National Repository of Grey Literature 136 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Performance Evaluation of Graphics Accelerator
Vanek, Juraj ; Drábek, Vladimír (referee) ; Herout, Adam (advisor)
My work is about performance evaluation of graphics accelerator by 3D scenes rendering. It focuses on how to test the performance of the accelerator from every point of view during the performance critical operations in 3D graphics. It deals with implementation problems of individual measures, their influence on total results and evaluation of the measurements. The final output of the application is a score, by which is possible to judge what performance is giving the accelerator in comparison with others. For this comparison is available an on-line results database.
Performance Evaluation of Graphics Accelerator
Vanek, Juraj ; Jošth, Radovan (referee) ; Herout, Adam (advisor)
This paper deals with possibilities and functions of modern graphic accelerators and with measuring performance under OpenGL interface. Widespread algorithms to render scene in real-time are used. It focuses on how to test every part of accelerator's graphic pipeline as well as measure performance in rendering of advanced effects and theoretical speed at general purpose calculations through graphic processor. This testing is realized by implementing multiple test series and their further evaluation. Final application enables setting of test parameters and outputs a score, by which is possible to judge accelerator's performance in comparison among themselves.
Opportunities and Feasibility Analysis of New Internet Portal Including Realization
Kuklínek, David ; Ing.Lukáš Mezera (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
The main intention of the Master’s thesis is analysis of the feasibility and software solution of specific insertion portal. The analysis of the feasibility researches, particularly competition forces, potential users, financial analysis and prognosis of future growth and development. The realization part contains software solution and its implementation. All outputs of the Master’s thesis are used as basis for growing project Flatsharing.
Generation of Infographics for Live Streaming
Krejčík, Marek ; Starka, Tomáš (referee) ; Matýšek, Michal (advisor)
Main goal of the work was to create application for static and dynamic graphic creation for use in electronic sports live broadcast. Program should be able to create static graphics for individual matches and also generate dynamic graphics based on responses obtained from Riot Games' servers during a live game. It should also be able to send the acquired graphics to the editing device without using keying.
Visual Language of Controllers and Communicators of Czechoslovak Machine Tools in 1947-1990
Fridrichová, Eva ; Hulák, Jiří (referee) ; Jelenčík, Branislav (referee) ; Rajlich, Jan (advisor)
This thesis deals with the development of graphical symbols on the control panels of machine tools made by Czech factories TOS from the years 1947–1990. The aim is description genesis graphics controllers and communicators of machine tools and their inclusion in the context of the development of graphic design. As well as determine the influence of design in area of operational graphics. This area has not yet been subjected to closer examination and in terms of consistency of the historical aspects of the Czech graphic is benefit to the future.
Photon Splatting Using a View-Sample Cluster Hierarchy
Kiss, Marcel ; Starka, Tomáš (referee) ; Milet, Tomáš (advisor)
This thesis deals with the techniques of global illumination of the scene. The theoretical part discusses various techniques, focusing on processing in real-time using various optimization methods. It focuses to the technology of photon splatting using view sample cluster hierarchy. The main part is analysis, implenetation and measurement of mentioned method.
Interactive Visualization of Large 3D Graphics in Web Browser
Ludvík, Martin ; Vlnas, Michal (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
This bachelor thesis deals with rendering data-intensive scenes in a web browser. What solution are available for creating a functional application and a description of existing solutions. Final creation of a web browser point cloud viewer using JavascriptAPI WebGPU.
Interactive web applications supporting education of 3D graphics
Morávek, Jan ; Mokrý, Ondřej (referee) ; Rajmic, Pavel (advisor)
This diploma thesis is focused on computer 3D graphics and the implementation of educational applications in JavaScript language. Discussed topics of computer graphics include object transformations, Bezier patches and the role of the camera in the scene. The thesis describes the basic theory of these areas and educational applications. The thesis also includes the detailed description of the features and the implementation of the created applications. In the end of the thesis possible extensions are discussed.
Various approaches to visualization of 2D and 3D objects in computer graphics
Polášek, Radek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Cílem této semestrální práce je rozšířit povědomí lidí v okruhu procesů, které jsou využívány moderními počítačovými programy, k vizualizaci 2D a 3D objektů. Postupně projdeme některé nejzákladnější definice a koncepty funkcí a jejich parametrů, které poté v následujících kapitolách této práce využijeme k vysvětlení pokročilejších procesů, které umožňují grafickou reprezentaci těchto funkcí v souřadnicových systémech. Poslední kapitola se pak zaobírá přímo příklady z konkrétního počítačového softwaru a tím, na co by uživatel měl brát zřetel aby dosáhl úspěšné grafické reprezentace funkcí.
Computer Games and the Human Brain
Hanuš, Marek ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají při vytváření her pro jejich cílovou skupinu zákazníků. Druhá kapitola se zaměřuje na lidské emoce a projevy, které developerům pomáhají, aby mohli vyhovět všem potencionálním uživatelům. Dále tato kapitola popisuje, jak mohou developeři prostřednictvím různých herních aspektů, jakými jsou hudba, narativ, grafický design a herní mód, v člověku evokovat určité emoce a donutit je podvědomě vnímat atmosféru hry. V práci je také popsán vliv těchto aspektů na lidské chování. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývá závislostí na hrách a s tím spojenou problematikou. Praktická část práce se věnuje dotazníkovému průzkumu, jehož účelem bylo potvrdit nebo vyvrátit tvrzení v teoretické části. Dále poukazuje na genderové rozdíly v průmyslu počítačových her a ukazuje preference respondentů, které by mohly developerům umožnit zdokonalit kvalitu počítačových her.

National Repository of Grey Literature : 136 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.