National Repository of Grey Literature 107 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Sterile Place
Bražina, Jan ; Lukáš,, Hofmann (referee) ; Ambrůz, Jan (advisor)
The bachelor's thesis deals with the study of the boundary between man, the supernatural and the object. The resulting spatial installation and video follow the relationship between the human body and the jwho "inhuman accessories".
Micro and nanocomposites in the microstructure of metallic materials
Olivo, Tomas ; Adam, Ondřej (referee) ; Jan, Vít (advisor)
This bachelor thesis focuses on the field of metal matrix nanocomposites. Firstly, the research covers the general mechanical characteristics of materials utilized in nanocomposites. Subsequently, the research defines the mentioned matrix and its different types, that are regularly applied during the production of nanocomposites. Secondly, the research analyses the types of reinforcing (strengthening) components and their use in matrix advancement. This will further lead to introducing the individual mechanisms that reinforce nanocomposites. Thirdly, this research describes the methods employed in the production of nanocomposites – both continuously or discontinuously reinforced. Moreover, the focus shifts to the individual types of materials that satisfy the required characteristics of composites. This outlines the specific types of composites created by the reactions within the materials. Finally, the research summarises the benefits of using nanocomposites.
Design of apparatus for anodizing aluminum alloys
Prokop, Adam ; Hurník, Jakub (referee) ; Košťál, David (advisor)
This thesis deals with the problem of anodizing aluminium and its alloys. The aim of the thesis was to design a compact anodizing apparatus for laboratory conditions for components with maximum dimensions of 200 x 100 x 100 mm. All goals of the thesis were met, the outputs of the thesis are design of the apparatus, assembly drawing and fully functional device.
Advanced metallographic techniques for aluminum and its alloys
Rychlý, David ; Gejdoš, Pavel (referee) ; Mikmeková, Šárka (advisor)
Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a základní metody přípravy užívané pro světelnou mikroskopii jsou nedostatečné. Práce se zaměřuje na optimalizaci a hledání nových metalografických metod, které splňují vysoké požadavky rastrovací elektronové mikroskopie. Povrch musí být připraven co nejkvalitněji, bez defektů a artefaktů z přípravy. Jako testovací materiál pro experimenty byl vybrán čistý hliník. Základní a pokročilé metody přípravy byly experimentálně testovány a nejvíce slibné postupy poté optimalizovány. Několik různých variant přípravy povrchu bylo vyzkoušeno v rámci metod koloidních silik a elektrolytického leštění. Připravený povrch byl následně zkoumán pomocí světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie s nízkými urychlovacími napětími a konfokální mikroskopie. Závěrem byl stanoven optimální metalografický postup vyhovující vysokým požadavkům elektronové mikroskopie a zajišťující připravený povrch s minimem defektů.
Preparation and characterisation of selected d and p elements carbides
Nižňanský, Matěj ; Tyrpekl, Václav (advisor) ; Vilémová, Monika (referee)
This thesis is focused on carbide ceramics synthesis, more specifically on the synthesis of a Ti2AlC MAX Phase carbide using solution chemistry rather than powder metallurgy. Chloride and nitrate precursors have been used as a source of metals and citric acid as a source of carbon for carbothermal reduction and as a complexing agent. A new route of precursor synthesis has been developed based on peroxo-titanic acid, which helps retain aluminium. The syntheses were performed using the SPS facility to ensure high heating rates. Al4C3 and TiC carbides and their mixtures were prepared successfully. However, the Ti2AlC phase was not synthesized under used conditions. The phase composition, structure and grain sizes of the samples were investigated by powder X-ray diffraction, X-ray fluorescence and electron microscopy. The contents of carbon in the precursors were determined by thermogravimetric analysis.
Analysis of twin-roll cast aluminium-steel clad strips
Křivská, Barbora ; Šlapáková, Michaela (advisor) ; Karlík, Miroslav (referee)
The microstructure, diffusion and phase transformations in aluminum-steel clad sheet were studied within the thesis by means of light optical microscopy, electron microscopy, resistometry and positron annihilation spectroscopy. Results of experimental methods were supplemented by finite element method employed for evaluation of electrical resistivity and simulation of diffusion between steel and aluminum. Several annealing experiments were carried out. The effective interdiffusion coefficient was evaluated by Boltzmann-Matano method from measured concentration profiles through the interface. Formation of an interfacial intermetallic phase was studied and orthorhombic phases Al13Fe4 and Al5Fe2 were identified present in the layer. Surprising results were obtained from the in-situ annealing in TEM (SEM) which go against the results found in a recent literature - the interfacial layer grows towards steel layer.
Research and development of a technology of hard anodization of nonferrous alloys
Remešová, Michaela ; Kudláček,, Jan (referee) ; Vidal, Salvador Pané (referee) ; Kaiser, Jozef (advisor)
Práce je zaměřena na výzkum a vývoj technologie přípravy tvrdých anodických vrstev na třech různých typech neželezných materiálů a to (i) hliníkové slitině (AA1050), (ii) čistém hořčíku (99.9% Mg) a (iii) zinkové slitině (ZnTi2). Vhodnou kombinací anodizačních podmínek (napětí, proudová hustota, teplota a složení elektrolytu atd.) lze vytvářet anodické vrstvy s rozdílnými vlastnostmi. V rámci předložené práce byl prokázán vliv předúpravy a anodizačních podmínek na vzhled, morfologii, tloušťku a tvrdost vytvořených anodických vrstev. Pro zvýšení tribologických vlastností a tvrdosti byly anodické vrstvy přímo dopovány Al2O3 částicemi nebo kombinací Al2O3 a PTFE částic během anodizačního procesu. Teoretická část práce popisuje základní principy anodizace, metody používané v průmyslové praxi a v práci je také popsán technologický proces. Experimentální část je rozdělena na tři základní části. První část se věnuje anodické oxidaci hliníkové slitiny AA1050. Druhá část je zaměřena na anodizaci čistého hořčíku a poslední část je zaměřena na anodizaci zinkové slitiny ZnTi2, která není tak známá jako anodizace hliníku.
Housing for seniors
Vrbický, Josef ; Donaťák, Vladislav (referee) ; Donaťáková, Dagmar (advisor)
The subject of the diploma thesis is the design of a new building of a free-standing building for housing for the elderly, in the form of project documentation for the construction. The building is designed brick with monolithic reinforced concrete ceilings. Perimeter masonry is designed from ceramic brick blocks th. 300 mm supplemented by contact insulation system ETICS th. 200 mm, which will be provided with silicone plaster with a grain size of 1.5 mm. The internal load-bearing masonry is designed from acoustic ceramic brick blocks of thickness 250 and 300 mm. The partitions are designed from acoustic partitions. The ceilings are designed with a heavy floating floor with excellent acoustic properties. The roof above the two-storey part is designed as a single-skin flat with extensive greenery. Above the three-storey part is a hipped roof made of lattice trusses and sheet metal roofing. The windows are designed with plastic insulating triple glazing. The balcony railing is designed for aluminum with safety glass filling. The building is heated by a gas boiler and controlled ventilation is designed throughout the building using a central recuperation.
Home office
Veverková, Lenka
The content of this thesis is a design of portable home office. The theoretical part includes a historical overview of worktables development from the middle ages to the present, also trends in home office design. Before designing itself was necessary to define the concept of home office and to define the requirements for this proposed product, which also includes a detailed survey of the target group. In the next section is presentation of final design with sketches and 3D visualizations. The final design is described in material, construction and technology.
Statistický monitoring pevnostních vlastností hliníku
Tymová, Jana
This diploma thesis deals with statistical monitoring of strength properties of aluminium. The theoretical part is focused on the description of mechanical properties of aluminium, the influence of corrosion on aluminium and its alloys, the use of aluminium in various industries. Furthermore, the theoretical part presents statistical monitoring with a focus on the Minitab program. In the practical part there is experimental measurment which includes the comparison of results, in which the tensile properties of aluminium not influenced by corrosion are compared with effects of the corrosion bath,with impacted samples that were in the corrosion chamber for 300, 500 and 700 hours. Furthermore, there are presented various statistical methods for evaluation of tensile test results.

National Repository of Grey Literature : 107 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.