Ústav analytické chemie

Nejnovější přírůstky:
2018-12-07
17:59
Measuring photon-upconversion luminiscence from droplets in microfluidic chips
Hlaváček, Antonín ; Křivánková, Jana ; Přikryl, Jan
UCNPs are lanthanide-doped nanocrystals that can be excited by near-infrared light and emit light of shorter wavelengths. Advantages of UCNPs include multiple and narrow emission bands, negligible autofluorescence and high photostability, which make UCNPs ideal luminescence label for use in droplet microfluidic. Here, we introduce the instrumentation for reading photon-upconversion luminescence of nanoparticles, which are dispersed in water droplets in a microfluidic chip.

Úplný záznam
2018-12-07
17:59
Microfluidic device for cell counting and electrical lysis
Václavek, Tomáš ; Křenková, Jana ; Foret, František
This lecture presents two microfluidic devices as essential units for single cell proteomic analysis; firstly a device for cell counting based on resistive pulse sensing as an alternative to optical platforms based on visual control over the sample input, secondly a unit for electrical lysis of cells using direct current voltage pulses to lyse cells one by one with a possibility to analyze the distinct lysate zones by electrospray ionization mass spectrometry.

Úplný záznam
2018-12-07
17:59
Hollow fibre-liquid phase microextraction of basic drugs from dried dried blood spots
Dvořák, Miloš ; Miková, B. ; Šlampová, Andrea ; Kubáň, Pavel
Hollow fibre-liquid phase microextraction (HF-LPME) was applied for rapid and efficient extraction of basic drugs from dried blood spots (DBS). Basic drugs from DBS were first extracted into 10 mM NaOH solution, which acted as the HF-LPME donor solution, and simultaneously the neutralized drugs were transferred across the HF and preconcentrated in 10 mM HCl acceptor solution inside the HF lumen. Mixture (1:1, v:v) of 1-ethyl-2-nitrobenzene and dihexyl ether was used for impregnation of the porous HF membrane. Analytes in the acceptor solution were injected directly from the HF into capillary electrophoresis instrument for further separation, detection and quantification. Repeatability of the hyphenated analytical system ranged from 9.8 to 13.8 % (RSD) and enrichment factors of 52 – 78 were obtained for model basic drugs spiked to DBS extracts at a concentration level of 0.1 mg/L.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Oxidační potenciál atmosferického aerosolu jako indikátor tvorby ROS
Barboříková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J. ; Krajčovič, J.
Částice atmosferického aerosolu (PM) ovlivňují naše životní prostředí a především lidské zdraví, jelikož obsahují toxické látky. Účelem této studie je určit celkovou koncentraci a rozpustné frakce vybraných kovů a také příspěvek kovů rozpustných v plicních tekutinách k celkovému oxidačnímu potenciálu PM.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Složení prachových částic v emisích ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Hopan, F.
Organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky, alkany) a organické markery (hopany) používané pro identifikaci emisních zdrojů aerosolů byly měřeny v emisích ze spalování černého a hnědého uhlí. Uhlí bylo spalováno v různých typech kotlů (prohořívací, odhořívací, automatický kotel) používaných pro vytápění domácností v České republice.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší
Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Dočekal, Bohumil ; Čapka, Lukáš ; Křůmal, Kamil ; Coufalík, Pavel ; Moravec, Pavel ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Vrlíková, Lucie ; Smutná, Tereza ; Dumková, J. ; Hampl, A. ; Fictum, P.
Dospělé myši byly kontinuálně vystaveny nanočásticím oxidů kovů v různých časových intervalech. Na konci experimentu byly orgány myší (plíce, mozek, ledviny, játra a slezina) analyzovány chemickými, biochemickými, histologickými a elektron mikroskopickými analýzami.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Stanovení dikarboxylových kyselin v ovzduší pomocí aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel
Dikarboxylové kyseliny (DCAs) jsou důležitou součástí ve vodě rozpustných aerosolových sloučenin. Aerosolové částice jsou kvantitativně vzorkovány pomocí kontinuálního vzorkovače CGU-ACTJU do deinizované vody a následně analyzovány pomocí iontové chromatografie.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Synthetic approaches for new labeling tags facilitating glycan analysis
Čmelík, Richard ; Křenková, Jana ; Foret, František
This study is focused on the synthesis of labels based on the pyrene core bearing several ionizable quaternary amines and the efficient carbonyl-reactive group, such as primary amine or hydrazine.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Speciation analysis of As and Hg in biological material
Petry-Podgórska, Inga ; Matoušek, Tomáš ; Migašová, M. ; Zemanová, Veronika ; Pavlík, Milan ; Pavlíková, D. ; Kratzer, Jan
This work was focused on an analysis of arsenic in selected plants and mercury in hair. A combination of HPLC and ICP-MS was used for analysis of biological tissues extracts. The\nspeciation analysis of low molecular arsenic and mercury species like inorganic iAs3+ and iAs5+, methylarsenic and dimethylarsenic forms was carried out with hydride generation (HG)\ntechnique, arsenic peptides and inorganic mercury (iHg2+) and its methylated form (MHg+) - with reverse phase (RP) chromatography and detected by ICP-MS.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Photon-upconverting nanoparticles as a novel background-free label in immunoassays
Farka, Z. ; Hlaváček, Antonín ; Mickert, M. J. ; Skládal, P. ; Gorris, H H.
Photon-upconverting nanoparticles (UCNPs) have become an attractive label in immunoassays because their anti-Stokes luminescence can be excited by the NIR laser and detected in the VIS region without optical background interference. Further advantages of UCNPs include good photostability, large anti-Stokes shifts, and multiple narrow emission bands that can be used for multiplexed detection. We have developed a competitive upconversion-linked immunosorbent assay (ULISA) for detection of the pharmaceutical diclofenac (DCF) in surface waters. Silica-coated UCNPs (50 nm in diameter) with carboxyl groups on the surface were synthesized and conjugated with the secondary anti-IgG antibody. The structure and monodispersity of the nanoconjugates was studied by TEM and agarose gel electrophoresis. Using a highly affine anti-DCF primary antibody, the optimized ULISA provided a detection limit of 50 pg·mL−1.

Úplný záznam