Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Nejnovější přírůstky:
2019-01-07
14:42
Souhrnná zpráva o provedení radiografické dokumentace plastické výzdoby slavnostní síně na zámku v Bučovicích
Valach, Jaroslav ; Eisler, Marek
Zpráva shrnuje výsledky radiografického a endoskopického průzkumu štukové a figurální výzdoby slavnostního sálu na zámku v Bučovicích, okres Vyškov. Použitím mobilní sestavy zdroje a záznamových desek byla zdokumentována skrytá vnitřní konstrukce soch a ornamentů a její poškození trhlinami různého rozsahu. Radiograficky i použitím endoskopu byly také odhaleny pomocné konstrukce použité původními tvůrci jako východisko budoucího tvaru, které mají důležitost pro kunsthistorický průzkum památky. Součástí dokumentace je soubor snímků a jejich interpretací.

Úplný záznam
2018-12-07
17:59
Turistická prezentace starých krovů v prostředí historických měst
Bláha, Jiří ; Panáček, M.
Shrnutí současného stavu poznání a plošné dokumentace historických krovů v českých městech. Přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit posledních desetiletí. Vytvoření koncepce obohacení turistických atraktivit historických měst o prohlídky historických krovů a dalších významných památek stavební historie v souvisejících půdních prostorách. Jde o vedlejší produkt dlouhodobých výzkumných aktivit zaměřených na stavební památky a péči o ně, projevy regionální kulturní diverzity a transfer historických technologických inovací v evropském prostředí. Cílem je rozšíření povědomí odborné i laické veřejnosti o tradičním stavebním tesařství, jeho mistrovských dílech, stavebním vývoji a uplatnění v městském prostředí. Zkušenosti z realizace prohlídkové trasy “Pod střechami chebských domů” zprovozněné v roce 2017.

Úplný záznam
2018-12-07
17:59
Zpráva o výsledcích rozboru fasádní cihly z obytného domu
Slížková, Zuzana
Vzorek fasádní cihly byl charakterizován po stránce pórovitosti, nasákavosti, mikrostruktury a obsahu vodorozpustných solí a byla posouzena současná technologie povrchové úpravy cihelné fasády.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Acta Polytechnica CTU Proceedings
Kytýř, Daniel ; Major, Z. ; Doktor, Tomáš
The 16th symposium continues both the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The YSESM 2018 symposium provides a forum for young researchers and engineers, students and PhD students dealing with subjects of experimental mechanics. In addition, the combination of the experimental mechanics with modern numerical methods will be a new focus of this 16th Symposium.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Souhrnná výzkumná zpráva z měření vibrací v objektu ELI Beamlines
Pospíšil, Stanislav ; Bayer, Jan ; Hračov, Stanislav ; Urushadze, Shota
Souhrnná zpráva popisuje postupy a výsledky série měření mikro-vibrací podlah a stěn laserových hal v objektu ELI. Úroveň změřených vibrací konstrukcí je posouzena s ohledem na kritéria NIST, která se aplikují pouze prostory s nejpřísnějšími vibračními požadavky. Speciální pozornost je zaměřena také na zhodnocení různých úprav podlah provedených lokálně, ve vybraných místech. Tyto úpravy byly realizovány za účelem snížení hladiny vibrací i z krátkodobého hlediska, které klientem zvolená metodika posouzení nepostihovala.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Dynamická zatěžovací zkouška lávek v Písku
Hračov, Stanislav
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky unikátní dvojice lávek pro pěší v Písku. Zjištěné modální vlastnosti skutečné konstrukcí jsou porovnány s výsledky teoretické modální analýzy jejich numerických modelů. Úroveň vibrací mostovek obou lávek od přechodů chodců a běžců je poté posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, Václav ; Fíla, Tomáš ; Zlámal, Petr ; Kytýř, Daniel ; Koudelka_ml., P.
In recent years, open-source applications have replaced proprietary software in many fields. Especially open-source software tools based on Linux operating system have wide range of utilization. In terms of CNC solutions, an open-source system LinuxCNC can be used. However, the LinuxCNC control software and the graphical user interface (GUI) could be developed only on top of Hardware Abstraction Layer. Nevertheless, the LinuxCNC community provided Python Interface, which allows for controlling CNC machine using Python programming language, therefore whole control software can be developed in Python. The paper focuses on a development of a multi-process control software mainly for in-house developed loading devices operated at our institute. The software tool is based on the LinuxCNC Python Interface and Qt framework, which gives the software an ability to be modular and effectively adapted for various devices.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Instrumentation of four-point bending test during 4D computed tomography
Kytýř, Daniel ; Fíla, Tomáš ; Koudelka_ml., Petr ; Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin
High-resolution time-lapse micro-focus X-ray computed tomography is an effective method for investigation of deformation processes on volumetric basis including fracture propagation characteristics of non-homogeneous materials subjected to mechanical loading. This experimental method requires implementation of specifically designed loading devices to X-ray imaging setups. In case of bending tests, our background research showed that no commercial solution allowing for reliable investigation of so called fracture process zone in quasi-brittle materials is currently available. Thus, this paper is focused on description of recently developed in-situ four-point bending loading device and its instrumentation for testing of quasi-brittle materials. Proof of concept together with the pilot experiments were successfully performed in a CT scanner TORATOM. Based on results of the pilot experiments, we demonstrate that crack development and propagation in a quasi-brittle material can be successfully observed in 3D using high resolution 4D micro-CT under loading.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Influence of printing and loading direction on mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone
Doktor, Tomáš ; Kumpová, Ivana ; Wroński, S. ; Śniechowski, M. ; Tarasiuk, J. ; Forte, G. ; Kytýř, Daniel
The paper deals with investigation on directional variations of mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone. Sample of trabecular bone tissue was resected from human donor and 3D model was obtained by X-ray computed tomography. Then a series of cubical samples was prepared by additive manufacturing technique and tested by uniaxial compression loading mode. Mechanical response was compared in nine different combinations of direction of 3D printing and loading direction. The results show neglectible influence on the deformation response in elastic region (stiffness) and significant changes of the behaviour in plastic region (stress and strain at yield point, strain at full collapse).

Úplný záznam