Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automatická kontrola kvality software na embedded zařízení
Pernikář, Aleš ; Richter, Miloslav (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Tahle práce se zabývá automatizací testování software a hardware pomocí robotického testovacího manipulátoru a systému RQA. Jejím cílem je navrhnout rozhraní pro chytrou tvorbu testovacích scénářů s využitím robotického manipulátoru. Dále se zabývá stanovením metrik sloužících pro kontrolu kvality a sbíráním dat relevantních pro zhodnocení kvality testovaného systému. V neposlední řadě se zde probírá vizualizace výsledků testování a naměřených dat pro sledování kvality.
Automatická kontrola kvality software na embedded zařízení
Pernikář, Aleš ; Richter, Miloslav (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Tahle práce se zabývá automatizací testování software a hardware pomocí robotického testovacího manipulátoru a systému RQA. Jejím cílem je navrhnout rozhraní pro chytrou tvorbu testovacích scénářů s využitím robotického manipulátoru. Dále se zabývá stanovením metrik sloužících pro kontrolu kvality a sbíráním dat relevantních pro zhodnocení kvality testovaného systému. V neposlední řadě se zde probírá vizualizace výsledků testování a naměřených dat pro sledování kvality.
Automatizované testování finanční webové aplikace
Procházková, Jitka
Tato diplomové práce se zabývá návrhem a implementací automatizovaných testů v dané IT firmě EmbedIT, které by mělo současné řešení vylepšit a zvýšit tak efektivnost automatizovaných testů.
Aplikace evolučního algoritmu při tvorbě regresních testů
Belešová, Michaela ; Kajan, Michal (oponent) ; Zachariášová, Marcela (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je aplikace evolučního algoritmu při tvorbě a optimalizaci regresních testů. V teoretické části práce je popsána teorie spojená s funkční verifikací, verifikační metodikou, regresními testy a evolučními algoritmy. Dále je vytvořen návrh evolučního algoritmu, který umožní zredukovat počet testovacích vektorů vygenerovaných v procesu funkční verifikace za účelem tvorby optimalizovaných regresních testů. Vytvořený návrh je implementován a je na něm provedena sada experimentů. Dosažené výsledky jsou diskutovány.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.