometrií pro určení obsažených pigmentů a analýzou SEM-EDX pro studium mikrostruktury a chemického složení materiálu. Zpráva obsahuje take výsledky termické analýzy materiálů.

Úplný záznam