National Repository of Grey Literature 154 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Biofunctionalization of water soluble CdTe quantum dots
Šibíková, Anna ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Pekárková, Jana (advisor)
This bachelor thesis is focused on the research on biofuncionalization of water-soluble glutathione modified CdTe quantum dots (QDs). The thesis is divided into three parts. The first part is a theoretical introduction to the QDs and their synthesis, modifications and applications in biology together with an introduction to proteins and bioconjugation of QDs and BSA. In the second part I present the experimental results of water-soluble glutathione modified CdTe-GSH QDs preparation. The QDs were cleaned and bioconjugated with BSA at different concentrations. This is described in the third part of the thesis. I also discuss the obtained experimental results in the frames of available literature.
Modification of EV-55 aircraft in the category CS/FAR 23 Commuter
Gabrlík, Jan ; Jebáček, Ivo (referee) ; Píštěk, Antonín (advisor)
This thesis deal with extended EV-55 version concept according to CS/FAR- 23 Commuter category specifications. Thesis objectives are design weights determination, mass analysis, calculation of aeroplane performances and comparison of aeroplane performances with current aeroplane.
Wood stabilizers for its use in cement composites
Vaněk, Dominik ; Vacula, Miroslav (referee) ; Bydžovský, Jiří (advisor)
The thesis focuses on the analysis of the effects of wood stabilizers in wood cement composites. Moisture, dimensional, thermal and mechanical parameters of wood cementitious materials were monitored. In addition, the effect of replacing cement with alternative components was also assessed. Within the theoretical part, a survey of the literature findings is made with a focus on the stabilization of wood in these composites. The theoretical knowledge was evaluated and subsequently the types and concentrations of stabilizers or modifiers were proposed for the experimental part of the work. In the experimental part, the effect of stabilizers on selected wood parameters was first analyzed. Next, the hydration parameters of the individually stabilized wood-cement mixtures were assessed. These parameters were evaluated and then the formulations of the wood cement mixtures from which the cement-bonded particleboards were made were proposed. Selected mechanical properties were determined on these boards, which were evaluated and assessed including microstructural analysis.
Design and implementation of dimensional modification of FDM 3D printer REBEL II
Fabig, Jan ; Slaný, Martin (referee) ; Zemčík, Oskar (advisor)
This bachelor thesis propose a dimensional modification of 3D printer Rebel II. Includes brief description of basic technologies of rapid prototyping, more detailed description of printer and dimensional modification propose. Part of thesis is also building and modification performance. Printing area was extended from original 200x200 mm to 200x300 mm.
Modification of EV-55 aircraft in the category CS/FAR 23 Commuter
Gabrlík, Jan ; Vaněk, František (referee) ; Zablatzký, Jiří (advisor)
This thesis deal with extended EV-55 version concept according to CS/FAR- 23 Commuter category specifications. Thesis objectives are design weights determination, mass analysis, calculation of aeroplane performances and comparison of aeroplane performances with current aeroplane.
The assessment of the capacity of bridge profiles on the Bobrava river
Bezděk, Josef ; Roubcová, Radka (referee) ; Milerski, Rudolf (advisor)
This diploma thesis “The Assessment of the Capacity of Bridge Profiles on the Bobrava River” focuses on making calculations of a system of bridges by using HEC-RAS PC software. This thesis assesses the capacity of bridges and applies knowledge of model research to design increase the capacity. A model of a stream on Bobrava River will be created. Furthermore, modifications of a river bed and bridge profiles will be realized for safe conversion Q100 by these constructions. Subsequently, a model of the modified stream n Bobrava River will be made. Lengthways profiles of water surface, table and graphic outputs from HEC-RAS PC software and modified designs will be output.
Functionalization of Polypropylene by Grafting
Kelíšek, Petr ; Sadílek, Jiří (referee) ; Petrůj, Jaroslav (advisor)
This bachelor thesis deals with the study of functionalization of polypropylene by grafting. The theoretical part summarizes current knowledge about the properties of polypropylene, polylactic acid, radical grafting, factors influencing the properties of such functionalized polymer and modification of immiscible polymers by the aid of compatibilizer. In the experimental part, samples of polypropylene grafted with polylactic acid, and blends of polypropylene with polylactic acid were prepared on an internal mixer under different conditions. Temperature and torque were monitored during the mixing. Created materials were evaluated by comparing their base properties (tensile strength, melt flox index).
Control over grain size and morphology of eutectics of Al - Si alloys
Malatin, Richard ; Krahula, Karel (referee) ; Zemčík, Ladislav (advisor)
This work will be focused on problematics of controling the grain size and morphology of eutectics of Al-Si alloys intended for casting. The main content of this work is to understeand the mechanism of crystallization and formation of eutectic in aluminium based alloys with overview of actual trends in solving the issue.
Chemical modifications of hydrogels from natural polysaccharide
Poštulková, Hana ; Žídek, Jan (referee) ; Vojtová, Lucy (advisor)
V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi na rozpustný produkt, který může být v budoucnu využit pro další aplikace například v medicíně. Nerozpustnost gum karayi je způsobena přítomností acetylových skupin a vícemocných iontů ve struktuře polysacharidu. Byly zkoumány optimální podmínky pro modifikační proces. Pro modifikaci byl použit hydroxid sodný, draselný nebo amonný a čas modifikace od 1 minuty po 24 hodin pro roztok originální gum karayi s koncentrací od 0,1 do 3 %. Pro určení chemického složení originálního a modifikovaných vzorků byla využita FTIR. Bylo prokázáno, že vzorky A2, B1 - 7, C1 - 8 a E1 - 2 byly zcela deacetylovány, protože pás pro acetylovou skupinu nebyl v FTIR spektrech pozorován. Odstranění acetylových skupin alkalickou modifikací bylo taktéž potvrzeno 13C CP MAS NMR. Pomocí XRD byl prokázán amorfní charakter originálního vzorku. Množství vlhkosti a teplotní stabilita vzorků byly zkoumána pomocí TGA. Bylo zjištěno, že termální stability originální gum karayi je vyšší než u modifikovaných vzorků. Termální stabilita modifikovaných vzorků byla ovlivněna reakčními parametry. Entalpické změny vzorků byly studovány pomocí DSC, nicméně nebyly pozorovány žádné významné rozdíly mezi modifikovanými vzorky a originální gum karayou. Prvkové složení bylo určeno pomocí ICP-OES a byla potvrzena přítomnost vápníku, draslíku a hořčíku ve struktuře polysacharidu. Molekulová hmotnost modifikovaných vzorků byla měřena pomocí GPC a byla stanovena na 8 milionů g·mol-1. Reologické měření roztoků gum karayi bylo provedeno pro určení lineární viskoelastické oblasti. Dále byl sledován efekt NaCl na viskozitu originálního vzorku. Viskozita klesala s vyšším množstvím NaCl. Pokles viskozity originálního vzorku je způsoben výměnou vápenatých iontů za sodné, což vede k uvolnění fyzikálně vázané struktury a tím k vyšší rozpustnosti vzorku ve vodě.
Modification of material production flow of the sewing machine needles
Změlík, Josef ; Macháč, Patrik (referee) ; Kašpárek, Jaroslav (advisor)
Main focus of this diploma thesis is the analysis and subsequent modification of production flow at a company, which is one of the world’s leading providers of industrial needles, precision parts and fine tools. Practical part of this thesis is devoted to the current flow of values and consequently describes its individual modifications. In this part the production areas are mapped, and the material handling system is described. This part also suggests a possible layout modification at the production site and simulation of proposed changes in Plant Simulation software from Siemens PLM Software. At the end of the work there are changes described that relate mainly to the philosophy 5S, kanban system or ergonomics of the workplace.

National Repository of Grey Literature : 154 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.