National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vliv klimatických podmínek na rozklad těl obratlovců v zimních měsících
Horáková, Jana
This work deals with decomposition of the vertebrate body during the winter months. The introductory, theoretical part is devoted to the vertebrate decomposition processes and the insect body settlement. It also describes individual insect families with their representatives on cadavers, and the influence of climatic conditions on their development. Also mentioned isdiapauza, which contributes to the level of cold resistance of insects. At the site of Brno, 7 experimental fields were set up, the object of the experiment was chickens. The research ran from 02.12.2016 to 30.03.2017. At weekly intervals, muditoring of cadavers based on ongoing decomposition and later on the collection of necrophagous fauna in connection with current climatic conditions took place. During the experiment, 11 species of necrophagous fauna were found on cadavers, 5 of them from Diptera and 6 from Coleoptera. Determination of insects took place at the Prague Institute of Criminology by pplk. Ing. Hana Šuláková. The results were compared with those of other authors with whom they basically agree.
Report of the research of the Coleoptera in Bird Park Josefovké meadows 2017
Kopecký, Tomáš
Research of the Coleoptera, was provided in year 2017 in Bird Park Josefovské meadows (Královéhradecký district, Czech Republic). This global entomology research is the first, which was in this locations make. By the research has been found 217 species of Coleoptera, therefrom 6 species are protected in Czech republic: Carabus ullrichi ullrichi Germar, 1824 , Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1892, Cicindela campestris campestris Linnaeus, 1758, Brachinus explodens Duftschmid, 1812, Meloe proscarabaeus Linné, 1758 and Oxythyrea funesta (PODA, 1761). Also has been documented five species from Red list of invertebrate of Czech Republic (Farkač, Král & Škorpík 2005): Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777 – (EN); Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) – (NT); Coraebus elatus (Fabricius, 1787) – (NT); Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – (VU) and Grypus brunnirostris (Fabricius, 1792) – (VU). In the database of AOPK is also reported species Hydrophilus piceus (Linné, 1758) wich is documented in Red list (Farkač, Král & Škorpík 2005) as critically endangered.
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological assessment of the area potentially affected by construction of the navigation lock Přelouč
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav
Entomologický průzkum území potenciálně dotčeného zamýšlenou výstavbou Nového plavebního stupně Přelouč prokázal vysokou biologickou hodnotu tohoto území. Celkem bylo determinováno 438 druhů entomofauny, z toho 23 druhů vážek (Odonata), 240 druhů motýlů (Lepidoptera), 136 druhů brouků (Coleoptera) a 39 druhů z řádu dvoukřídlých (Diptera). Byl doložen výskyt 9 druhů chráněných podle Zákona 114/92 Sb. V agendě NATURA 2000 jsou uvedeny 3 zjištěné druhy: páchník hnědý a modrásci rodu Maculinea – modrásek očkovaný a modrásek bahenní.
Fulltext: Download fulltextPDF
Report on entomological survey of the nature reserve Dubno in 1999-2000 (Odonata, Diptera)
Mocek, Bohuslav
Byl doložen výskyt 12 druhů vážek (Odonata) a 129 druhů dvoukřídlých (Diptera).Dominantní jsou lesní druhy vázané na listnaté a lužní porosty, zastoupeny i vzácnější prvky, které ukazují na dobrou zachovalost, přirozenou druhovou a věkovou skladbu dřevin.
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological survey of the nature reserve Dubno. Results 1999-2000 - butterflies (Lepidoptera).
Mikát, Miroslav ; Maršík, Ladislav ; Fiala, František
Doložen výskyt 289 druhů motýlů, faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou komentovány v textu. Z druhů chráněných vyhláškou MŽP ČR č. 395/92 : otakárek fenyklový (Papilio machaon), batolec duhový (Apatura iris) a bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla; druhy v programu NATURA 2000: modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous).
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological survey of the nature reserve Dubno. Results 1999-2000 - beetles (Coleoptera).
Mikát, Miroslav
V přehledu 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno., významné druhy jsou v textu komentovány. Faunisticky nejvýznamnější Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi Eucnemidae; zvláště chráněné druhy: střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis).
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological collections of the Museum of Eastern Bohemia and their evaluation from the point of view of entomofaunistic documentation of the region
Mocek, Bohuslav
Popis práce s entomologickým sbírkovým fondem a faunistickými informacemi po jednotlivých skupinách (řádech, čeledích). Souhrn faunistického průzkumu 3 lokalit vých. Čech (PR Zbytka, PR Střemošická stráň a PR Buky u Vysokého Chvojna).
Fulltext: Download fulltextPDF
Report on entomological survey of the nature reserve Střemošická stráň in 1997
Mocek, Bohuslav
Bylo determinováno 182 druhů řádu dvoukřídlých (Diptera), z toho 3 nové druhy pro faunu České republiky, 2 nové druhy pro faunu Čech, 6 druhů velmi vzácných. Entomologicky nejcennější jsou xerotermní teplomilné a luční biotopy. Bylo identifikováno celkem 36 druhů tzv. denních motýlů, bioindikačně cenná je vzácná Zygaena carniolica - vřetenuška ligrusová
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.