National Repository of Grey Literature 99 records found  beginprevious70 - 79nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The fibre plant growing in Czech Republic
ŠÍMOVÁ, Barbora
This bachelor thesis deals with the cultivation of fiber plants in the Czech Republic, which are closely linked to the cultural history of mankind and agriculture. They are widely used in the textile and automotive, construction, food or cosmetics. Their main advantage is absolutely clean and waste-free use. As a result of the reduction of subsidies and import of cheap, mostly Asian, textiles there is a decrease in sown areas and declining production of flax and hemp. Growing these plants in the Czech Republic declined to the point of loss.
Cultivation of hybrid hop varieties in Czech hop growing regions
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Fulltext: Download fulltextPDF
Establishment of hop-yards by hybrids varieties
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Fulltext: Download fulltextPDF
Integrated system of hop cultivation
Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Klapal, Ivo ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Pulkrábek, Josef ; Vostřel, Josef
Certifikovaná metodika shrnuje zásady integrovaného způsobu pěstování chmele. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny. Navrhovaná opatření směřuji ke zvýšení půdní úrodnosti, schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Ošetřeni pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Zásady integrované produkce chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstovaní chmele v nízkých konstrukcích.
Fulltext: Download fulltextPDF
Cereals growing in the Czech Republic 1990-2012
HÁVOVÁ, Nikol
This bachelor theses deals with the cultivation of cereals in the Czech Republic for the last 22 years. Cereals are still among the important crops of our country. From 1990 to 2012 there were changes in the cultivation and use of the 1st cereal group. The changes that have occurred in agricultural technology, in the use of varieties, sown areas and yields and the reasons for those changes addressed in this work.
Oil-crops growing in the Czech Republic 1990-2012
HÁVOVÁ, Šárka
The bachelor thesis is the cultivation of oilseeds in 1990 - 2012. The work deals with the biological characteristics of selected species of oil, the quality of oil and its usage. In the other chapters describes the development of crop varieties, cultivation areas, yields and changes in agricultural technology from 1990 to 2012. The oil is described in the work of five major crop producing in the Czech Republic are oilseed rape, white mustard, sunflower, poppy and flax.
Energy using of biomasy from agriculture
ŠPAČEK, Zdeněk
This thesis deals with comparing the suitability of growing grass for energy use over the energy use of the residual agricultural biomass. The thesis includes characterization, agrotechnics, cultivation, harvesting and yield of each crop species and their comparison is shown in several graphic examples. According to the information gathered, maize and sorghum are the most suitable for the production of biogas, especially due to the amount of ?green mass? produced. The most useful for burning is Miscanthus, which is distinguished for its high dry mass yield, immunity to weeds, and the highest heating value and energy yield.

National Repository of Grey Literature : 99 records found   beginprevious70 - 79nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.