Institute of Theoretical and Applied Mechanics

Latest additions:
2020-02-05
19:10

Detailed record
2020-01-23
14:06
Průzkum malt románské kaple ve věži hradu Landštejn
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Frankeová, Dita ; Svoboda, Milan ; Ševčík, Radek ; Kotková, Kristýna
V rámci průzkumu byly odebrány čtyři vzorky malt z podlahy a dva vzorky z omítek v prostoru románské kaple nacházející se ve věži na hradě Landštejn. Cílem byla charakterizace použitých surovin, stanovení jejich poměru, charakterizace porozity malt a porovnání malt z jednotlivých stavebních fází.

Detailed record
2020-01-23
14:06
Sleva z kupní ceny za skryté vady stavby
Kratěna, Jindřich
Sleva z kupní ceny nemůže být rovna ceně nutných oprav, ale pouze na této ceně závisí.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Průzkum podlahy v zimní zahradě v residenci velvyslance USA
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr
Dne 7. 5. 2019 byl realizován průzkum zimní zahrady ve vile Otto Petschka, residenci velvyslance\nUSA. Cílem bylo objasnit rozložení kovových výztuží a dalších konstrukčních prvků v podlaze místnosti.\nPrůzkum byl proveden ve spolupráci s projektantem Ing. Zdeňkem Riegerem.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: vodní dílo Klavary
Frankeová, Dita ; Jurkovská, Lucie
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: \nMost Legií, Praha
Frankeová, Dita ; Jurkovská, Lucie
Rozbor vzorků historického betonu s použitím termické analýzy a mikroskopického vyšetření s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Distribution of the external wind pressure coefficients on the surface of the façade of the high‐rise building "KINEUM" determined from the wind tunnel measurements
Hračov, Stanislav ; Macháček, Michael
The report describes the procedure and results of the measurements of aerodynamic model of the planned high-rise building in Gothenburg in Sweden. The determined wind pressure distribution on individual surfaces of the building for several wind directions are presented in the form of external pressure coefficients. The obtained pressure coefficients are subsequently used by the client for the design of façade elements loaded by the wind.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Chemicko-mineralogická analýza souboru vzorků umělého mramoru z kostelních oltářů a palácových interiérů v ČR
Slížková, Zuzana ; Mácová, Petra ; Frankeová, Dita ; Koudelková, Veronika ; Jurkovská, Lucie
Soubor deseti vzorků sádrových umělých mramorů odebraných z barokních kostelů a paláců v ČR byl analyzován Ramanovou spektrometrií pro určení obsažených pigmentů a analýzou SEM-EDX pro studium mikrostruktury a chemického složení materiálu. Zpráva obsahuje take výsledky termické analýzy materiálů.

Detailed record
2020-01-13
08:29
X-ray micro-tomography characterization of voids caused by three-point bending in selected alkali-activated aluminosilicate composite
Kumpová, Ivana ; Rozsypalová, I. ; Keršner, Z. ; Rovnaníková, P. ; Vopálenský, Michal
This paper deals with the pilot characterization of a special alkali-activated aluminosilicate composite composed of waste brick powder, brick rubble and a solution of potassium water glass. Fracture tests were conducted on the specimens via three-point bending and fracture parameters were evaluated. Selected specimen was investigated using micro-tomography to supplement the results with visual information about the inner structure of this newly designed material before and after the mechanical loading. Tomographic measurements and image processing were conducted for a qualitative and quantitative assessment of changes in the internal structure with an emphasis on the calculation of porosimetric parameters and visualization of the fracture surface. Fractal dimension of fracture surface was estimated.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Evaluation of self-healing in concrete by means of analytical techniques
Aspiotis, K. ; Sotiriadis, Konstantinos ; Kumpová, Ivana ; Mácová, Petra ; Badogiannis, E. ; Tsivilis, S.
In the present work, the self-healing process in concrete was evaluated using analytical techniques. For this purpose, two concrete mixes of different composition (one used as reference) were prepared with a W/B of 0.45. The self-healing process was triggered by the introduction in the concrete mix of a commercial expansive admixture (calcium sulfo-aluminate), two dicarboxylic acids, and sodium carbonate salt. After 28 days curing in water, the specimens were artificially cracked (crack width ≈ 400 μm) and then again water-cured for 40 days until self-healing occurred. The progress of self-healing was investigated with a stereo-microscope at 40, 50 and 60 days. The efficiency of the process was evaluated using micro-Raman spectroscopy and X-ray micro-computed tomography (XmCT). Significant reduction in the crack width was observed as a result of filling the crack with calcite generated during the self-healing process. In some cases, the crack was completely healed. The experimental methodology used provided new insights into the evolution of the self-healing phenomenon in concrete.

Detailed record