National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Image descriptors
Dula, Marek ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Image processing is a growing industry that makes extensive use of image descriptors to analyze objects in a photo. Nowadays, practically all photos go through Image processing, for example for our convenience when browsing digital photos or for our safety, but also for marketing purposes.
Image Descriptors and their Usage for Object Detection
Bature, Jonathan ; Druckmüllerová, Hana (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Detekce obličeje v obrazech je široce prozkoumaným tématem v počítačovém vidění. Algoritmus která umožnila rozpoznání obličeje a stanovila nové standardy v této oblasti byla Viola-Jones algoritmus. Tato práce popisuje a vysvětluje vlastní implementaci obličeje detektor založený na algoritmu Viola Jones pomocí Matlab CascadeObjectDetector. Tato diplomová práce přispívá ke zkoumání technik, jako je hlavní součást analýza (PCA) pro rozměrovou redukci deskriptorů pro stanovení detekce objektu systém, který dosahuje nejlepšího kompromisu mezi výkonem a rychlostí. V našem přístupu, detekce obličeje se provádí analýzou hlavních součástí (PCA). Obraz obličeje je promítnutý do prostoru obličeje, který kóduje nejlepší variace známých obrazů obličeje. The prostor obličeje je definován vlastní tváří. Vlastní tvář je sada obličejových vlastních vektorů které nemusí odpovídat běžným rysům obličeje, jako jsou oči, nos a rty. Systém funguje tak, že promítá předem extrahované obličejové obrazy do řady obličejových prostorů které představují velké odchylky mezi známými obrazy obličeje. Obličeje jsou klasifikovány jako známé nebo neznámé tváře po porovnání s existujícím obrázkem tváře v databázi.
Content Based Photo Search
Bařinka, Radek ; Přibyl, Bronislav (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
This thesis deals with the problematics of searching of photographs by the content and existing applications dealing with this subject. The aim is the local working application for searching of photographs by the content given by a pattern. The solution consists of the simple graphical interface, the support of saving data and the reading of data from the transferable local database. The application searches the photographs of a given set that are similar to the given pattern. The results are visually depicted to the user. Feature extraction and detection by photo content is solved by means SURF algorithm, visual vocabulary created by method k-means and a description of photography as a bag of words. In addition,the searching of photographs by cosine similarity of vectors enriched with the independent calculation of homography and the selection of regions searched in an example photography. At the end of the technical report the results of testing are presented.