Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokročilá filtrace provozu v operačním systému Linux
Janura, Dominik ; Pelka, Tomáš (oponent) ; Szőcs, Juraj (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřená na problematiku filtrace síťového provozu a zabezpečení sítě v prostředí operačního systému Linux. Přibližuje postup sestavení jednoduchého paketového firewallu využitím nástroje netfilter a ověřuje jeho efektivitu. Dále prověřuje možnosti identifikace uživatelů v peer-to-peer sítích pomocí L7-filtru. Obsahuje návrh systému, který detekuje provoz v nejpoužívanějších P2P sítích. Funkce tohoto systému je prověřena simulací příslušného P2P provozu v lokální síti.
Nástrahy sociálního inženýrství, prevence a ochrana
Rytychová, Jana ; Hejda, Jan (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního inženýrství, a to zejména z pohledu hrozeb, které představuje pro společnosti v dnešní době. Mimo objasnění samotného pojmu má práce také za cíl seznámit s nejběžnějšími nástroji a metodami sociálního inženýrství, s ohledem na rozmach informačních technologií, který pro daný obor představuje zlatý věk. Výstupem mé práce je pak zobecněný manuál pro manažera. Ten bude tvořit základní kámen nastavení informační bezpečnosti a bude pomyslnou protiváhou k identifikovaným hrozbám a také jako možná pomůcka pro školení zaměstnanců.
Penetrační testování bezpečnosti informačních systémů
Klíma, Tomáš ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Čermák, Igor (oponent) ; Čapek, Jan (oponent) ; Štubňa, Ivan (oponent)
Cílem disertační práce je vytvoření metodiky řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů založené na analýze slabých stránek současných metodik a na analýze postavení penetračních testů v kontextu řízení podnikového IS/IT. Nedílnou součástí tohoto cíle je i validace vytvořené metodiky. V první části práce dochází k představení historie oboru a aktuálního stavu výzkumu, identifikaci omezení práce, definici pojmů (a jejich vztahů), a zejména k zasazení penetračních testů do kontextu řízení podnikové informatiky. Následně je provedena rešerše relevantních zdrojů a komparativní analýza současných metodik s cílem identifikovat jejich slabé stránky, které jsou následně využity pro tvorbu metodiky. Dále je pak představena klasifikace typů penetračních testů a problematika testovacích scénářů. Následuje návrh nové metodiky, nejprve je popsána historie a struktura metodiky včetně základních principů, následně jsou detailně představeny její jednotlivé úrovně, přičemž metodika je tvořena s cílem pokrýt v současné době slabě popsané oblasti. V poslední části práce je provedena teoretická a praktická validace. Přínosem pro další rozvoj vědního oboru je vytvoření metodiky zaměřené na řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů, což je oblast, která v současné době není dostatečně popsána. Sekundárním přínosem je ujasnění postavení a úlohy penetračních testů v rámci řízení podnikového IS/IT a provedení rozsáhlé rešerše metodik současných. Přínosem pro ekonomickou a technickou praxi je vytvoření prakticky použitelné metodiky, jejíž aplikací lze dosáhnout zkvalitnění řízení penetračních testů, což zahrnuje zejména zlepšení procesu plánování, operativního řízení a implementace protiopatření, jakožto i tvorby dokumentace.
Pokročilá filtrace provozu v operačním systému Linux
Janura, Dominik ; Pelka, Tomáš (oponent) ; Szőcs, Juraj (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřená na problematiku filtrace síťového provozu a zabezpečení sítě v prostředí operačního systému Linux. Přibližuje postup sestavení jednoduchého paketového firewallu využitím nástroje netfilter a ověřuje jeho efektivitu. Dále prověřuje možnosti identifikace uživatelů v peer-to-peer sítích pomocí L7-filtru. Obsahuje návrh systému, který detekuje provoz v nejpoužívanějších P2P sítích. Funkce tohoto systému je prověřena simulací příslušného P2P provozu v lokální síti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.