National Repository of Grey Literature 64 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Reduced modelling of aeroelastic instability in a turbine blade cascade
Pešek, Luděk ; Šnábl, Pavel ; Prasad, Chandra Shekhar
The contribution deals with the first results on flutter instability of the linear cascade triggered by impulse excitation. Together with experimental results, numerical results obtained by reduced modelling of the cascade using van der Pol model of self-excitation are presented and discussed.
Mobile Application for Management of Smart City Service Requests
Formánková, Klára ; Burget, Radek (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The aim of this thesis is to develop a mobile application for managing service requests in smart cities and it is done in collaboration with Logimic company. Service requests represent activities that need to be performed in a city, where managers are responsible for managing them and technicians are responsible for executing them. This thesis intends to analyze the current state of support for service request management on a smart city platform and to design and implement a solution for effective service request management in the form of a mobile application for both Android and iOS platforms. The result of the work is a multiplatform application developed using Ionic and Capacitor frameworks, which allows more efficient work with service requests by organizing them into a graph structure, merging duplicate requests and introducing some typical mobile elements. The resulting application is also integrated as a module of the smart city platform. An important contribution of this thesis is the verification that using frameworks Ionic and Capacitor, a web application can be easily transformed into a multiplatform one.
Design of low-cost electronic adjustable electronic shifter for mountain bike
Černý, Antonín ; Formánek, Martin (referee) ; Rajchl, Matej (advisor)
This thesis deals with design of adjustable rear electric derailleur for a mountain bike. The focus of this work is mainly on firmware for controlling the derailleur, battery power supply, DC motor drive, and the mechanism of derailleur itself.
Application for Support of Agility
Marková, Natália ; Tesařová, Alena (referee) ; Herout, Adam (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to design, develop, and test a smartphone app that allows dog owners and trainers to track and analyze agility training for their dogs. The app uses the Firebase database to store its data and is developed using the cross-platform mobile app development framework Flutter. The dog agility training has been thoroughly analyzed for the development of the app. The design of the app is concentrated on providing a user-friendly interface for documenting training sessions, monitoring progress, and offering statistic evaluation. The evaluation’s results will demonstrate how popular the software is by dog trainers and owners as well as how beneĄcial it is in assisting them in enhancing their agility training methods. Also, the user-friendliness and level of user satisfaction of the app will be assessed. Ultimately, the purpose of this thesis is to demonstrate how mobile technology may improve dog agility training and how the developed app offers dog trainers and owners a useful tool for tracking and enhancing their dogs’ agility performance.
Authentication using mobile application and BLE technology
Žigrai, Martin ; Ilgner, Petr (referee) ; Dobiáš, Patrik (advisor)
The main idea of this bachelor's thesis is the design and development of a cross-platform mobile application. This mobile application is intended for vehicle reservation and authentication for accessing the vehicle. The goal of the application is to provide a simple and reliable environment for users to quickly and easily search for and reserve a specific vehicle. The mobile application communicates with the vehicle using BLE technology. To ensure the security and confidentiality of communication, cryptographic primitives such as AES and SHA have been utilized. The bachelor's thesis includes an overview of mobile application development, development tools, an overview of cryptographic primitives, and Bluetooth technology. Another part is the design of the mobile application, an overview of cryptographic libraries in Flutter, and the implementation of the mobile application.
Mobile application for smart building components
Olenočin, Štefan ; Mikulášek, Michal (referee) ; Jablončík, Lukáš (advisor)
The bachelor thesis is devoted to the design of a mobile application for interaction with elements of smart buildings, focusing on biometric authentication. In the theoretical part, the thesis is devoted to general software design, specific platforms and software design using the Flutter framework are approached. Furthermore, the thesis focuses on REST API technology, biometric systems, their structure, advantages, disadvantages and discusses in more detail some biometric methods used in mobile applications. At the end of the theoretical part, the thesis is devoted to the analysis of available solutions and their comparison. At the beginning of the practical part, proposals are made for the principles of access rights using the Thingsboard service, which is also explained. The key processes in the application are explained below. At the end of the work there is a description of the application itself and its functionality.
Smart Task Planner
Zimola, Jan ; Tesařová, Alena (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Tato práce si klade za cíl vytvořit novou plánovací aplikaci, která kombinuje různé techniky správy času. Z hloubkového výzkumu správy času a průzkumu mezi potenciálními uživateli vyplynulo mnoho různých technik, které aplikace musí poskytnout, aby uspokojila různé potřeby uživatelů. Současné aplikace k tomuto účelu nestačí. Nová implementace kombinuje především seznam úkolů a kalendář, ale také podporuje návyky nebo Pomodoro techniku. Uživatel může přiřadit hodnoty projektům, značkám nebo úkolům, jako je priorita, termín nebo odhad. Tyto atributy jsou později použity v modelu strojového učení pro ohodnocení prvků, což umožňuje aplikaci navrhnout uživateli nejrelevantnější úkoly. Aplikace byla postavena pomocí multiplatformního rámce Flutter a uvolněna na App Store a Google Play. Vlastní synchronizační mechanismus pro data aplikace je využíván mezi databází Isar a serverem Appwrite. Uživatelem definované události mohou být také zobrazeny v lokálním kalendáři vybraném uživatelem pro synchronizaci.
Application for Integration of Analytical Tools for Criminal Police
Mudra, Matěj ; Kolář, Dušan (referee) ; Kanich, Ondřej (advisor)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit program schopný integrace série analytických nástrojů, které budou napomáhat prošetřování velkého množství dat. Integrační proces je dynamický a uživateli nastavitelný pro umožnění rozšíření nástrojů použitých pro analýzu dat bez nutnosti aktualizací samotného programu. Uživatelské prostředí je navrženo pomocí online nástroje sloužícího ke tvorbě prototypů Figma a implementováno pomocí frameworku Flutter, který využívá programovací jazyk Dart. Tato volba umožňuje vývoj a testování na všech platformách členů týmy Facis. Výsledná aplikace byla otestována odborníkem, který je jedním z budoucích uživatelů této aplikace.
Classroom student identification using passwordless authentication
Kamenská, Veronika ; Kurečka, Radomír (referee) ; Travěnec, Jiří (advisor)
This thesis deals with the passwordless authentication of a Masaryk University student within the Simulation Centre of the Faculty of Medicine. In the introduction the concepts of authentication, passwordless authentication, multifactor authentication are explained. Subsequently, these methods are compared with respect to security and the most optimal method suitable for implementation in teaching is selected. A mobile application was created in Flutter environment which will be used by the students for authentication. At the same time, an algorithm was designed to test the application in practice. A pilot testing was carried out focused on the real deployment of the application in the teaching of the Masaryk University Simulation Centre. The results of this testing were then statistically evaluated.
Exposure equipment for PCBs
Fiala, Matouš ; Čech, Ondřej (referee) ; Vyroubal, Petr (advisor)
The Master's thesis deals with the fabrication of printed circuit board exposure devices, including establishing a theoretical basis for understanding the PCB production process, using lithography over a liquid crystal panel to create a motif. The thesis includes the creation of a CAD model of the device, including a UV source and then thermal simulation of the cooling of the device. The fabrication of the device also involved the creation of a custom motherboard that integrates all of the electronic components. The main result of this work is an assembled functional device with a unique LCD layer arrangement that allows reliable exposure of dual-layer PCBs, which is supported by testing. The most comprehensive part of this thesis deals with the development of a complete software platform, consisting of an application running on the microcomputer of the exposure device and a multi-platform application through which the device is wirelessly controlled.

National Repository of Grey Literature : 64 records found   1 - 10nextend  jump to record: