Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Život a dílo Kaspara Josepha Mertza
Zavacký, Timotej ; RAK, Štěpán (vedoucí práce) ; STEIDL, Pavel (oponent)
Táto práca sa zameriava na život a tvorbu jedného z najvýznamnejších skladateľov pre gitaru v ranoromantickom období a víťaza prvej medzinárodnej gitarovej súťaže. Práca sa sústreďuje na jednotlivé etapy Mertzovho života, charakter tvorby, koncertné vystúpenia, pohľady jeho súčastníkov, úspechy a prehľad tvorby. Cieľom práce je tiež poukázať na to, aký význam má Mertzova hudba a aký prínos to má pre gitaru dnes. V práci sa taktiež nachádzajú spomienky ruského šlachtica, gitaristu a organizátora prvej medzinárodnej gitarovej súťaže Nikolaja Petroviča Makarova, ktorý sa celý svoj život stretával s najlepšími gitaristami a skladateľmi v 19. storočí. Práve Mertza považoval za najlepšieho skladateľa, kterého stretol. V týchto spomienkach priblížil charakter Mertzovej tvorby, taktiež jeho osobnosť a význam. Posledná časť práce je zameraná na prehľad Mertzovho diela, charakter a interpretáciu jeho skladieb.
Kühnův dětský sbor
Scheinostová, Zuzana ; Veverková, Jana (vedoucí práce) ; Pecháček, Stanislav (oponent)
Teoretická část diplomové práce mapuje historii Kühnova dětského sboru, spolupráci s předními pražskými scénami, s významnými českými i světovými hudebními tělesy a dirigenty, významné koncerty a vystoupení v rámci prestižních festivalů. Představuje osobnosti na postu sbormistra, přibližuje repertoár a diskografii sboru. Krátká kapitola je věnována současné podobě sboru a jejímu současnému uměleckému vedení. Praktickou část tvoří rozhovory s osobnostmi, které jsou různými způsoby spjaty s Kühnovým dětským sborem. Zvláštní kapitola práce je věnována dotazníku, který byl určen členům koncertního oddělení sboru a který je zaměřen na důvody a motivaci pro vstup do sboru a setrvání v něm, hudební zázemí v rodinách atd.
Yasushi Akutagawa - jeho život a dílo
Tomita, Chikako ; HŮLA, Pavel (vedoucí práce) ; PAZDERA, Jindřich (oponent)
Bakalářská práce Yasushi Akutagawa - jeho život a dílo pojednává o významném japonském skladateli a dirigentovi 20. století, žijícím v letech 1925-1989. Práce se zabývá jednotlivými etapami hudebníkova života a ukazuje, jak se formoval jeho tvůrčí profil od raného mládí přes období skladatelských studií, spadajících do let 2. světové války, první praktické zkušenosti a cestování po světě až po období jeho uměleckého vrcholu.
Leonard Bernstein: MASS
Růžičková, Michaela ; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna (vedoucí práce) ; MÁROVÁ, Libuše (oponent)
Tato diplomová práce podrobně rozebírá dílo Leonarda Bernsteina: MASS (Mše), a to jak po formální, hudebně – teoretické stránce, tak po stránce interpretační. V tomto kontextu se speciálně zaměřuje na problematiku interpretování multižánrového hudebního díla a na jeho definici.
Ondřej Kukal - Tvorba pro violoncello
Vokáč, Ivan ; PETRÁŠ, Miroslav (vedoucí práce) ; STRAŠIL, Tomáš (oponent)
Tato práce je rozborem violoncellových kompozic současného českého hudebního skladatele Ondřeje Kukala. Je zde zařazen skladatelův životopis a rovněž seznam všech jeho skladeb.
Leoš Janáček, Její pastorkyňa v pražské a plzeňské inscenaci s důrazem na roli Kostelničky
Karásek, Jan ; KUSNJER, Ivan (vedoucí práce) ; DOLEŽAL, Vladimír (oponent)
Ve své diplomové práci se detailně zabývám operou Její pastorkyňa skladatele Leoše Janáčka na libreto Gabriely Preissové. V kapitole čtvrté a páté jsem se zaměřil na zpracování tohoto díla v plzeňském Divadle J. K. Tyla a v Národním divadle. V dalších kapitolách jsem přepracoval osobní rozhovor s přední českou operní pěvkyní Evou Urbanovou, která v několika inscenacích ztvárnila roli Kostelničky. Snažím se čtenářům této práce předat hluboký prožitek Urbanové a její pochopení postavy a Janáčkovy tvorby vůbec. V Závěru pak shrnuji inscenaci plzeňskou a pražskou a hodnotím pražské pojetí jako vydařenější jak v režijním zpracování, tak v obsazení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.