Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mezi strukturalismem a Novou kritikou. (Teoretické souvislosti v díle René Welleka).
BOROVKOVÁ, Gabriela
Tato bakalářská práce je zaměřena na literární teorii česko-amerického badatele René Wellka, kterou se pokusím zasadit do kontextu dvou nejvýznamnějších teoretických škol, jimiž byl René Wellek bezprostředně ovlivněn a jejichž diskurs svými pracemi sám spoluutvářel, a sice českého strukturalismu a angloamerické nové kritiky. Na základě vybraného souboru Wellkových teoretických prací poukáži na podobnosti i rozpory s myšlenkami nejvýznamnějších představitelů obou literárněvědných uskupení. Hlavním předmětem mého zájmu bude Wellkův koncept literární vědy jako akademické disciplíny a jeho pojetí literatury a literárního díla jako objektu studia, ale budu si všímat též Wellkova stylu psaní či metodologických postupů při analýze a interpretaci konkrétních literárních děl. Cílem mé práce je poukázat na vzájemné vztahy, nikoli zařadit badatele do jedné ze škol.
Reflexe literárního dění v digitálním prostředí
Hartmanová, Pavla
Česká literární bibliografie je článková databáze, která podchycuje odborné i publicistické texty o české literatuře. Cílem přednášky je představit nový projekt Ústavu pro českou literaturu: Český literární internet. Databáze se jím tak obohatila o nové excerpované zdroje, webové portály a elektronické časopisy, jejichž obsah není snadno vyhledatelný skrze klasické vyhledávače. Ukazuje se, že tento zdroj dokresluje odbornou debatu o literárním dění, a hlavně přináší nové informace o kultuře v regionech a populární literatuře.
Plný text: Fulltext_Harmanova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Hartmanova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Hartmanova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Hartmanova - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.