Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozšíření plánovače testů pro distribuované systémy
Mészáros, Filip ; Ráb, Jaroslav (oponent) ; Ščuglík, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá automatickým testováním softwaru s použitím plánovače testů. Popisuje tvorbu rozšíření existujícího plánovače testů tak, aby bylo možné efektivně rozdělit skupinu testů na části, které se budou vykonávat nezávisle na sobě. Jednotlivé testy jsou rozdělovány na základě společných vlastností prostředí, které je pro tyto testy nutno připravit, a na základě závislostí mezi testy.  Práce dále popisuje, jaké optimalizace jsou použity pro rozdělování testů do podmnožin. Každá podmnožina testů je spouštěná na samostatném testovacím systému a tím je snížen čas potřebný pro otestování testovaného softvéru danou sadou testů. Vytvořený nástroj se úspěšně používá při každodenním testování několika produktů ve firmě Acision, pro kterou byl tento nástroj vytvářen.
Systém pro kontinuální integraci projektu k-Wave
Nečas, Radek ; Kešner, Filip (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zavedením metodik a nástrojů postupné integrace do reálného projektu k-Wave. Věnuji se především verzi psané v jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP, která je určená pro běh na superpočítačích. Projekt, díky svým vlastnostem a potřebám, nezapadá mezi běžné projekty, do kterých se postupná integrace zavádí. Z toho důvodu musela být řada běžných postupů upravena a bylo nutné vymyslet některé vlastní. Práce popisuje kompletní sestavení prakticky použitelného řešení. Pokrývá jeho návrh, výběr potřebných nástrojů, zprovoznění běhového prostředí, konfiguraci a nastavení služeb, ze kterých se řešení skládá a softwarovou implementaci frameworku pro běh testů na superpočítačích včetně realizace některých regresních a unit testů. Realizace je postavena na službách Gitlab a Jenkins, které běží v oddělených Docker kontejnerech.
Regresní testování v telekomunikacích
Pamánek, Martin ; Pánek, Richard (oponent) ; Krčma, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou telekomunikačních sítí. Diplomová práce popisuje základní prvky telekomunikačních sítí a zaměřuje se na jejich vzájemnou komunikaci neboli mediaci. Software zajišťující přenos dat mezi prvky telekomunikačního systému podléhá častým změnám, údržba a provoz tohoto typu softwaru si žádá velké množství zdrojů. Tato práce se snaží zmírnit náklady na údržbu softwaru za pomocí automatizace a regresního testování.
Automatické regresní testy pro SW balíčky SDK a CMSIS
Svoboda, Tomáš ; Šimková, Hana (oponent) ; Crha, Adam (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a popisem implementace automatických regresních testů pro softwarové balíčky SDK a CMSIS s využitím systému pro kontinuální integraci Atlassian Bamboo. Cílem bylo vytvořit sadu testů nad vývojovým prostředím MCUXpresso, IAR Workbench a uVision. Dále vytvořit sadu testů pro porovnávání souborových struktur a souborů mezi novými a předešlými verzemi softwarových balíčků. Podstatnou částí této práce je teoretický základ týkající se algoritmu a porovnávání strukturovaných souborů XML a jeho modifikací. Pro vizualizaci výsledků regresních testů, kvůli velkému objemu dat, bylo potřeba vytvořit přehledné výstupní rozhraní.
Vestavěný test sondy FlowMon
Ivančo, Daniel ; Kořenek, Jan (oponent) ; Kaštil, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat autotest sondy FlowMon, monitorující síťový provoz na základě IP toků, která byla vyvinuta během projektu Liberouter. Práce se věnuje teorii testování a kategoriím testů, které nejvíce souvisejí s vyvíjeným autotestem. Zde se také nachází stručný popis monitorování sítí pomocí NetFlow protokolu, spolu s popisem architektury sondy FlowMon. Práce dále obsahuje samotný návrh a řešení autotestu. Součástí řešení jsou dva programové celky. První představuje implementaci generátoru paketů umožňujícího vytvářet všechny potřebné typy paketů a toků používaných druhou částí, která představuje implementaci samotných testů.
Nástroj pro podporu manuálních GUI testů
Bednářová, Marie ; Smrčka, Aleš (oponent) ; Rogalewicz, Adam (vedoucí práce)
Manuální testování aplikací je účinným, ale časově náročným procesem. Tato práce se bude zabývat metodami a technologiemi, které by umožnily zopakovat manuální postup bez přítomnosti člověka a následně z průběhu vytvořit report se zhodnocením průběhu. V řešení byla zvolena metoda testování na základě znalosti aplikace. Spolu s technologií WinAppDriver bylo možné navrhnout framework, který umožní vykonávat nahrané postupy v podobě testovacích běhů, sbírat informace z jejich průběhu a vytvářet report. Výsledkem této práce je dvojice nástrojů, která umožní automaticky spouštět speciálně vytvořené testy nad danou aplikací. Zároveň byly zahrnuty i akce, které jsou potřebné vykonat před spuštěním testů tak, aby bylo možné celý proces provádět bez přítomnosti člověka.
Výkonnostní a regresní testování nástroje Zoner Photo Studio X
Konopík, Matěj ; Kočí, Radek (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou testování operací nad soubory ve formátu RAW z moderních digitálních fotoapárátů v rámci produktu Zoner Photo Studia X. Využívá se automatizovaných regresních testů s grey box přístupem pro kontinuální kontrolu kvality výstupních obrazových dat. Byl také vytvořen unifikovaný systém pro testování modulu Zoner Photo Studia X zodpovídajícího za převody RAW souborů. Systém představuje otevřevené rozhraní pro nové testy obrazových dat, automatické spouštění a zabudovanou analýzu i reporting. Díky tomu je snadnější vytvářet nové testy a zvyšovat tak výslednou kvalitu produktu.
Nástroj pro podporu manuálních GUI testů
Bednářová, Marie ; Smrčka, Aleš (oponent) ; Rogalewicz, Adam (vedoucí práce)
Manuální testování aplikací je účinným, ale časově náročným procesem. Tato práce se bude zabývat metodami a technologiemi, které by umožnily zopakovat manuální postup bez přítomnosti člověka a následně z průběhu vytvořit report se zhodnocením průběhu. V řešení byla zvolena metoda testování na základě znalosti aplikace. Spolu s technologií WinAppDriver bylo možné navrhnout framework, který umožní vykonávat nahrané postupy v podobě testovacích běhů, sbírat informace z jejich průběhu a vytvářet report. Výsledkem této práce je dvojice nástrojů, která umožní automaticky spouštět speciálně vytvořené testy nad danou aplikací. Zároveň byly zahrnuty i akce, které jsou potřebné vykonat před spuštěním testů tak, aby bylo možné celý proces provádět bez přítomnosti člověka.
Automatické regresní testy pro SW balíčky SDK a CMSIS
Svoboda, Tomáš ; Šimková, Hana (oponent) ; Crha, Adam (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a popisem implementace automatických regresních testů pro softwarové balíčky SDK a CMSIS s využitím systému pro kontinuální integraci Atlassian Bamboo. Cílem bylo vytvořit sadu testů nad vývojovým prostředím MCUXpresso, IAR Workbench a uVision. Dále vytvořit sadu testů pro porovnávání souborových struktur a souborů mezi novými a předešlými verzemi softwarových balíčků. Podstatnou částí této práce je teoretický základ týkající se algoritmu a porovnávání strukturovaných souborů XML a jeho modifikací. Pro vizualizaci výsledků regresních testů, kvůli velkému objemu dat, bylo potřeba vytvořit přehledné výstupní rozhraní.
Rozšíření plánovače testů pro distribuované systémy
Mészáros, Filip ; Ráb, Jaroslav (oponent) ; Ščuglík, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá automatickým testováním softwaru s použitím plánovače testů. Popisuje tvorbu rozšíření existujícího plánovače testů tak, aby bylo možné efektivně rozdělit skupinu testů na části, které se budou vykonávat nezávisle na sobě. Jednotlivé testy jsou rozdělovány na základě společných vlastností prostředí, které je pro tyto testy nutno připravit, a na základě závislostí mezi testy.  Práce dále popisuje, jaké optimalizace jsou použity pro rozdělování testů do podmnožin. Každá podmnožina testů je spouštěná na samostatném testovacím systému a tím je snížen čas potřebný pro otestování testovaného softvéru danou sadou testů. Vytvořený nástroj se úspěšně používá při každodenním testování několika produktů ve firmě Acision, pro kterou byl tento nástroj vytvářen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.