Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Charakterizace prvků v městském aerosolu
Hlaváčková, Hana ; Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Prvky jsou důležitými složkami atmosférických aerosolů. Těžké kovy jsou známé látky znečišťující životní prostředí díky své toxicitě a schopnosti akumulovat se v lidském těle. Těžké kovy mohou vykazovat toxikologické účinky i ve stopových množstvích.
Biodostupnost prvků a oxidativní potenciál městského aerosolu
Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Atmosférické aerosoly (ParticulateMatter, PM) mají významný dopad na zdraví a životní prostředí. Schopnost aerosolů produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS) je jedním z často navrhovaných mechanismů souvisejících s negativními účinky aerosolu na lidské zdraví. Oxidační stres, který je způsobený zvýšenou koncentrací ROS, je spojován s celou řadou kardiovaskulárních a respiračních onemocnění. Schopnost aerosolu produkovat ROS je nazývána oxidativní potenciál (OP). Přestože schopnost PM tvořit ROS je dobře korelována s hmotnostní koncentrací PM, může více\nzáviset na fyzikálně-chemických vlastnostech PM. Bylo prokázáno, že prvky vázané na PM významně přispívají k OP aerosolu. Expozice prvkům bývá spojena s několika zdravotními problémy (např. respirační a kardiovaskulární onemocnění, astma, zánětlivé procesy, rakovina plic).
Regional Air Pollution Transport and Its Influence to Pollution Hotspot in th Czech Republic.
Kozáková, Jana ; Vodička, Petr ; Pokorná, Petra ; Ondráčková, Lucie ; Ondráček, Jakub ; Hovorka, J. ; Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Moravec, Pavel ; Schwarz, Jaroslav
The aim of the study was to find out the local effect and the regional air pollution transport effect on the air quality of the Ostrava Radvanice district, the problematic air pollution hot spot.
Plný tet: SKMBT_C22017103113061 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Kladně v zimním období 2016
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci hlavních emisních zdrojů byly měřeny v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.
Determination of levoglucosan in urban aerosol
Coufalík, Pavel ; Mikuška, Pavel ; Čmelík, Richard
The main aim of this work was a development of the analytical method for levoglucosan\ndetermination including direct collection of aerosol into water phase, preconcentration,\nand determination by LC-MS.
Organic compounds in PM1 aerosol in the Central Bohemian Region in the Czech Republic
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Contribution summarizes the concentrations of monosaccharide anhydrides, resin acids, methoxyphenols, monosaccharides, disaccharides, sugar alcohols, alkanes, hopanes, steranes and polyaromatic hydrocarbons in PM1 aerosols in small town Celakovice in winter. According to concentrations of organic markers, the identification of emission sources in Celakovice is discussed.
Porovnání rozdělení iontů v aerosolech v Praze a ve Vídni
Schwarz, Jaroslav ; Vodička, Petr ; Zíková, Naděžda ; Hitzenberger, R.
Byly měřeny velikostní distribuce ve vodě rozpustných iontů v atmosférických aerosolech v Praze a ve Vídni, v zimě a v létě. Výsledky byly podobné s menšími odlišnostmi.
Plný tet: SKMBT_C22014011413080 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Sezónní změny v koncentraci kovů a iontů v městském aerosolu v Brně a Šlapanicích
Mikuška, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Vojtěšek, Martin ; Večeřa, Zbyněk
Částice městského aerosolu ve velikostní frakci PM1 byly vzorkovány v Brně a Šlapanicích v zimě a létě 2009 a 2010. Aerosol byl analyzován na obsah iontů a kovů. Místní doprava v létě a spalování uhlí a dřeva v rámci vytápění domácností v zimě byly identifikovány jako hlavní emisní zdroje aerosolů v obou městech. Složky sekundárního aerosolu tvořily významnou část aerosolu v průběhu celého roku.
Vlastnosti a zdroje předměstského pozaďového atmosférického aerosolu v Praze
Schwarz, Jaroslav ; Havránek, Vladimír ; Maenhaut, W. ; Chi, X. ; Ždímal, Vladimír ; Hovorka, J. ; Smolík, Jiří
Během 15ti měsíční periody byla provedena zevrubná charakterizace atmosférického aerosolu v Praze Suchdole. Byly určeny hmotnostní koncentrace, hmotnostní a početní velikostní distribuce, chemické složení PM10 a hlavní faktory ovlivňující koncentrace PM10. Regionální znečištění během period s malým promícháváním atmosféry je hlavní faktor ovlivňující místní úroveň znečištění vzduchu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.