Ústav makromolekulární chemie

Nejnovější přírůstky:
2017-03-03
15:48
Book of Abstracts and Programme. Self-assembly in the World of Polymers. Prague Meeting on Macromolecules /80./
Štěpánek, Petr
The Book of abstracts and programme contains the summaries of all the contributions to the international conference "Self-assembly in the World of Polymers". The participants presented 45 lectures and 100 posters.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Career in Polymers VIII, Book of Abstracts
Studenovská, Hana
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VIII. organized in Prague, July 15, 2016 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. v. i. under the auspices of Central and East European Polymer Network and UNESCO/IUPAC course in Polymer Science.

Úplný záznam
2016-01-25
14:41

Úplný záznam
2015-12-14
15:53
Studium epoxidové pryskyřice vytvrzené deriváty hexachlorocyklo-trifosgazenu
Zárybnická, L. ; Večeřa, M. ; Bačovská, R. ; Alberti, M. ; Kincl, Miloslav
Studie se zabývá vytvrzováním epoxidových pryskyřic pomocí připravených derivátů hexachloro-cyklo-triphosphazenů. Několik typů derivátů hexachloro-cyklo-triphosphazenů bylo připraveno s vybranými aminy za použití nukleofilní substituce. S ohledem na strukturu připravených derivátů, je možno se domnívat, že vytvrzené epoxidové pryskyřice budou vykazovat vyšší tepelnou stabilitu a odolnost vůči šíření plamene.

Úplný záznam
2015-11-04
15:53

Úplný záznam
2015-10-22
14:37
Vybraná skla systému Ge-Se-Te
Černošková, E. ; Hejdová, M. ; Černošek, Z. ; Holubová, J. ; Todorov, R. ; Vlček, Milan
Objemové vzorky skel Ge30Se70-xTex pro x=0,10,20, byly připraveny přímou syntézou z prvků. Termickým napařováním byly připraveny i tenké filmy stejného složení. Byla studována struktura, termické vlastnosti i optické vlastnosti připravovaných prvků.

Úplný záznam
2015-08-17
14:54
Career in Polymers VII, Book of Abstracts
Studenovská, Hana
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VII. organized in Prague, July 3, 2015 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. v. i. under the auspices of Central and East European Polymer Network and UNESCO/IUPAC course in Polymer Science.

Úplný záznam
2015-08-17
14:54
Book of Abstracts and Programme. Functional Polymers at Bio-Material Interfaces - 79th Prague Meeting on Macromolecules
Rypáček, František ; Brynda, Eduard
The Book of abstracts and programme contains the summaries of all the contributions to the international conference " Functional Polymers at Bio-Material Interfaces" was organized simultaneously as the 79th Prague Meeting on Macromolecules (PMM). The participants presented 32 lectures and 31 posters.

Úplný záznam
2015-07-30
14:15
Studium materiálů pro elektronické aplikace
Zima, Vítězslav ; Knotek, P. ; Mikysek, T. ; Stočes, M.
Byly připraveny a charakterizovány materiály podle požadavků partnerské organizace

Úplný záznam
2015-01-14
15:54
Výzkumná zpráva T-789
Sedláková, Zdeňka ; Poláková, Lenka ; Vacek, Tomáš
Řešený projekt byl zaměřen na vývoj nové formulace léčebného prostředku.

Úplný záznam