Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 282 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh dětské kolébky
Káňová, Sára
V této diplomové práci je celý postup navrhování a výroby funkčního prototypu dětské kolébky určené pro uspávání dětí. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se stručně zabývá historií dětského nábytku, typologií dětského lůžkového nábytku a jeho ergonomií, dále požadavky na dětské kolébky, aspekty ovlivňující chování dítěte, použité materiály a výrobní technologie. V praktické části bude popsán celkový postup návrhu a výroby dětské kolébky včetně rešerše a analýzy trhu. Zahrnuty jsou vlastní skici, vizualizace, fotografie z výroby a výsledný funkční model v měřítku 1:1.
Návrh akustického interiérového prvku
Kováčová, Jana
Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích prvků, dále problematika akustiky interiéru plus pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část se věnuje rešerším, návrhu a designu zástěny. Je v ní popis procesu skicování, modelování v příslušných programech a také vizualizace jak samotného modelu, tak jeho umístění v prostoru. Ověření stability digitálního modelu, pomocí metody konečných prvků. Nechybí ani hodnocení akustických parametrů v reálném vybraném kancelářském prostoru.
Návrh sedacího prvku do interiéru
Humlíček, Petr
Tato diplomová práce se zabývá návrhem sedacího prvku do interiéru, přesněji se jedná o židli vyrobenou z jasanového masivního dřeva. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá historickým vývojem, typologií a požadavky na sedací nábytek, se zaměřením na židle. Praktická část se zabývá samotným návrhem konkrétní židle, která je předmětem této diplomové práce. V této části je uvedena rešerše českého i zahraničního trhu, dále pak detailně rozepsaný průběh návrhu, od prvotní myšlenky až po finální návrh. Dále byly na návrhu provedeny zkoušky mechanických vlastností židle, pomocí výpočtu stability a metody konečných prvků. Poslední část práce se zabývá popisem výroby funkčního modelu židle v reálném měřítku, včetně použitého materiálu. Židle je navržena tak, aby se stala nadčasovým kusem nábytku, který v sobě spojuje poctivé řemeslné zpracování masivního dřeva s moderním tvaroslovím židle, s vizuálně zajímavými konstrukční detaily.
Ergonomie kabiny sklizňových strojů
Solař, Josef
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení přístupu výrobců sklízecích mlátiček k ergonomii ovládaní. Cílem bakalářské práce bylo porovnat pět ovládacích prvků mezi čtyřmi nejprodávanějšími výrobci sklízecích mlátiček na českém trhu. K porovnání došlo vytvořením metodiky, která vychází z parametrů použitých z vybrané literatury a byla přizpůsobena pro ovládání sklízecí mlátičky s rozdělením podle ohledu na motoriku, zorné pole, rozpoznatelnost, zobrazení a počet potřebných kroků k aktivaci. V práci nechybí ani popis sklízecích mlátiček a ergonomie v obecném hledisku i v kontextu se sklízecími mlátičkami, kdy je v závěru popsán i vývojový trend ovládání sklízecích mlátiček.
Design sedacího nábytku
Bílá, Andrea
Diplomová práce se věnuje problematice čalouněného sedacího nábytku. Je členěna na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část vysvětluje pojmy a terminologii spojenou s tématem. Předmětem praktické části je zpracování návrhu sedacího nábytku určeného do interiéru včetně skic a variantních řešení, které návrhu předcházely. Výsledkem projektu je zasazení tohoto produktu do kontextu místnosti prostřednictvím finálních vizualizací a dále výroba funkčního prototypu v měřítku 1:1. Publikace je doplněna o samostatné přílohy.
Návrh odpočivného křesla
Skoupilová, Nikol
Hlavním úkolem bakalářské práce je návrh a následná výroba odpočivného křesla, které je určeno pro dlouhodobé a pohodlné sezení. Práce je dále rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje stručný popis historického vývoje sedacího nábytku, dále také antropometrii, ergonomii a bezpečnostní požadavky na sedací nábytek. Křeslo je navrženo jako dřevěná konstrukce z jasanového masivu s pevným čalouněním. Analýza trhu, rešerše a postup vývoje návrhu i následné výroby je obsažen v praktické části, která se také zabývá modelovým ověřením mechanických vlastností v podobě numerické metody konečných prvků a stability. Práce obsahuje přílohy s výkresovou dokumentací, vizualizacemi a fotografiemi výsledného modelu odpočivného křesla.
Ergonomie kabiny zemědělských traktorů
Fiala, Lukáš
Bakalářská práce Ergonomie kabiny zemědělských traktorů přibližuje obecnou ergonomii, její využití v zemědělském traktoru, a to především v kabině zemědělského traktoru. Cílem této bakalářské práce bylo porovnat pět ergonomických prvků u pěti nejprodávanějších zemědělských traktorů v České republice, jejichž maximální výkon motoru se protíná na výkonu 202 až 206 kW. Metodika byla vybrána na základě odborné literatury a přizpůsobena obsluze zemědělského traktoru. V závěru byl přiblížen trend v kabinách zemědělských traktorů z hlediska ergonomie.
Interier lidové hudební hospody
Hruška, Michal
Účelem této práce bylo navrhnout interiér hudební lidové hospody do již existujícího interiéru baru. V této práci se zabývám problematikou veřejných interiérů, konkrétně tedy hospodami a bary, zároveň ergonomií jednotlivých kusů nábytku a návrhem vlastního autorského kusu nábytku. Tím je v této práci policový systém na ukládání nádobí a na ukládání různých láhví s alkoholem, které se v hospodách používají. Tento policový systém umožňuje jak uložení nádobí, tak i výstavu zboží, které si zákazník může zakoupit. Současně je řešený i propočet materiálových nákladů na tento policový systém. Interiér je laděný do venkovského stylu s použitím několika moderních prvků.
Návrh zahradního nábytku
Varecha, Samuel
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zahradního nábytku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historií, ergonomií, materiály a procesy výroby. Praktická část je zaměřena na samotný návrh zahradního nábytku. Na začátku je průzkum trhu, na který navazuje vývoj návrhu od skicování, postupného řešení 3D modelů v počítačových programech, až po finální návrh s popisem konstrukce a materiálů. Výsledkem práce jsou 3D vizualizace a konstrukční výkres pro výrobu.
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
Makovicka Osvaldova,Linda ; Sventekova,Eva ; Maly, Stanislav ; Dlugos, Ivan
Článek přináší přehled slovenských předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) především s ohledem na parametr fyzické zátěže. Kromě předpisů se článek zaměřuje na konkrétní požadavky na pracovištích se zvýšenou fyzickou zátěží a popisuje přípustné hodnoty fyzické zátěže. Pozornost je věnována posuzování pracovní polohy a manipulaci s břemeny. Hlavním účelem hodnocení je stanovení parametrů fyzické zátěže, což je první důležitý krok v procesu hodnocení zdravotních rizik. Na základě hodnocení fyzické zátěže a kategorizace úkolů pro faktor fyzické zátěže na Slovensku by měly být podniknuty další kroky a opatření ke zlepšení pracovních podmínek, ke snížení pracovní zátěže, počtu zdravotních problémů, únavy a v konečném důsledku k prevenci pracovních úrazů a muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 282 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.