Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 146 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algoritmické generování estetických rytmických sekvencí
Mahnert, Jakub ; Klepárník, Petr (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém, který se snaží potvrdit, nebo vyloučit domněnku, že je možné generovat unikátní rytmické sekvence, které člověk vnímá jako estetické. V práci je potom navržen a implementován framework, umožňující tvorbu algoritmů, generujících rytmické sekvence technikou kompozice. V jeho rámci jsou potom navrženy a implementovány algoritmy, zkoumající v uživatelském testování korelaci pravidelnosti formy a vlivů náhody na výslednou míru estetičnosti sekvence.
Design audio sluchátek
Madaras, Patrik ; Řezníček, Svatopluk (oponent) ; Zvonek, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu a designem středně velkých až malých sluchátek s hlavovým mostem, které jsou s ohledem na maximální užitečnost zaměřena na skladnost a ovládání. Cílem práce je návrh, který respektuje ergonomii člověka a umožňuje skladnost, optimální ovladatelnost a nadčasovou estetiku produktu, která není zatížena trendy.
There's black and white, day and night, good and evil, yin and yang. It all just balances itself out.
Ilič, Risto ; Kořínková, Jana (oponent) ; Mazanec, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce s názvem “There’s Black and White, Day and Night, Good and Evil, Ying and Yang” navazuje na tříletou existenci kolektivu “Ugly Brno” a jeho tvorbu, která vychází ze stále aktuálního, místního fenoménu redesignování reklamních poutačů, bannerů a štítů v rámci výloh brněnských (malo)prodejců, sídlících v centru města. Konkrétně se zaměřuje na nově se objevující designy, kombinující černou a bílou barvu. Výstupem této bakalářské práce je video – fiktivní interview, ve kterém jsou Černá a Bílá personifikovány jako dvě sebevědomé, excentrické osobnosti, kvazi-experti dnešní vizuální kultury a ultimátní garanti vkusu, kteří si podmanili město Brno svými realizacemi. Cílem práce je rozkrýt mytologii za oblíbeností černobílé kombinace v kontextu vizuální kultury, konkrétně v grafickém designu, a její souvislost s problematikou gentrifikace a kapitalismu. Dalším cílem je vytvořit pomocí sarkasmu a ironie reflexi kultury, jejíž hodnotami je elitářství, workoholismus, perfekcionismus, přehlížení alternativ a důraz na efektivitu. Čím to, že právě v takové kultuře dosahuje černobílost větší popularity než kdy jindy v minulosti?
Kvalitní vizualizace Petriho sítí pro publikační účely
Bednář, Drahoslav ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce řeší problém grafické vizualizace Petriho sítí v textových publikacích. Cílem práce je vytvoření nástroje, který usnadní generování obrázků Petriho sítí a zároveň zajistí estetičtější grafický výstup, než dokáží existující postupy a nástroje. Byl použit simplexový algoritmus pro automatické rozložení uzlů sítě. Program má grafické rozhraní i textový režim a dokáže spolupracovat se známými mástroji pro práci s Petriho sítěmi, které text také zmiňuje. Program je schopný načíst soubor ve formátu pnml a vyprodukovat použitelný obrázek ve formátech png, pdf a svg.
Key Differences Between Japanese and Western Video Games
Agazhanova, Anara ; Rujbrová, Šárka (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
This thesis is aimed to find the differences as well as similarities of video game design elements to emphasize how different cultures prioritize various aspects of a role-playing game. The differences between Western and Japanese role-playing games illustrate how cultural aspects impact the game development process. The theoretical section of this thesis focuses on the basic principles of Japanese art forms and aesthetics which are the factors behind the current styles in contemporary Japanese game art. The distinct character of Japanese games in comparison to Western-style video games is described as well as the reasons leading to these differences. Three RPG games are compared and analyzed regarding user interface, graphic design and character attributes.
ZKUS MĚ!
Kopecká, Johana ; Jiroušková, Veronika Velčovská (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Můj bakalářský projekt s názvem ,,TRY ME” je založen na pojmech estetika versus funkce. Cílem projektu je vytvoření produktu vycházející z textilní materiálové studie. Důraz kladu na společnou souhru funkční a estetické stránky finálního produktu.
Hliněné povrchy v současné architektuře
Šmardová, Kateřina ; Prof.Ing.arch.Jiří Škabrada (oponent) ; Suske, Petr (oponent) ; Ing.arch.Zuzana Kierulfová (oponent) ; Žabičková, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem disertační práce jsou povrchy tvořené nepálenou hlínou uplatňované v architektuře. Práce se zaměřuje především na důkladné zmapování a analýzu současné situace. Neopomíjí však ani historické kořeny hliněných povrchů na území dnešní České republiky, ve kterých hledá souvislosti s dnešní praxí. Z důkladného zhodnocení současné situace pak práce vyvozuje závěry, kterými jsou perspektivy a možné tendence budoucího vývoje hliněných povrchů a to jednak v mezích architektury, jednak přesahující do dalších oborů.
Proposal for New Brand Development for Own Business Project
Šviha, Richard ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
The bachelor's thesis focuses on the strategic development of my brand, Pastelle Apparel which is positioned in a niche part of the clothing market. The brand is currently in its conceptual stage; thus, this thesis covers all aspects behind this brand, together with a complete vision for its creation. To reach this desired goal, several theoretical models, methods, and experiments were conducted to first create the brand itself on a theoretical level, second to gauge customer interest, and third to analyze the competition on the market. These methods together with my vision for this brand are key to the successful creation of my brand.
Intenzivní dům v Brně
Hurych, Martin ; Kuba, Ladislav (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Studie se zabývá návrhem na řešení území o rozloze 27 ha v městské části Brno – Střed. V prostorách bývalých vojenských skladů, na parcele mezi ulicemi Veveří, Pekárenská, Kounicova a Sokolská. V současnosti je zde využívaný supermarket Albert, ostatní objekty chátrají a jsou určeny k demolici. Na jižním rohu parcely se nachází, na ulici Veveří, tramvajová zastávka. Odtud se dá snadno projít skrze parcelu na ulici Kounicovou, avšak současný stav prostředí v místě řešeného území devalvuje zážitek bytí v takovémto prostoru i estetiku vzhledem k okolní historické zástavbě. Dominantním prvkem na rohu parcely je památkově chráněný platan. Navržená struktura je vhodná současnému chápání světa. Slučuje prostředky pro intenzivní způsob života s nutnou rekonvalescencí člověka a jeho potřebou po prostoru se zelení, klidem a světlem. Koncept používá nautických prvků vkládaných do kontextu České republiky a současně navazuje na Brněnský funkcionalismus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 146 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.