Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 559 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza demografického vývoje obce Police
Janoušek, Lukáš ; Doubravský, Karel (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. Hlavním cílem je vývoj vybraných ukazatelů a určení prognózy budoucího vývoje obce.
Matematické metody v ekonomii
Musil, Marian ; Zachar, Matěj (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a korelaci demografických statistik s vývojem trhu nemovitostí. Pracuji se statistickými vzorky cen nemovitostí v Brně-městě a Brně-venkov a analyzuji závislosti s demografickými ukazateli vývoje v těchto regionech. Porovnávám méně výhodné nemovitosti s více výhodnými a hledám míry závislosti. Podle získaných informací navrhuji nejvhodnější investiční strategii.
Analýza návštěvnosti škol města Olomouc pomocí časových řad
Zbranková, Kateřina ; Kuba, Pavel (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této práce je analyzovat demografický vývoj a provést analýzu základních a středních školských zařízení v městě Olomouc. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Prognóza počtu dětí bude porovnána se současnou kapacitou školských zařízení. V práci jsou použity časové řady.
Analýza vybraných demografických a ekonomických ukazatelů města Hodonín
Volf, Petr ; Maňák, Marián (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografického a ekonomického vývoje města Hodonín z hlediska vybraných ukazatelů. Hlavním cílem práce je zkoumání vývojového trendu zvolených ukazatelů a stanovení prognózy jejich vývoje v budoucnosti. K dosažení požadovaných cílů bylo z odvětví matematické statistiky využito regresní analýzy a časových řad.
Materiální dějiny planetární urbanizace
Šana, Václav ; Bartůšek, Ondřej (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá termínem konečné urbanizace planety materialistickým pohledem. Distribuce pitné vody, spotřeba energie a především zemědělská produkce jsou základní faktory, které spolu s logistikou a demografií tvoří zásadní hybatele materiálních dějin. ,,Malthusiánský” strach ze situace, kdy světové populaci dojdou zdroje, provází i současnou rétoriku. Cílem je se pokusit najít i prozkoumat řešení materiálních nezbytností lidstva a navrhnout organizační principy, systémy, urbanistická a architektonická řešení.
Analýza demografického vývoje ve školství města Jihlavy
Stejskalová, Anna ; Ing. Jiří Krajíček, Ph.D (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje a na analýzu předškolních a školských zařízení ve městě Jihlava. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do mateřských a základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Prognóza počtu dětí bude porovnána se současnou kapacitou předškolních a školních zařízení. V práci jsou použity statistické metody využití časových řad.
Prognóza návštěvnosti škol města Opavy pomocí časových řad
Světlík, Jakub ; Štěpánková, Vladěna (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Podstatou této bakalářské práce je analýza demografických údajů a základních a mateřských škol ve městě Opava. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří budou tyto školní instituce navštěvovat v závislosti na počtu narozených dětí. Tato prognóza se porovná s kapacitou ve školních zařízeních. K dosaženích těchto cílů jsou použity časové řady.
Prognóza obsazenosti škol v městě Žatci pomocí časových řad
Adamec, Jan ; Šoba, Josef (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografických ukazatelů města Žatec. Hlavní náplní práce je analýza počtu narozených dětí a počtu dětí nastupujících do mateřských a základních škol pomocí statistických metod. Obsahuje vzorec, podle kterého je možné určit prognózy žáku mateřských a základních škol pro následujících několik let.
Prognóza návštěvnosti škol města Šternberk pomocí časových řad
Steklá, Iva ; Kameníčková, Jana (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje jednak na analýzu demografických údajů a jednak na analýzu mateřských a základních škol ve městě Šternberk. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu dětí v těchto školských zařízeních v závislosti na počtu narozených dětí. Tato prognóza je porovnána se současným stavem ve školkách a školách. K dosažení cílů jsou použity statistické metody využitím časových řad.
Prognóza návštěvnosti škol a ekonomických ukazatelů města Břeclav pomocí časových řad
Pěnkavová, Karolína ; Ing. Petr Pokorný. (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje počtu narozených dětí a ekonomických ukazatelů města Břeclav. Na základě této analýzy je stanovena prognóza obsazenosti základních škol a prognóza vývoje ekonomických ukazatelů města Břeclav. Zjišťuje počet dětí navštěvujících školská zařízení v závislosti na počtu narozených dětí a předpovídá, jaký bude potřebný počet otevřených tříd v roce 2013. Tato práce se dále zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů obce Břeclav a možnostmi zlepšení hospodaření obce. V bakalářské práci jsou použity statistické metody časových řad a regresní analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 559 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.