National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
The introduction of the real estate intermediary on the market
Holman, Pavel ; Merta, Petr (referee) ; Ivanička, Koloman (advisor)
Diploma thesis deals with problems of new real estate agency when entering the market. The aim is to create a draft business plan for new real estate reality called Pernikové reality s.r.o., characterize the work of a real estate broker and describe the real estate market in which the real estate agency will work.
Evaluation of the Economy of Selected Municipality
Drahorádová, Aneta ; Holman, Pavel (referee) ; Lajtkepová, Eva (advisor)
Bachelor thesis deals with evaluation of the economy of the municipality Chlumec nad Cidlinou in chosen time from 2011 up to 2016. Thesis is divided into four parts. The first part defines objectives and methodology of thesis. The second part includes theoretical bases. The thirds part contains basic information about the municipality, analysis of the current condition and evaluation of the economy of the municipality. In the fourth part are presented own proposals to improve the economy of the municipality.
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Selucká, Alena ; Mrázek, Martin ; Štěpánek, Ivo ; Mazík, Michal ; Grossmannová, Hana ; Jirásek, Pavel ; Holman, Pavel ; Jakubec, Petr ; Fricová, Jana ; Vácha, Zdeněk ; Červenák, Jan ; Dvořák, Martin ; Němec, Václav ; Dušková, Markéta ; Fogaš, Igor ; Bačovský, Jiří
Metodika poskytuje doporučení pro správnou praxi dlouhodobého uchovávání předmětů kulturní povahy v paměťových institucích. Předkládá logickou osnovu zohledňující důležité aspekty související s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na uložené fondy a udržitelnost provozu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Evaluation of the Economy of Selected Municipality
Drahorádová, Aneta ; Holman, Pavel (referee) ; Lajtkepová, Eva (advisor)
Bachelor thesis deals with evaluation of the economy of the municipality Chlumec nad Cidlinou in chosen time from 2011 up to 2016. Thesis is divided into four parts. The first part defines objectives and methodology of thesis. The second part includes theoretical bases. The thirds part contains basic information about the municipality, analysis of the current condition and evaluation of the economy of the municipality. In the fourth part are presented own proposals to improve the economy of the municipality.
The introduction of the real estate intermediary on the market
Holman, Pavel ; Merta, Petr (referee) ; Ivanička, Koloman (advisor)
Diploma thesis deals with problems of new real estate agency when entering the market. The aim is to create a draft business plan for new real estate reality called Pernikové reality s.r.o., characterize the work of a real estate broker and describe the real estate market in which the real estate agency will work.

See also: similar author names
3 Holman, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.