Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Nejnovější přírůstky:
2017-03-10
16:12
Evaluation of efficacy and bio-distribution of AAV5-miHTT in HD minipig brain
Bohuslavová, Božena ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan
Healthy minipigs (n=29) were pre-screened for serum AAV5 neutralizing antibodies (NABs) in serum by uniQure. Conclusions: Intrastriatal/intrathalamic bilateral application of AAV5-CAG-miHtt(3e13/1e13gctotal) or PBS/Sucrose (54μl/216μl) similarly to AA5-CAG-GFP didn´t cause any neurological deficit in transgenic as well as wild type animals. The body weight increased in all animals 84 days after AAV5-CAG-miHtt/PBS-Sucroseintrastriatal/intrathalamic delivery with two exceptions TGanimal L616 (AAV5-CAG-miHtt1e 13g ctotal) and WTanimal L485 (AAV5-CAG-miHtt3e13gc total). The TG boar N176 from group VII (PBS/Sucrose) died during narcosis 56 days after IP/IT application), shortly after CSF and blood collection.The boar breathed heavily and intermittently, then the heart stopped beat and resuscitation failed. We immediately flushed them by 20 L of PBS with heparin and collect all tissues. All animals had normal food consumption. Inflammatory proces in AAV5-CAG-miHtt (1e13 gc total) seems to be similar to PBS/Sucrose injected animals accompanied with no detectable histological pathologies.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Phenotypic Analyses of the HD transgenic Minipig Model
Motlík, Jan ; Ellederová, Zdeňka
The transgenic model of Huntington’s disease in minipig (TgHD) was created in 2009 and information coding the sequence of N-terminal part of human mutated huntingtin was transferred to subsequent generations from both female and male sides. In each litter, transgenic (TgHD) and wild-type (WT) piglets were born in approximately equal ratio. At present, the Laboratory of Cell Regeneration and Plasticity keeps sets of animals in F2 and F3 generations with identical genetic background and bred in identical conditions of feeding and housing. The present research project was focused on a complex of non-invasive and invasive approaches to WT and TgHD minipigs to achieve the entire phenotypic analysis of HD progression in this large animal model.

Úplný záznam
2015-01-26
15:35

Úplný záznam
2015-01-19
14:10
E-INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH AND INNOVATION: LINKING INFORMATION SYSTEMS TO IMPROVE SCIENTIFIC KNOWLEDGE PRODUCTION
Ráb, Petr
The workshop gives an overview about CRIS in the Czech Republic and Slovakia. It consists of a number of short presentations that mention important aspects and current question about CRIS in the two neighbouring countries. Research evaluation is among the important topics as well.

Úplný záznam
2015-01-19
14:10

Úplný záznam
2015-01-05
14:24
Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob
Motlík, Jan ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Vodička, Petr ; Baxa, Monika
Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak pomocí nových molekulárně biologických metod.

Úplný záznam
2014-05-15
15:15
Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv
Maršala, M. ; Motlík, Jan ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
Cílem předložené metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a terapeutik potenciálně vhodných pro léčbu akutního nebo chronického poškození míchy u lidí. Metodika vznikla jako součást řešení programu aplikovaného výzkumu ALFA Technologické Agentury ČR, podprogramu Progresivní technologie, materiály a systémy (TA01011466; 80%) a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt ExAM - CZ.1.05./2.1.00/03.0124; 20%).

Úplný záznam
2013-03-13
11:58
Stanovení anaerobní houby rodu Anaeromyces v mikrobiálním ekosystému metodou kvantitativní polymerázové reakce
Fliegerová, Kateřina ; Mrázek, Jakub ; Štrosová, Lenka
Cílem předkládaného metodického postupu je kvantitativní monitorování mikroskopické anaerobní vláknité houby rodu Anaeromyces ve složitém mikrobiálním ekosystému anaerobního fermentoru. Metoda je založena na kvantitativní PCR metodě s použitím primerů forward ITS1F a reverzního primeru. Amplifikace se provádí pomocí komerčního kitu qPCR 2x SYBR Master mixu (Top-Bio, ČR) na přístroji Mx3005P (Stratagene, USA).

Úplný záznam
2012-02-23
14:48
Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009
Ráb, Petr ; Laiblová Kadlecová, Ivana ; Horníček, L.
Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva systémy, ASEP/ARL jako podklady pro bibliometrickou a on-line informační systém pro panelovou část hodnocení. Náš příspěvek se zabývá podrobným popisem těchto dvou systémů a na příkladech ukazuje jeho použití při evaluaci pracovišť AV ČR
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2012-02-23
14:48
Vliv dlouhodbého podávání Ovosanu na hematologické parametry a zastoupení imunitních buněk u onkologických pacientů
Horák, Vratislav ; Holubová, Monika ; Pokorná, E.
Přes rozsáhlý výzkum a nové terapeutické postupy představují nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinu umrtí. Podle webového portálu "Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice", který zpracovává údaje Národního onkologického registru od roku 1977 pomocí softwaru SVOD (http://www.svod.cz)je zřejmé, že u některých diagnóz (např. karcinom pankreatu) je v tomto období patrný výrazný nárůst incidence i mortality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam