Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 159 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návštěvnost muzeí a galerií v krajích v roce 2021
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingová komunikace Domu umění města Brna v letech 2007-2011
Jelínková, Adéla ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Práce analyzuje marketingovou komunikaci Domu umění města Brna v letech 2007 - 2011. Dům umění města Brna patří mezi nejvýznamnější regionální kulturní instituce, jeho návštěvnost však ve sledovaném období významně poklesla. Práce se věnuje otázce, zda tomu mohlo být i kvůli nedostatečné komunikační strategii. Součástí práce je analýza komunikační strategie bezprostřední konkurence instituce - Moravské galerie a Wannieck Gallery. Stěžejní část práce se zabývá jednotlivými prvky komunikačního mixu Domu umění. Zvláštní zřetel je věnován změně vizuální identity galerie, která proběhla v roce 2008. Na základě teorie a poznatků z odborné literatury jsou hodnoceny kladné i záporné stránky marketingových aktivit galerie. Vše doplňuje bohatá obrazová příloha. Pomocí výzkumu, který proběhl formou dotazníkového šetření, chce přiblížit, jak je instituce vnímána brněnskou veřejností. Závěrem se práce snaží zodpovědět na otázku, zda galerie svými aktivitami naplňuje své poslání a vytyčenou vizi, v níž figuruje jako součást sítě prestižních evropských galerií.
HYBRID-IN
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mezinárodní výstavní projekt HYBRID-IN představuje umění z České republiky, Polska a Slovenska. Vernisáž se za účasti kurátorů i veřejnosti uskuteční 22. června v 17 hodin. Zároveň bude živě přenášena i na Facebooku GVUO. V ostravském Domě umění bude výstava k vidění až do 29. srpna 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Václav Rodek: Metakódy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu Václava Rodka v kurátorském podání Jaroslava Michny. Jedná se o první projekt nového cyklu výstav, který v rámci výročí 95 let Domu umění, GVUO představuje tvorbu ostravských umělců. Expozice bude zahájena on-line vernisáží v úterý 9. března a potrvá minimálně do 18. dubna. Výstava byla prodloužena do 6. 6. 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 159 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.