Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Počítačová podpora v archeologii 21 / 2022, Kostelec nad Černými lesy, 1.-3. 6. 2022. Sborník abstraktů
Demján, Peter
Sborník představuje souhrn abstraktů příspěvků na 21. ročníku konference Počítačová podpora v archeologii. Tématem konference byla Archeologie otevřených dat. Příspěvky se soustředily zejména na výzkumné a další využití dat, která jsou dávána otevřeně k dispozici (např. pocházejí z otevřených databází či jiných obdobných zdrojů). Cílem konference bylo diskutovat o možnostech opakovaného použití dat v archeologii v souladu s FAIR principy. Program byl dále doplněn o tematické workshopy k problematice opakovaného použití dat (data re-use).
Holocaust Testimonies in the Digital Era – EHRI Online Edition
Sedlická, Magdalena ; Schellenbacher, Wolfgang
A key goal of the EHRI online editions platform is to develop annotated online editions of documents as a new way of presenting digital archival content. The editions are empowered by new EHRI tools for digital editing and use and improve upon the EHRI vocabularies and descriptions to generate contextual information displayed to users. Compared to analogue editions, the freely accessible online editions enable new research approaches and a different reading of the documents. Through metadata-tagging and geo-referencing, the editions do not exclusively follow thematic or chronological patterns. They are searchable and filtered for specific thematic or spatial interests at any time and are contextualised through interactive maps. EHRI platform hopes to support and possibly host third party projects.\n
Budoucnost historického a kulturního dědictví: aplikace big data v digitálních humanitních vědách
Hryshyna, Kateryna ; Řehořová, Irena (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zachování kulturního dědictví v kontextu digitálních humanitních věd. Hlavním tématem této práce bude představení moderních nástrojů a technologií zaměřených na zachování kulturní paměti v Evropě. Cílem práce bude zmapování přínosu a potenciálních rizik digitálních infrastruktur CESSDA, ARIADNE PLUS a DARIAH-EU pro zachování kulturního dědictví. Práce bude rozdělena na tři části - v teoretické části bude stručně představeno téma digitálních humanitních věd a jejich studia, pojem big data, a rovněž proměny digitálních archivů v kontextu digitálních humanitních věd. Analytická část se zaměří na zmapování aktuální situace zachování kulturního dědictví v Evropě. Poslední, praktická část, nabídne analýzu výhod a nevýhod digitálních infrastruktur ARIADNE PLUS, CESSDA a DARIAH-EU jak pro zachování kulturního dědictví, tak i pro výzkum v sociálních a humanitních vědách.
Počítačová podpora v archeologii 17/2018. Kouty, 28.-30. 5. 2018. Sborník abstraktů
Novák, David
The bilingual proceedings summarise the contributions presented at the international conference Computer Applications in Archaeology 2018, in the form of extended abstracts. The main topic of the conference was “big data” in archaeology, among others the collection of archaeological data using modern methods, archaeological remote sensing and 3D modeling and visualization in archaeology. The key-note lecture was given by a foreign expert (Christopher Green, University of Oxford). The conference included a workshop by L. Šmejda focused on working with Google Earth Engine.
Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie
Kuna, Martin ; Křivánková, Dana ; Hasil, Jan ; Novák, David
Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za nezbytný předpoklad efektivní památkové péče a jeden z předpokladů úspěšného teoretického výzkumu v archeologii, jakož i prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti. Příspěvek stručně shrnuje současný stav a nastiňuje směry dalšího rozvoje.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.