Institute of Theoretical and Applied Mechanics

Latest additions:
2019-04-29
09:26
Strategies for computation of Lyapunov exponents estimates from discrete data
Fischer, Cyril ; Náprstek, Jiří
The Lyapunov exponents (LE) provide a simple numerical measure of the sensitive dependence of the dynamical system on initial conditions. The positive LE in dissipative systems is often regarded as an indicator of the occurrence of deterministic chaos. However, the values of LE can also help to assess stability of particular solution branches of dynamical systems. The contribution brings a short review of two methods for estimation of the largest LE from discrete data series. Two methods are analysed and their freely available Matlab implementations are tested using two sets of discrete data: the sampled series of the Lorenz system and the experimental record of the movement of a heavy ball in a spherical cavity. It appears that the most important factor in LE estimation from discrete data series is quality of the available record.

Detailed record
2019-04-29
09:26
Výzkum dřevěných kolíkových spojovacích prostředků
Kunecký, Jiří ; Hasníková, Hana ; Hataj, M. ; Milch, J. ; Tyrová, M. ; Suchomelová, P.
Součástí historických krovových soustav jsou tesařské spoje, z nichž některé jsou zajištěny dřevěnými spojovacími prostředky. Původně dřevěný kolík spíše zajišťoval polohu prvků ve spoji než by primárně přenášel zatížení (např. rybinové spoje). V některých spojích však mezi jednotlivými konstrukčními prvky může síly také přenášet, a jeho působení tak má přímý vliv na tuhost i únosnost celé konstrukce. Tento typ spojovacích prostředků je možné využít i v současnosti, při rekonstrukcích, výstavbě nových dřevostaveb nebo pro výrobu jednotlivých dřevěných konstrukčních prvků (např. panelů). Současné technické normy však spojům s dřevěnými spojovacími prostředky nepředepisují dostatečný výpočetní postup, navíc chybí i komplexní model porušení v různých směrech k vláknům. Článek představuje aktuální projekt, který má ambici tuto mezeru vyplnit.

Detailed record
2019-04-29
09:26
Posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce zdvihu Paraplíčka Zámek Český Krumlov pozemek p.č. st. 654/1 v k.ú. Český Krumlov
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Buzek, Jaroslav
Průzkum popisovaný v této zprávě obsahuje vyhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností nosných trámů dřevěné konstrukce zdvihu Paraplíčka – vyhlídkového altánu v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Správy zámku Český Krumlov se sídlem Zámek čp. 59, Český Krumlov - Latrán. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a především měření mechanických vlastností, které mohou přispět ke statickému posouzení a návrhu šetrné obnovy unikátní konstrukce zdvihu Paraplíčka.

Detailed record
2019-04-15
07:49
Probability density determination by means of Gibbs entropy probability density
Náprstek, Jiří ; Fischer, Cyril
A method of random response investigation of a nonlinear dynam-ical system is discussed. In particular, the solution of the probability density of a single/multi-degree of freedom (SDOF/MDOF) system response is investigated. Multiple stable equilibrium states with possible jumps of the snap-through type among them are considered. The system is Hamiltonian with weak damping excited by a set of non-stationary Gaussian white noises. The solution, which is based on the Gibbs principle of the maximum entropy of probability, can be employed in various branches of engineering. The search for the extreme of the Gibbs entropy functional is formulated as a constrained optimization problem. The secondary constraints follow from the Fokker-Planck equation (FPE) for the system considered or from the system of ordinary di_erential equations for the stochastic moments of the response derived from the relevant FPE

Detailed record
2019-04-15
07:49
Velkoplošné scany obrazů s vysokým rozlišením
Vopálenský, Michal ; Kumpová, Ivana
Cílem měření bylo získat radiografická data z historických maleb, zapůjčených Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Vzhledem k rozměru obrazů (až 90 × 110 cm) bylo třeba vytvořit vhodnou měřicí proceduru pro postupné skenování pláten v zařízení TORATOM. Výsledná data mají význam pro plánování restaurátorských prací na obrazech a mohou pomoci odhalit jinak neviditelné detaily v malbách, např. podmalby apod.

Detailed record
2019-04-15
07:49
Tomografický výzkum historických kovových náramků
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři byly touto metodou zkoumány dva kovové náramky z mosazi s postříbřeným povrchem. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby a případných poškození, případně řešení napojení stříbrné vrstvy.

Detailed record
2019-03-28
15:07
Určení mechanických a lomově mechanických charakteristik trubních těles VTL DN 500 (č. trasy 154 a 223) a trubního tělesa VTL DN 200 (č. trasy 113)
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin
Stanovení základních mechanických a lomově mechanických charakteristik s následnou analýzou kritických rozměrů trhliny pro konkrétní tlak v potrubí a trubní segment.

Detailed record
2019-03-28
15:07
Nedestruktivní průzkum nejstarší části státního zámku Telč
Drdácký, Miloš ; Eisler, Marek ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Skružná, Olga
Nedávné archeologické nálezy zjištěné kopanou sondou v jihovýchodní části 'Malého dvorku'\nstarého paláce státního zámku Telč vyvolaly zájem o prozkoumání skrytých stavebních konstrukcí\npod terénem i ve stávajícím zdivu. Byl proto realizován nedestruktivní průzkum jednak stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku' starého hradu v Telči pomocí zemního radaru, jednak průzkum charakteru zdiva stěn starého paláce pomocí termovize.

Detailed record
2019-03-14
15:59
Historické spodní prádlo: šněrovačka z 18. století
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi textilu, kterou byla zkoumána šněrovačka z 18. stol. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby, konstrukčního řešení, výzdoby a případných poškození v oblasti předního cípu, kde se sbíhají kostice. Počítačová tomografie provedená na zařízení TORATOM umožnila podrobnou vizualizaci vnitřní struktury oblasti zájmu. Jsou dobře viditelné detaily šití a detaily složení různých vrstev materiálu. Byly pozorovány trhliny a roztřepené konce kostic. V oblasti zájmu je možné rozlišit několik materiálů používaných pro vycpání plastických částí.

Detailed record
2019-03-14
15:59
Korozní chování žárových zinkových povlaků v půdě
Kreislová, K. ; Barták, Z. ; Fialová, P. ; Majtás, Dušan
Příspěvek uvádí některé výsledky korozní zkoušky zinkového povlaku v půdě v ČR ve srovnání s dosud publikovanými údaji. V příspěvku je uveden i příklad koroze žárového zinkového povlaku na specifickém mostním objektu.

Detailed record