National Repository of Grey Literature 383 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Use of Methods of the Project Management in the Project of Voluntary Organisation
Špernoga, Matej ; Šimberová, Iveta (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Cieľom bakalárskej práce je využitie teoretických poznatkov, nástrojov a metód projektového manažmentu a ich aplikácie na projekt neziskovej organizácie. Myšlienkou analyzovaného projektu je snaha o usporiadanie série podujatí na pomoc pri integrácii zahraničných študentov VUT v Brne do miestneho prostredia po ich príchode do Českej republiky. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá kapitola vymedzuje teoretické poznatky, na základe ktorých sú vytvorené návrhy riešenia. Druhá časť je zameraná na pozadie organizácie, organizačnú štruktúru, či rozbor problémov, ktoré nastali v minulosti. Posledná časť pracuje s teoretickými nástrojmi a metódami a transformuje ich do analýz pre projekt vhodných.
The Use of Project Management Tools in Practice
Brabec, Matěj ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
This bachelor thesis deals with the use of project management tools in practice, specifically on the example of creating a draft project plan for launching a new product on the market of TOPVET company. The first part of the bachelor thesis presents theoretical knowledge of project management. The next part deals with the analysis of the current state of company TOPVET and its surroundings. The last part describes the design of the project and its benefits.
The Use of Methods of the Project Management in the Company Toraja s.r.o.
Hepnar, Ondřej ; MBA, Tomáš Brabec, (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The bachelor thesis is focused on the creation of a project, using project management methods and tools, which aims to create a plan for the introduction of a new MODESI brand collection on the market. The whole thesis is divided into three basic parts, which are theoretical, analytical and design part.
The Use of Metohods of the Project Management in Company
Farkašová, Nela ; Nitranová, Nikola (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This bachelor thesis is focused on project management in PENERINI s.r.o. In the first part of bachleor I focus on the theoretical part. The second part deals with the analysis of the current condition of the company PENERINI s.r.o. In the end, there is a proposal for the solution of the project using the elemnt of project management.
The Use of Project Management Tools and Methods for Modernization of ICT in the Company
Vagner, Michal ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This bachelor’s thesis focuses on defining basic terms and introducing methods and procedures of project management. The content of the work is the theoretical part, where the concepts, methods and procedures are described. The second part introduces the company CROSS SPEED, s.r.o. and analyses its current state. Based on this analysis, the methods and procedures are then applied in the suggested solutions part on a selected project in the company.
The Use of Methods of the Project Management in Practice in IT Projects
Čečotková, Michaela ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The bachelor‘s thesis approaches the use of project management methods in practice, specifically in the implementation of a new information system in a church non-profit organization. The introductory part is devoted to the theoretical basis of the thesis, which are then used in the practical section. The analytical section deals with the current project management of the organization and some of the analyzes used in the pre-project phase of the project. The analytical part is followed by the practical section, which draws on the performed analyzes and used methods and submits a proposal for the solution of project management applicable in the future.
Selection and Implemetation of the Information System
Tihlaříková, Lucie ; Novák, Lukáš (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with the topic of selecting a suitable information system to simplify customer relationship management and support project management of a small company. After an initial recapitulation of the basic concepts and methods used, it focuses on the actual analysis of the current state of the company. Based on the analysis, the individual requirements for the information system are then defined. The aim is to select and implement an information system for the company that meets the defined requirements and provides managers with an easier path to new business opportunities, administration, project management and customer relationship management.
The Use of Metohods of the Project Management in IT Projects
Hrušková, Eliška ; Janošek, Dominik (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This bachelor’s thesis aims on the usage of project management methodology in practice. The first part describes the theoretical project background, it’s phases, used methods and other necessary information. The second part closely describes Garrett Advancing Motion company, where the project is taking place, together with the description of the state before the project. The main topic is in the design part where is used the project management methodology in the expansion of the internal know-how base SharePoint.
Modelling of Selected Processes in Project Management by Using the BIC Tool
Urbanová, Sára ; Janošek, Dominik (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The bachelor thesis deals with a proposal that has the task of streamlining the display of business processes and better explaining the way of managing a portfolio of projects in a given company. Primary task is to introduce and implement solutions in the form of process models that depict project management in the information technology portfolio, but also a description of the course of this implementation at Garrett Advancing Motion. At the beginning of the thesis, the theoretical foundations of project management and process modeling are described. Based on this theory, the company is then analyzed, the solution itself is designed with implementation and overall evaluation.
The Use of the Project Management Metohods in Computer Network Designing
Kosková, Šárka ; Pavelka, Martin (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The subject of the bachelor thesis is the use of project management tools for a project dealing with the design of a computer network. The theoretical part of the bachelor's thesis describes project management and everything that belongs to it, including various analyzes. The practical part uses theoretical knowledge and focuses on solving the required computer network.

National Repository of Grey Literature : 383 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.