National Repository of Grey Literature 400 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1st grade reading workshop: action research
Malínská, Dorota ; Laufková, Veronika (advisor) ; Novotná, Kateřina (referee)
This thesis stems from the necessity to guide and support students in reading from the beginning of compulsory school attendance. The theoretical part deals with the concept of reading, the development of reading literacy, and further describes methods and possibilities for further support and development of reading. An integral part for the development of reading literacy are libraries, which are also mentioned in the work. The last chapter of the theoretical part focuses on various options and perspectives on the reading workshop. The goal of the action research is to describe, through observation, how it is possible to firmly integrate the reading workshop into the schedule from the 1st grade of primary school based on personal experience and to suggest how further methods can support reading among 1st and 2nd grade students even more. Using findings from a completed parents' questionnaire, the empirical part responds to the research questions. The research showed that thanks to the early inclusion of the reading workshop, students were able to concentrate on the given reading and smoothly continue with the already mastered organization of the reading workshop within the 1st grade. Finally, it was shown that the conduct of reading workshops significantly increases positive experience of reading...
Culture in numbers 2023
Dedera, Milan ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Fulltext: Download fulltextPDF
Plugins for Getting Information about the System for BusyBox
Poláček, Marek ; Konečný, Filip (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
In this thesis, we discuss implementation of tools for getting information from the system.  We examine file systems sysfs and procfs in the Linux operating system.  Furthermore, we discourse how to write small programs in the C language.  Eventually, we take a look at implementation of tools like iostat, mpstat and powertop.  These tools were implemented in a minimalistic form suitable for Busybox within this thesis.
Digital Books Database
Janda, Jiří ; Očenášek, Pavel (referee) ; Květoňová, Šárka (advisor)
The aim of this work is to describe design, implementation and maintenance of an electronic book database. The presented work describes reasons for development of such system, technologies used to develop the application and function and user interface of system components. Following sections are focused on deployment, problems related to maintenance in production environment and experience gained from functioning of this application.
PSpice library of circuit elements with selfheating
Šrut, Martin ; Petržela, Jiří (referee) ; Kolka, Zdeněk (advisor)
This bachelor´s thesis is devoted to the topic PSpice library of circuit elements with selfheating, which deals with the lack of temperature in the PSpice and design models of the resistor, diode and transistor to the treatment of this problem. The thesis describes theoretically Electrothermal analogy, creating a thermal equivalent circuit model and the theory of creation diodes and transistors. The next step is a theoretical design procedure of general circuit, theory of system libraries and netlist in PSpice and a description of ways of creating subcircuits. Their own solution the whole thesis is creating a model of a resistor, diode and transistor with self-heating. Furthermore, the results are shown simulations of the models. Transistor model is tested on the output stage audio amplifier together with a model heatsink.
Digital Library for Mobile Devices (iPad, iPhone, Android)
Robotka, Vojtěch ; Beran, Vítězslav (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
V posledních letech začíná s mírou využívání digitálních knihoven a obsahu v nich narůstat i potřeba zjednodušit přístup k těmto datům a umožnit uživatelům vyhledávat napříč co největším množstvím knihoven a uspokojit tak jejich potřeby po tak důležitých informacích. Obsahem této práce bylo seznámit se se situací a nedostatky přístupu k obsahu v digitálních knihovnách a na základě těchto informací pak navrhnout a implementovat aplikace pro mobilní platformy Android a iOS (iPad a iPhone), které by využily potenciál mobilních zařízení s těmito systémy.
Creation of Item Budget using Building Information Modeling
Bachura, Martin ; Mikulík, Michal (referee) ; Aigel, Petr (advisor)
The thesis will focus on analyzing the current utilization of Building Information Modeling in budget creation and its mutual cooperation in practice. As part of the practical section, a 3D model of a family house will be created to visually explain the key aspects of this issue. The practical part will include a description of the procedures and processes employed in the modeling.
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals 2022. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Creation the taskbar in the program MicroStation for documentation the current state of the building
Kuchařová, Hana ; Kuruc, Michal (referee) ; Berková, Alena (advisor)
The bachelor's thesis describes the creation of a panel of tasks and, with it, the creation of a work set for the passporting of buildings according to ČSN 01 3420 Drawings of building structures - Drawing drawings of building parts in the MicroStation CONNECT Edition program. The work contains detailed instructions for creating new libraries of user lines, cells and the *.dgnlib file. An annotation scale was used to create the working set. The working set can be used to obtain simplified construction documentation/passport. The functionality of the Passport work set was verified on sample drawings of the plan, vertical section and perspective.
Culture in numbers 2022
Dedera, Milan ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 400 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.