Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 875 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Veselík, Martin ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce posuzuje informační systém ve vybrané firmě a navrhuje změny, které by měly odstranit zjištěné nedostatky. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii, v druhé části jsou provedeny analýzy a návrhy změn. V závěru práce je uvedené ekonomické zhodnocení navržených změn.
Automatizace procesu v oblasti řízení dokumentů
Maco, Martin ; Moudrá, Libuše (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci systému v oblasti řízení dokumentů ve vybrané společnosti. První část práce popisuje teoretická východiska. Druhá část obsahuje analýzu společnosti. Závěrečná část zahrnuje již hotové řešení pomocí RPA nástrojů a ekonomické zhodnocení.
Návrh a zavedení bezpečnostních opatření pro společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o
Vodička, Jakub ; Štěrba, Martin (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice bezpečnostních opatření ve společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Nastíněno je zde teoretické pozadí, na které navazuje analýza současného stavu, následně návrhy a zavedení bezpečnostních opatření vedoucí ke zlepšení stávající úrovně zabezpečení.
Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn
Coufal, Patrik ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které povedou k odstranění potenciálních nedostatků.
Návrh a implementace rezervačního systému pro cukrárnu
Čapková, Adéla ; Čapek, Martin (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací rezervačního systému pro Cukrárnu a Penzion Na Hrázi v obci Střelice. Práce obsahuje poznatky dat a informací, informačního systému, datového modelování informačního systému, internetu, značkovacích jazyků, databáze a programovacích jazyků. Praktická část se zabývá návrhem a implementací nového rezervačního systému podle požadavků zákazníka. Při návrhu byly použity, USE CASE diagramy a ER diagram pro databázi. Systém je implementován v programovacím jazyce PHP a databázi v MySQL.
Návrh informačního systému
Plaček, Marek ; Svoboda, Radek (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze aktuálního stavu procesů a informačního systému. V neposlední řadě jsou na základě analýz a požadavků stanoveny návrhy na zlepšení stavu IS a návrh optimálního informačního systému, který účinně podporuje procesy a umožňuje efektivnější práci jeho uživatelům.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Holánek, Daniel ; Křešťák, FIlip (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému ve Vinařství Holánek a návrhem jeho změn. Zaměřuje se především na vyřešení problému s dostupností dat pro manažerské rozhodování ve firmě. Po definování teoretických základů je provedena řada analýz o současném stavu podniku. Poslední kapitola se zaměřuje na samotné návrhy pro zlepšení dostupnosti a bezpečnosti dat, zefektivnění práce uživatelů nebo získání úplně nových funkcí. Kapitola je zakončena podrobným harmonogramem implementace jednotlivých návrhů pro jejich snadnou realizaci.
Program pro nácvik techniky rychlého čtení
Sokol, Miroslav ; Seeman, Michal (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvoření uživatelského prostředí pro správný nácvik technik rychlého čtení. Jsou vybrány čtyři hlavní moduly, které trénují různé schopnosti lidského oka s ohledem na průměrného i pokročilého čtenáře. Za využití prostředí WinForms byla vytvořena aplikace tématicky spjata s lidským zrakem, který v sobě skrývá, pro většinu lidí, netušený potenciál. Bakalářská práce rozebírá vlastnosti oka, jednotlivé typy cvičení, jejich implementaci, konkrétní postup vytváření uživatelského prostředí a reakce uživatelů, jenž měli možnost aplikaci otestovat.
Posouzení IS a návrh změn
Chasák, Petr ; Jarošová, Lenka (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Informační systém hraje v dynamicky se rozvíjejícím podniku stále větší roli. Proto je nutná jeho aktualizace a přizpůsobení novým potřebám. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího, aktuálně používaného informačního systému ve firmě a definuje jeho nedostatky. Dále doporučuje opatření, které by měly být zavedeny v blízké době pro odstranění nedostatků s přihlédnutím k jejich finanční náročnosti.
Řízení nákladů a kalkulace v podniku
Šimonová, Michala ; Jeřábek, Petr (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce navrhuje využití business intelligence pracující nad komplexním ekonomickým systémem v reálné akciové společnosti pro plánování, řízení nákladů středisek a zakázek a pro kontrolu vnitropodnikového účetnictví ve vztahu mezi středisky a zakázkami. Práce dále řeší přechod na nový informační systém a s tím související potřebu převodových můstků pro zajištění komplexity informací vstupujících do business intelligence.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 875 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.