National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Artificial method in medical image processing
Derevianko, Iryna ; Škrabánek, Pavel (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
V této práci je implementován systém podpory rozhodování pro diagnostiku abnormalit kolenního kloubu. Navrhujeme diagnostickou metodu založenou na technologii hlubokého učení, jako jsou konvoluční neuronové sítě se specifickým rozložením řezů magnetické rezonance. Bylo implementováno webové rozhraní, které zahrnuje funkce pro stahování souborů magnetické rezonance, možnost prozkoumat libovolný řez dat z libovolného požadovaného pohledu, vytváření animací pro průběžné prohlížení a také diagnostiku procesů pomocí výše uvedených technologií umělé inteligence.
Expected development of Business Intelligence applications in the coming years
Aschmann, Jakub ; Pour, Jan (advisor) ; Fortinová, Jana (referee)
This thesis focuses on the development of Business Intelligence applications. The main area is the potential development in the coming years, history of business intelligence and individual components. To acquire the necessary knowledge, I studied educational materials and electronic publications. In Chapter 3 I focus on the definition of BI, in the following chapter I analyse individual components and the last chapter is dedicated to the development in the future. This thesis will provide comprehensive knowledge and trends in business intelligence to readers who are interested in this area and are looking for complex information.