National Repository of Grey Literature 42 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Agricultural party in the years 1920-1921
Čapek, Jan ; Kvaček, Robert (advisor) ; Rychlík, Jan (referee)
Tato rigorózní práce se zabývá dějinami agrární strany v pro ní přelomovém období let 1920 - 1921. K výběru daného tématu mě motivoval zájem o československé dějiny meziválečného období a to především o dobu první poloviny dvacátých let, v níž po do značné míry zlomovém roku 1920 docházelo ke konsolidaci nového státu a dobudovávání charakteru a tvářnosti jeho vnitropolitického života, na jehož scéně se nezřídka zračí motivy ne nepodobné některým aspektům našeho současného dění. A právě v tomto období patří k nejzajímavějším stránkám tehdejší historie problematika agrárního politického hnutí. To totiž představuje zdánlivý paradox a jakousi anomálii meziválečné periody československých dějin, totiž v tom, že v průmyslově vyspělém a sociální aspekty života společnosti dosti silně akcentujícím Československu, hrála roli hegemona vnitřní politiky státu typicky stavovská a na zemědělské výrobce orientovaná agrární strana. K lákavosti tohoto tématu přispěl i zájem o osobnost Antonína Švehly, která je příkladem mimořádného vlivu jedince na formování nejen jedné politické strany, ale i celého vnitropolitického života státu. Práce se pokouší přispět k poznání uvedených dvou let v dějinách agrární strany a k postižení jejich přelomového charakteru. Byl to totiž právě rok 1920, respektive jeho první polovina, v níž...
Psychological aspects of sales skills development
Čapek, Jan ; Riegel, Karel (advisor) ; Rymeš, Milan (referee)
The topic of the diploma thesis is the case study of the business conversation with the client for persona! bankers and its psychological aspects. There is described the training programme, which has to develop the sales skills of the persona! bankers. The first part of the training is divided into six steps of business conversation with client and includes also the development centre. lt means there was also evaluation of the sales skills level of the participants. Then the second part of the training should take place - the advanced sales training - systematic six modules training, designed to eliminate the identified sales skills deficits. But only the first part of the training programme was realized, because the different training priorities were identified for the next year. Only part of the persona! bankers took part in this training. The theoretical part of the diploma thesis describes the communication theory and the training preparation problems. The empirical part of the diploma thesis describes the persona! banker position and then concerns on the first part of the training programme. There is also the methodology of the evaluation of the sales skills Ieve I.
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (advisor) ; Landa, Michal (referee) ; Šiška, Filip (referee)
The work is focused on developing testing methods for investigating of the deformation mechanisms of magnesium alloys. The work involves the measurement of in-situ acoustic emission and neutron diffraction and comparison to the theoretical models. Mg + 1wt.% Zr alloy was selected for investigation of the compression - tension asymmetry. Advanced analysis of acoustic emission and neutron diffraction data revealed activation of different slip systems during deformation. Moreover, the different evolution of twinning was explained. The same methods were used to investigate the aluminum influence on deformation mechanisms. The hardening of basal slip and twinning and increasing importance of prismatic slip was observed.
Study of deformation processes in hexagonal materials
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (advisor) ; Karlík, Miroslav (referee)
The deformation mechanisms of commercially pure magnesium using advanced in-situ methods were investigated in the present work. Compression and tensile test were done at room temperature. Simultaneously, the neutron diffraction was measured and the acoustic emission was recorded. The microstructure of the deformed material was also studied by means of optical microscopy and electron back-scattered diffraction. These measurements provided information about twin nucleation and growth, microstructure changes and the influence of the orientation of grains on the number of twins and their shape. The values obtained were compared to the Elasto-Plastic Self-Consistent model, which provides information about the activity of deformation mechanisms. We focused on clarifying the influence of twinning activity on asymmetry between tensile and compression deformation.
Study of deformation processes in hexagonal materials
Čapek, Jan
The deformation mechanisms of commercially pure magnesium using advanced in-situ methods were investigated in the present work. Compression and tensile test were done at room temperature. Simultaneously, the neutron diffraction was measured and the acoustic emission was recorded. The microstructure of the deformed material was also studied by means of optical microscopy and electron back-scattered diffraction. These measurements provided information about twin nucleation and growth, microstructure changes and the influence of the orientation of grains on the number of twins and their shape. The values obtained were compared to the Elasto-Plastic Self-Consistent model, which provides information about the activity of deformation mechanisms. We focused on clarifying the influence of twinning activity on asymmetry between tensile and compression deformation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Security of Online Client-Server Applications
Čapek, Jan ; Malinka, Kamil (referee) ; Orság, Filip (advisor)
This thesis is dedicated to security of client-server applications running on Windows platform. In the beginning chapters it is possible to find motivation, about why this type of security is important. Following content describes some elements of used architecture and elements of operating system Windows. The core of the work contains techniques and tools used by the attacker and protection against them. In following chapter there is a design and implementation of the security solution based on the previous theory. This solution is then tested against various threats, to verify its effectivity.
Individualization
Kiriakovský, Šimon ; Čapek, Jan (referee) ; Tobola, Ondřej (advisor)
Testing alternative forms of packaging design and also production of promotional materials. Production of package according to production program of Tambor brewery.
Neutron Diffraction and Acoustic Emission Measurement During Loading and Unloading of Magnesium Aluminium Binary Alloys
Čapek, Jan ; Máthis, K.
The neutron diffraction and acoustic emission were measured during compression loading-unloading tests in randomly textured cast magnesium and magnesium 2 and 9 wt% aluminium binary alloys. The anelastic behavior and the change of twinned volume related to the detwinning phenomena can be observed during the unloading. The decrease of twinned volume fraction during unloading is most pronounced for Mg 9 wt% Al.
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (advisor) ; Landa, Michal (referee) ; Šiška, Filip (referee)
The work is focused on developing testing methods for investigating of the deformation mechanisms of magnesium alloys. The work involves the measurement of in-situ acoustic emission and neutron diffraction and comparison to the theoretical models. Mg + 1wt.% Zr alloy was selected for investigation of the compression - tension asymmetry. Advanced analysis of acoustic emission and neutron diffraction data revealed activation of different slip systems during deformation. Moreover, the different evolution of twinning was explained. The same methods were used to investigate the aluminum influence on deformation mechanisms. The hardening of basal slip and twinning and increasing importance of prismatic slip was observed.

National Repository of Grey Literature : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 ČAPEK, Josef
4 Čapek, Jakub
2 Čapek, Jan,
1 Čapek, Jaroslav
6 Čapek, Jiří
24 Čápek, Jan
6 Čápek, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.