Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (Sborník abstraktů z mezinárodní konference)
Suchánek, Zdeněk
Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě desetiletí se počty a druhy standardizačních dokumentů v oblasti environmentálního managementu (Technický výbor ISO/TC 207) výrazně zvýšily.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Manažerská hlediska výsadby zeleně v krajině: obnova stromořadí ve Veltrubech
Havlinová, Monika ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat roli manažera projektu, zaměřeného na tvorbu krajinného prvku, aleje, a to od vzniku záměru, přes zpracování projektu po vytvoření podmínek (získání podpory) pro jeho realizaci v rámci místní komunity. Teoretická část seznámí čtenáře s hlavními pojmy této problematiky, praktická část představí analýzu dané obce, popis projektu, stanovené příležitosti obce využitelné realizací výsadby a seznámí s kroky v oblasti informování a zjištění motivace občanů při pomoci realizace projektu.
Dobrovolné environmentální nástroje
Petrovajová, Gabriela ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Fišerová, Alena (oponent)
Bakalářská práce popisuje hlavní dobrovolné nástroje environmentální politiky. Zabývá se zejména porovnáním systémů environmentálního managementu - EMAS a ISO 14 001. Popisuje jejich výhody a nevýhody, proces zavádění, porovnává počet podniků s implementovaným EMAS a ISO 14 001 v České republice i v rámci zemí Evropské Unie. Dále se práce zabývá možnostmi financování environmentálních manažerských systémů a současnými trendy.
management podniku a životní prostředí
Chadimová, Marcela ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Práce hodnnotí vývoj zájmu o životní prostředí. V praktické části je popsán proces certifikace ISO 14001 a systém likvidace nebezpečných odpadů.
Management podniku a životní prostředí
Dundáčková, Hana ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Práce obsahuje údaje týkající se životního prostředí, je v ní popsáno, co je to životní prostředí, jak je poškozováno a jak by bylo vhodné a výhodné ho chránit. V textu je v praktické ukázce nastíněno, jak se k ochraně životního prostředí staví dva, úplně odlišné, tříhvězdičkové hotely a také to, co mohou dělat pro to, aby chránily životní prostředí lépe.
Vývoj environmentálního managementu v ČR v průběhu posledních 10let
Schillerová, Pavla ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Študent, Jiří (oponent)
Prokázání pozitivního přínosu zavedení EMS v podnicích a vývoj EMS v ČR v průběhu posledních 10 let
Management podniku a životní prostředí
Blehová, Klára Bc. ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Lacina, Zdeněk (oponent)
Konkurenceschopnost podniku a efektivita využívání zdrojů z pohledu konceptu trvale udržitelného rozvoje, v praktické části aplikace na jeden podnikatelský subjekt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.