National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors
Lučanský, Adam ; Strnadel, Josef (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
Práca sa zaoberá automómnym zaznamenávaním váhy včelích úlov. Zbernicová jednotka (STM32F0) zbiera dáta z dvoch prevodníkov HX711 a posiela ich na CAN zbernicu. Jednotky na zbernici sú prepojené telefónnym káblom ktorým su aj napájané. Na jednom z koncov zbernice sa nachádza Raspberry Pi 3 s rozšírením o CAN. Nazbierané dáta su posielané pomocou integrovaného WiFi modemu na webserver. Systém je napájaný z batérie nabíjanej solárnym panelom s dostatočným výkonom na nepretržitú prevádzku. Dáta su prezentované užívateľovi vo forme grafu na webovom rozhrani. Electronické váženie úlov nahradzuje aktuálne osobné meranie mechanickou váhou. Systém bol odtestovaný a nainštalovaný lokálnemu včelárovi.
Methodology for determining forgeries and copies of miniature paintings
Sondej, A. ; Hradilová, J. ; Hradil, David
The methodology describes the signs by which it is possible to distinguish between an original miniature portrait painting and other types of imitations, whether they were produced individually or in serial reproduction. For this classification, the methodology uses both routinely available tools (e.g. a magnifying glass or a stereomicroscope) as well as specialized imaging and analytical instruments, without the help of which accurate determination cannot be done. In all cases, these are non-invasive procedures that do not require any material removal from the painting. The analytical procedures used to determine the provenance of a work are in some cases completely new.
Methodology for determining forgeries and copies of miniature paintings
Sondej,Antonín ; Hradilová,Janka ; Hradil,David
The methodology describes the signs by which it is possible to distinguish between an original miniature portrait painting and other types of imitations, whether they were produced individually or in serial reproduction. For this classification, the methodology uses both routinely available tools (e.g. a magnifying glass or a stereomicroscope) as well as specialized imaging and analytical instruments, without the help of which accurate determination cannot be done. In all cases, these are non-invasive procedures that do not require any material removal from the painting. The analytical procedures used to determine the provenance of a work are in some cases completely new.
Application of Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) in the field of miniatures´ analysis: methodology for specific use in miniature painting research
Hradil, David ; Hradilová, J. ; Neděla, Vilém ; Tihlaříková, Eva
The methodology deals with a completely new, unused procedure of non-invasive analysis of painted portrait miniatures, namely an environmental scanning electron microscope with energy-dispersive X-rays. spectrometer(EREM-EDS). EREM, unlike the conventional scanning electron microscope (REM), allows the analysis of ivory painting, which is not possible in a vacuum or low gas pressure environment, where there is a risk of deformation and damagedue to drying of this biological material. The methodology is divided into two parts - the first describes the study of morphological details at high magnification (eg. the possibility of distinguishing different types of biological substrates), the second is the implementation of elemental analysis in high spatial resolution.
The image of jungle in the novels The Vortex by José Eustasio Rivera and Heart of Darkness by Joseph Conrad
Schürgerová, Johana ; Poláková, Dora (advisor) ; Housková, Anna (referee)
The goal of this bachelor's thesis was to focus on the image of the rainforest in the roman The Vortex (La vorágine) by Jose Eustasio Rivera and then to compare it with the african jungle where is set the novelle Heart of Darkness by Johseph Conrad. The object of exploring were the effects of the environment on the characters,too. We observed changes in their behaviour and of their actions in the wilderness. In the end, we have shown the historical events that went down in history as gross abuses of human rights and, subsequently, we analyzed the motives of exploitation of both man and nature in both works.
System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors
Lučanský, Adam ; Strnadel, Josef (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
Práca sa zaoberá automómnym zaznamenávaním váhy včelích úlov. Zbernicová jednotka (STM32F0) zbiera dáta z dvoch prevodníkov HX711 a posiela ich na CAN zbernicu. Jednotky na zbernici sú prepojené telefónnym káblom ktorým su aj napájané. Na jednom z koncov zbernice sa nachádza Raspberry Pi 3 s rozšírením o CAN. Nazbierané dáta su posielané pomocou integrovaného WiFi modemu na webserver. Systém je napájaný z batérie nabíjanej solárnym panelom s dostatočným výkonom na nepretržitú prevádzku. Dáta su prezentované užívateľovi vo forme grafu na webovom rozhrani. Electronické váženie úlov nahradzuje aktuálne osobné meranie mechanickou váhou. Systém bol odtestovaný a nainštalovaný lokálnemu včelárovi.
The image of jungle in the novels The Vortex by José Eustasio Rivera and Heart of Darkness by Joseph Conrad
Schürgerová, Johana ; Poláková, Dora (advisor) ; Housková, Anna (referee)
The goal of this bachelor's thesis was to focus on the image of the rainforest in the roman The Vortex (La vorágine) by Jose Eustasio Rivera and then to compare it with the african jungle where is set the novelle Heart of Darkness by Johseph Conrad. The object of exploring were the effects of the environment on the characters,too. We observed changes in their behaviour and of their actions in the wilderness. In the end, we have shown the historical events that went down in history as gross abuses of human rights and, subsequently, we analyzed the motives of exploitation of both man and nature in both works.
International Trade with Protected Species of Plants and Animals
HÁJKOVÁ, Pavlína
The aim of the bachelor thesis is an analysis of international trade with endangered species of plants and animals protected by CITES convention and following elaboration of the case studies concerning real trade cases.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.