Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posuny v turecké zahraniční politice v éře R. T. Erdoğana a její dopady na vztahy s USA a Izraelem
Ikizgül, Varol
Má bakalářská práce se zabývá podobou a vývojem turecko-amerických a turecko-izraelských zahraničních vztahů zejména v éře R. T. Erdoğana. Cílem práce je odpovědět na otázky, jakým způsobem se změnila zahraniční politika Turecka po nástupu R. T. Erdoğana a jak výrazně se tyto změny promítaly na postupném vývoji zahraničních vztahů se Spojenými státy a Izraelem. Turecké, izraelské i americké zájmy především na Blízkém východě se velmi často prolínají, proto jsou jejich zahraniční vztahy velmi dynamické. Práce poukazuje na to, že ačkoliv Turecko zůstává jedním z hlavních partnerů Spojených států v rámci NATO, Erdoğanova zahraniční politika se dostala již několikrát do konfliktu se zahraniční politikou Bidenovy administrativy, Trumpovy administrativy, nebo před tím Obamovy administrativy. Jako zásadní jádro konfliktů považuji především kurdskou otázku, nebo otázku pořizovaní vojenských technologií mimo struktury NATO. V rámci posilování svých mocenských pozic Ruska a Íránu je stěžejní i pozice Izraele, který je významným strategickým spojencem Spojených států a také Turecka. Přesto, že turecko-izraelské vztahy byly po většinu času na dobré úrovni, pásmo Gazy bylo hlavně v první půlce desátých let jádrem sporu mezi oběma zeměmi.
Vztahy turecké Strany spravedlnosti a rozvoje s iráckou Kurdskou regionální vládou a syrskou Sjednocenou demokratickou stranou v letech 2011 až 2014
Gümplová, Anna ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Horák, Slavomír (oponent)
Tato práce porovnává vztahy turecké vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) se syrskou Sjednocenou demokratickou stranou (PYD) a iráckou Kurdskou regionální vládou (KRG) mezi lety 2011 a 2014 na pozadí její politiky vůči kurdské menšině a přístupu ke Kurdské straně pracujících (PKK). AKP od svého nástupu k moci změnila přístup turecké vlády k řešení tzv. kurdské otázky a více se otevřela vyjednávání s PKK. Mírové procesy však provázely neustálé změny především v oficiálních postojích AKP. V roce 2011 AKP navázala užší, především ekonomické, styky s KRG. Toto pro obě strany výhodné partnerství se projevovalo i v jiných sférách například ve spolupráci v přístupu k PKK. V roce 2014 ale ukázalo i své limity, když Turecko KRG téměř vůbec nepomohlo vojensky v bojích proti ISIS. Přístup Turecka k syrské PYD byl od jejího založení nepřátelský, což se po vypuknutí syrské občanské války ještě více zhoršovalo, když PYD začala politicky i vojensky sílit. Práce popisuje rozdílné přístupy AKP ke KRG a PYD a zdůvodňuje je na pozadí problematiky kurdské otázky v Turecku.
Kurdish Municipalities in Turkey (1999-2013)
Yaralı, Mustafa Serkan ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Ozouf Marignier, Marie Vic (oponent) ; Bozarslan, Hamit (oponent)
Kurdská obecní správa v Turecku (1999-2013) Případová studie obce Sur. Mustafa Serkan Yarali Tato diplomová práce se zaměřuje na studium institucionalizace kurdského hnutí prostřednictvím obcí v kurdském regionu od konce 90. let. Rámcem analýzy je kurdská obec Súr ve městě Diyarbakır, kde je kurdské hnutí dobře organizované. Mým hlavním argumentem je, teze, že se kurdské hnutí účastní právního politického systému, kurdští aktivisté mají přístup ke zdrojům, které jim umožnily rozšířit jejich repertoár tvrzení a vytvořit protitlak díky institucím. Skutečnost, že se stanou součástí institucionalizované moci, dává kurdským aktivistům možnost vnutit své standardy a postupy. Avšak poté, co staly normotvornou silou, kurdské obce kříží zájmy jiných normotvorných sil. Počínaje studiem kurdského obyvatelstva a identity v Turecku, tato diplomová práce analyzuje vztahy mezi státem a společností v kurdské oblasti Turecka. Poté, v rámci naší případové studie, práce následně identifikuje proměnu kurdského hnutí prostřednictvím obce Súr a nových kurdských institucí objevujících se v kurdském regionu. Nakonec diplomní práce studuje proces standardizace a tvorbu norem na straně kurdského hnutí. Závěrem, vzhledem k tomu, že obce nejsou jediným subjektem tvořícím kurdské hnutí, práce argumentuje, že navzdory některým omezením...
From revolutionary armed forces to revolutionary regimes, empirical analysis of the transformation
Cuby, Alexandre ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Aslan, Emil (oponent)
The purpose of this thesis is to investigate the role that political ideologies plays in determining the target of insurgency movements. In order to understand how these groups operate, I use Janowitz's military establishment to apply it on the three main revolutionary ideologies of the 20th century, Khomeinism, Marxism/Leninism and Fanonian. Based on these analyses, I hypothesize the three main targets by ideology based on the clarity of the indoctrination and on the level of bureaucracy entailed in the revolutionary texts. I then proceed to compare these theories to three case studies, the Hezbollah, the FARC and finally the PKK. I try to offer an explanation on why religious insurgencies target most of their attacks towards rival factions or why nationalist left-wing groups are mostly focused on attacking security forces. I argue that a well-structured hierarchy, a reliance on the civil society and a clear definition of the political and military targets are quintessential to prevent civilian causalities. But contrarily to most papers on the topic, I find that a strict military discipline has the reversed result that expected. For instance, the FARC and the PKK have such a strict internal code of discipline that it led the members to desert the organizations by thousands and have civilians as...
Vztahy turecké Strany spravedlnosti a rozvoje s iráckou Kurdskou regionální vládou a syrskou Sjednocenou demokratickou stranou v letech 2011 až 2014
Gümplová, Anna ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Horák, Slavomír (oponent)
Tato práce porovnává vztahy turecké vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) se syrskou Sjednocenou demokratickou stranou (PYD) a iráckou Kurdskou regionální vládou (KRG) mezi lety 2011 a 2014 na pozadí její politiky vůči kurdské menšině a přístupu ke Kurdské straně pracujících (PKK). AKP od svého nástupu k moci změnila přístup turecké vlády k řešení tzv. kurdské otázky a více se otevřela vyjednávání s PKK. Mírové procesy však provázely neustálé změny především v oficiálních postojích AKP. V roce 2011 AKP navázala užší, především ekonomické, styky s KRG. Toto pro obě strany výhodné partnerství se projevovalo i v jiných sférách například ve spolupráci v přístupu k PKK. V roce 2014 ale ukázalo i své limity, když Turecko KRG téměř vůbec nepomohlo vojensky v bojích proti ISIS. Přístup Turecka k syrské PYD byl od jejího založení nepřátelský, což se po vypuknutí syrské občanské války ještě více zhoršovalo, když PYD začala politicky i vojensky sílit. Práce popisuje rozdílné přístupy AKP ke KRG a PYD a zdůvodňuje je na pozadí problematiky kurdské otázky v Turecku.
Kurdové na území Turecka a jejich problém rozvoje díky absenci vlastního státu
Mikulenková, Veronika
Tato bakalářská práce se zabývá problémem rozvoje kurdského obyvatelstva na území Turecka. Pomocí literární rešerše jsou v práci shrnuty události od roku 1923, které vedly k dnešnímu postavení Kurdů v Turecku a rozdílné pohledy Kurdů a Turecka na kurdskou identitu. Hlavním zaměřením je politický systém, který má výrazný vliv na aktivity a angažovanost Kurdů. Jedním z problémů v zapojení Kurdů do politického dění je Strana kurdských pracujících, která vede neustálý boj s tureckou armádou. V práci je také popsán vývoj kurdských politických stran a jejich úspěšnost vstoupit do tureckého parlamentu. Pro analyzování tohoto vývoje jsou rozebrány volby od roku 2007, které jsou zaměřeny na cíle, kampaně a dosažené výsledky jednotlivých politických stran.
Úloha tureckých Kurdů v boji proti ISIL
Růžičková, Kristýna ; Eichler, Jan (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Kurdové jsou považování za největší národ bez vlastního státu. O jeho sebeurčení usiluje v Turecku přes 30 let Kurdská strana pracujících (PKK), která je označena za teroristickou organizaci. Postupně však změnila jak své požadavky, tak především i taktiky - začala se pokoušet o politické řešení kurdské problematiky. S nástupem globální hrozby v podobě tzv. Islámského státu Iráku a Levanty (ISIL) se PKK začala angažovat i v boji proti němu. Její role v tomto boji je tak hlavním tématem této práce. Cílem této práce je analyzovat úlohu PKK v boji proti ISIL na základě charakteristiky terorismu, vývoje kurdské otázky v Turecku a hrozby, kterou ISIL představuje. Práce dochází k závěru, že PKK má v tomto boji velmi významné postavení, a to nejen díky využití svých zkušeností z boje proti turecké vládě. Díky svému přínosu aspiruje i na vyškrtnutí z amerického a evropského seznamu teroristických organizací.
Kurdish Municipalities in Turkey (1999-2013)
Yaralı, Mustafa Serkan ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Ozouf Marignier, Marie Vic (oponent) ; Bozarslan, Hamit (oponent)
Kurdská obecní správa v Turecku (1999-2013) Případová studie obce Sur. Mustafa Serkan Yarali Tato diplomová práce se zaměřuje na studium institucionalizace kurdského hnutí prostřednictvím obcí v kurdském regionu od konce 90. let. Rámcem analýzy je kurdská obec Súr ve městě Diyarbakır, kde je kurdské hnutí dobře organizované. Mým hlavním argumentem je, teze, že se kurdské hnutí účastní právního politického systému, kurdští aktivisté mají přístup ke zdrojům, které jim umožnily rozšířit jejich repertoár tvrzení a vytvořit protitlak díky institucím. Skutečnost, že se stanou součástí institucionalizované moci, dává kurdským aktivistům možnost vnutit své standardy a postupy. Avšak poté, co staly normotvornou silou, kurdské obce kříží zájmy jiných normotvorných sil. Počínaje studiem kurdského obyvatelstva a identity v Turecku, tato diplomová práce analyzuje vztahy mezi státem a společností v kurdské oblasti Turecka. Poté, v rámci naší případové studie, práce následně identifikuje proměnu kurdského hnutí prostřednictvím obce Súr a nových kurdských institucí objevujících se v kurdském regionu. Nakonec diplomní práce studuje proces standardizace a tvorbu norem na straně kurdského hnutí. Závěrem, vzhledem k tomu, že obce nejsou jediným subjektem tvořícím kurdské hnutí, práce argumentuje, že navzdory některým omezením...
Kurdský problém v Turecku a jeho možné řešení
Škrobáková, Irena ; Prorok, Vladimír (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Kurdská otázka je velmi ožehavým tématem na půdě Turecké republiky. Turecká vláda již desítky let odmítá uznat kurdskou menšinu a svou represivní politikou a nucenou asimilací se marně snažila marginalizovat projevy kurdské identity. Bakalářská práce se ve své první kapitole věnuje teoretickému vymezení národa, nacionalismu a následné charakteristice Kurdů jako největšího národa bez vlastního státu. Druhá kapitola mapuje vývoj kurdského nacionalismu až do vzniku teroristické organizace PKK, která zásadním způsobem ovlivnila percepci celého problému. Třetí a závěrečná část bakalářské práce analyzuje možný vliv Evropské unie na kurdskou otázku a dimenze, do kterých se tento problém promítá. Celá práce je koncipována tak, aby byla zodpovězena otázka, zda existuje reálná možnost vytvoření kurdského státu na území Turecké republiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.