Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konstrukce sloupové vrtačky
Matoušek, Kamil ; Bilík, Martin (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této závěrečné práce je provést návrh konstrukce sloupové vrtačky. V první části je uveden popis sloupové vrtačky. V druhé části je provedena rešeršev oblasti strojů dostupných na současném trhu. Na základě této rešerše jsou v závěrečné části zvoleny parametry stroje a je zde proveden konstrukční návrh sloupové vrtačky a základní konstrukční výpočty. Výsledkem této práce je výkres sestavení a 3D model sloupové vrtačky.
Řešení technologie součásti "čelist laparoskopického nástroje" na CNC stroji
Pospíchal, Oldřich ; Sedlák, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce předkládající návrh výroby součásti laparoskopického nástroje třískovým obráběním na CNC stroji. Na základě posouzení součásti z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska, je vypracován technologický postup výroby, zpracována technologická dokumentace, sestaven a následně ověřen NC program pro CNC obráběcí centrum. Práce porovnává ruční a automatizované programování, hodnotí vlastní výrobu čelistí a posuzuje možnou měsíční výrobnost jednoho stroje.
Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty
Szlaur, Vít ; Sedlák, Josef (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Obecný rozbor problematiky obrábění, rozbor řezných sil pro soustružení, frézování, vrtání. Vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot struktury povrchu a teoretických hodnot složek řezných sil, při soustružení válcové součásti. Ekonomičnost procesů pro srovnatelné výsledky konečného stavu povrchu.
Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití
Stradějová, Alena ; Madaj, Martin (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru) a jejich efektivní využití. Zabývá se problematikou charakteristiky daných materiálů a jejich výrobou. Hodnotí sortiment výroby nejvýznamnějších producentů nástrojů a nástrojových mate-riálů v dané oblasti. Porovnává pracovní podmínky vybraných světových vý-robců, které souvisejí s narůstajícím využitím těchto materiálů v procesu obrá-bění. Zabývá se řezivostí nástroje a popisuje technicko-ekonomické hodnoce-ní této problematiky.
Cermety
Salcburger, Martin ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řeznými materiály na bázi cermetů, určenými k obrábění součástí. V první části práce je popsáno stručné rozdělení a charakteristika řezných materiálů používaných při obrábění. Druhá část je zaměřená na historii vývoje cermetů, jejich strukturu, výrobu, chemické a mechanické vlastnosti. Poslední část této práce se zabývá současným stavem sortimentu nejvýznamnějších producentů řezných materiálů.
Machining of stainless steels
Perončík, Martin ; Dvořák, Jaromír (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Bachelor thesis is specialized to solving of problems of stainless steels machining. There is carried out the analysis of stainless steels in term of marking, chemical composition, physical and mechanical properties. In the following it deals with analysis of machining, spe-cification of geometry and material of cutting tools and cutting conditions.
Technologie opracování středicích nákružků a patek elektromotoru v systému řízení výroby
Tollrian, Zdeněk ; Slaný, Martin (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Stávající opracování středicích nákružků a patek elektromotoru se soustřeďuje na dvě hlavní výrobní varianty. Pro převod výroby z Německa byla realizována nová inovační technologie. Výpočtem byla zjištěna hodnota řezných podmínek, trvanlivost břitu pro kritéria maximální výrobnosti a minimálních nákladů, a působící síly v řezném procesu. Zpětnou vazbou výroby bylo kontrolní měření požadované koaxiality nákružku a statorového svazku.
Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití
Teplý, Radek ; Sedlák, Josef (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na supertvrdé materiály (polykrystalický diamant, polykrystalický nitrid boru) a uvádí jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, výrobu, efektivní použití, nové trendy vývoje. Hodnotí sortiment řezných materiálů a nástrojů jednotlivých předních světových producentů z hlediska optimálních řezných podmínek pro soustružnické operace a druhu obráběného materiálu. Dále jsou tyto řezné materiály porovnány mezi jednotlivými výrobci, aby vynikly rozdíly v řezných podmínkách.
Technologie vrtání ve střediscích údržby malých firem
Huňáček, František ; Mouralová, Kateřina (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
V úvodní části této práce je popsána základní charakteristika technologie vrtání, přehled nástrojů pro vrtání, popis částí a úhlů šroubovitého vrtáku. V další části se práce zabývá popisem různých vrtacích technologií, volbou řezných podmínek a volbou chladících a mazacích emulzí a olejů. V další části práce je popsán sortiment nástrojů, strojů a upínacích přípravků v dílně strojní údržby cukrovaru České Meziříčí. Následně byly stanoveny technologické podmínky pro konkrétní případ výroby přesných otvorů za pomoci kalkulátoru. Poté byla provedena jejich výroba. V závěru jsou krátce zhodnoceny výrobní možnosti dílny strojní údržby při výrobě otvorů pomocí nástrojů pro vrtání.
Návrh výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing
Torčík, Václav ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing série Dragon 5. Práce navazuje na předchozí činnosti designérského týmu a pracuje s již vytvořeným modelem součásti a stanoveným materiálem. V úvodu je rozebrán vybraný materiál Certal, jeho výroba a vlastnosti. Následuje rozbor materiálů řezných nástrojů a řezných podmínek. Dále je navržena strategie frézování sestávající z analýzy součásti a návrhu řezných podmínek. Prototyp byl vyroben na CNC obráběcím centru MCV 754 QUICK ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. V praktické části je proveden rozbor procesu výroby a kritických míst s navržením efektivnějšího procesu. V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení včetně vyčíslení přibližných nákladů na realizaci provedené varianty. Zahrnuty jsou také alternativní možnosti výroby frézováním u jiné firmy nebo na VUT, ale jinými metodami jako 3D tisk a svařování. Výhody a nevýhody navrhovaných metod jsou diskutovány a porovnány z hlediska hrubých nákladů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.