Ústav analytické chemie

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
14:38
Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS
Šoukal, Jakub ; Musil, Stanislav
Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Characterization of upconversion nanoparticles by fluorescence spectrometry and capillary electrophoresis
Vaněčková, T. ; Zítka, J. ; Hlaváček, Antonín ; Adam, V. ; Vaculovičová, M.
Upconversion nanoparticles (UCNPs) are a novel class of luminescent tags for applications in life and material sciences. Unlike traditional fluorophores, UCNPs exhibit emission of shorter wavelength under near-infrared excitation (typically 980 nm). In this work, we have examined these unique photophysical properties by fluorescence spectrometry and capillary electrophoresis. UCNPs co-doped with Yb(III) and Er(III) were characterized using laboratory-made fluorescence spectrometer. We have exploited and evaluated two excitation sources and the dependence of the fluorescence of UCNPs on the relative excitation power. Moreover, capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence (CE-LIF) detection was for the first time used for characterization of the nanoparticles. It was proved that CE-LIF is a valuable method to be used for investigation of upconversion luminiscence and monitoring of the interactions of UCNPs with other molecules of interest.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Generování těkavých specií přechodných kovů pro analytickou atomovou spektrometrii se zaměřením na účinnost generování, prekoncentraci, identitu těkavých specií a studium mechanismu generování
Musil, Stanislav
Předkládaný soubor 8 publikovaných prací a jednoho patentu se věnuje právě této problematice. Zaměřili jsme se na studium mechanismu generování a identifikaci těkavých specií v plynné fázi při generovaní Ag1, Au3 a Cu9 s detekcí AAS. Pomocí přístrojů pro charakterizaci velikosti částic aerosolu a transmisní elektronové mikroskopie jsme identifikovali nanočástice těchto kovů v plynné fázi.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Capillary electrophoresis in clinical diagnosis and monitoring
Kubáň, Petr
There is a significant potential of CE to provide a useful analytical tool to analyze noninvasive samples of body fluids and stimulate the cooperation between analytical chemists and clinicians in this interdisciplinary field.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Supercritical water in etching and morphing of siliceous surfaces for analytical separations
Karásek, Pavel ; Horká, Marie ; Planeta, Josef ; Roth, Michal
Applications of supercritical water in etching and morphing of siliceous surfaces for analytical separations are briefly reviewed.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
SMV-2017-743: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards
Čmelík, Richard
The project continues long-term cooperation of both participants. The low-molecular mass pI markers were synthesized and examined with aim to fill up and deliver the previously described compounds.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
SMV-2017-732: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards
Čmelík, Richard
The project continues long-term cooperation of both participants. The low-molecular mass pI markers were synthesized and examined with aim to fill up and deliver the previously described compounds.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
SMV-2017-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2
Večeřa, Zbyněk
Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je vodný roztok 3M hydroxidu sodného. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C např. z jaderných zařízení.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Fate of smelter dusts in temperate and semi-arid soils
Ettler, V. ; Jarošíková, A. ; Mihaljevič, M. ; Kříbek, B. ; Veselovský, F. ; Penížek, V. ; Vaněk, A. ; Šráček, O. ; Matoušek, Tomáš ; Mapani, B. ; Kamona, F. ; Nyambe, I.
Our results indicate that, compared to semi-arid areas (where inorganic contaminants are rather immobile in soils despite their high concentrations), a higher potential risk exists in smelter-affected humid areas, where metal(loid) contaminants can be easily released by extensive weathering of particulates in the soil systems.

Úplný záznam