National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
The Influence of English on the German Language
LOCH, Daniel
The subject of the bachelor thesis is the occurrence of English language borrowings in contemporary German. In recent years, English has strongly influenced the lexical vocabulary of many languages, not excluding German. The task of this thesis is to find both similarities and differences in the process of adoption of anglicisms by the German language. Linguistic elements of English already fall into the lexicon of German speakers, and it is among the younger generation that they are exceedingly popular. The theoretical part will focus on the term anglicism, the history of anglicisms, their impact and penetration into the German language. Attention will also be paid to the formal adaptation of English loanwords in German and their place in contemporary communication. The practical part of this thesis aims to map the relationship of young people in particular to anglicisms. At the same time, it tries to find out what influence English borrowings have on German vocabulary.
Gibberish. Is Denglish Our Fate? A Diachronic-synchonic Analysis of Anglicisms in Selected Periodicals
Kotvová, Lenka ; Zeman, Dalibor (advisor) ; Haupenthal, Thomas Maria (referee)
University: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky Title: Gibberish. Is Denglish Our Fate? A Diachronic-synchonic Analysis of Anglicisms in Selected Periodicals Author: Bc. Lenka Kotvová Supervisor: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. Pages: 144 The thesis deals with the issue of anglicisms in the German language, being based on the research of their presence in selected periodicals. In the theoretical part the individual linguistic terms are explained. Further, a brief, retrospective overview of the influences on German language is presented. Into focus comes the one these days most widely spread: the influence of English. Contrastive reactions to this phenomenon of both professional and lay public are introduced and attention is also drawn to the comparison of possible benefits and danger of the use of anglicisms. The practical part consists in own research, which comprehensively parses five selected periodicals in the terms of the presence of anglicisms. Both the quantitative and qualitative characteristics are examined and put through diachronic and synchronic comparison. The results of the research are finally confronted with the ideas and experience of lay public gained by the means of a questionnaire. Key words: Anglicism, Denglish, Periodical
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
Anglicisms in the Facebook Communication of English Language Students
Cvrčková, Hana ; Richterová, Jana (advisor) ; Malá, Markéta (referee)
This bachelor thesis studies the occurrence of anglicisms in the communication among the students of the English language at the Faculty of Education, Charles University. The communications researched concerned the Facebook groups reserved specifically for students of this subject. The theoretical part explains the term anglicism in the context of word formation, its assimilation and significance for word-stock enrichment in the Czech language. The practical part presents the research conducted by the analysis of the corpus of posts and comments in the Facebook groups of students of the English language. The primary hypothesis presumes that more cases occur of students expressing a longer part of the utterance in English rather than of using a single English word in otherwise Czech utterance. It is accompanied by the evaluation of the necessity of the usage of anglicisms and an exploration of the possible reasons behind it. This discussion is supported by a questionnaire conducted among the English students of the Faculty of Education, Charles University. The aim of the qualitative hypothesis is to prove that the main reason for using anglicisms in the Czech utterance is their simpler or shorter form than the Czech equivalent has. The first hypothesis was disproved as 60 % of the 530 items in the...

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.