Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza vybraných ukazatelů společnosti DEZA, a. s. pomocí časových řad
Kratochvíl, Bohumír ; Doubravský,, Karel (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Autor bakalářské práce analyzuje a následně také hodnotí statistické ukazatele chemického závodu DEZA, a. s., mající určité environmentální aspekty. Analýza je podložena teoretickými poznatky o regresní analýze a časových řadách. V práci je dále představeno zautomatizované řešení použitých výpočtů v programovacím jazyce Visual Basic a uveden způsob, kterým se autor snaží zlepšit firemní image.
Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Šroubárna Kyjov pomocí statistických metod
Sedláček, Libor ; Esterková, Iveta (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou regresní analýzy a časových řad. Pomocí těchto statistických metod je zde analyzována finanční situace konkrétní společnosti. Tyto metody jsou zde pak aplikovány na konkrétní údaje, které byly získány z účetních dokumentů společnosti a reprezentují historický vývoj společnosti. Na základě tohoto zde dochází ke zhodnocení finanční situace podniku, právě pomocí statistických metod regresní analýzy a časových řad.
Osobní databáze GPS tras
Šrubařová, Daniela ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh a implementace aplikace sloužící jako databáze záznamů tras získaných z GPS zařízení, které jsou obvykle pořizovány pro osobní využití v rámci sportovních aktivit jako je cyklistika nebo běh. V textu je popsán proces obojího, tedy návrhu a implementace. Výsledná aplikace zpracovává soubory obsahující GPS záznamy ve formátu GPX. Tyto lze následně vizualizovat a k tomuto účelu je využito podpory služeb Google Maps. Veškeré užitečné informace o každé trase jsou přehledně zobrazeny uživateli. Aplikace počítá statistické údaje pro zvolené období a poskytuje graf výškového profilu ke zvolené trase. Implementovaný systém pro správu záznamů tras byl průběžně testován dobrovolníky, díky čemuž může nabídnout přívětivé a intuitivní uživatelské rozhraní.
Analýza vývoje indexů BCPP pomocí časových řad
Zvoníček, Martin ; Dostál, Petr (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analyzováním vývoje akciových indexů Burzy cenných papírů Praha za použití statistických nástrojů, časové řady a regresní analýzy. Specifikuje důsledky změn indexu v čase, porovnává analyzovaná data, vyvozuje závěry a z historických dat získává prognózy zaměřené na budoucí vývoj těchto indexů.
Vizualizace statistických dat České republiky
Rybnikářová, Hana ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který vizualizuje statistická data České republiky z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrné mzdy obyvatel. Jeho cílem je přiblížení takových informací studentům, kteří se například rozhodují, jaké povolání zvolit. Data jsou čerpána z Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí a pro vhodnou vizualizaci byl využit nástroj dashboard, který klade důraz na zobrazení všech dat na jednu obrazovku.
Grafický popis elektroenergetického systému ve vybraných oblastech
Šácha, Tomáš ; Fiala, Zbyněk (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá grafickým popisem elektroenergetického systému pro vybrané oblasti. Na základě veřejně dostupných materiálů a materiálů poskytnutých od společnosti E.ON Distribuce, a.s., bylo vytvořen grafický popis spotřeby elektrické energie a výkonů vybraných měst, obcí a elektrických vedení. V práci je vysvětleno členění elektrizační soustavy a její hlavní parametry, včetně rozdělení sítí z hlediska jejich uspořádání. Obsahuje také informace o vybrané obci z údajů poskytnuté Českým statistickým úřadem. Graficky zpracované hodnoty spotřeby ukazují, jak vybraných měst a obcí, tak také vybraných oblastí a také vozidlům elektrické trakce.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. IV. díl, Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
Gonzálezová, Marie ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost památek v krajích v roce 2021
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.